เนื้อเพลง Waste คำอ่านไทย Foster The People

I’ll hold your hand when you are feeling mad at me
(แอล โฮลด ยุร แฮ็นด ฮเว็น ยู อาร์ ฟีลอิง แม็ด แอ็ท มี)
When the monsters they wont go,
(ฮเว็น เดอะ มอนซเทอะ เด ว็อนท โก ,)
The windows, they wont close,
(เดอะ วีนโด , เด ว็อนท คโลส ,)
I’ll pretend to see what you see
(แอล พริเทนด ทู ซี ว็อท ยู ซี)

How long, I say how long, will you’re-live the things that are gone?
(เฮา ล็อง , ไอ เซ เฮา ล็อง , วิล ยัวร์ ไลฝ เดอะ ธิง แดท อาร์ กอน)
The devil’s on your back but I know you can shake him off
(เดอะ เด๊ฝิ้ล ออน ยุร แบ็ค บัท ไอ โน ยู แค็น เฌค ฮิม ออฟฟ)

And every day that you want to waste, that you want to waste, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , ยู แค็น)
And every day that you want to wake up, that you want to wake, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวค อัพ , แดท ยู ว็อนท ทู เวค , ยู แค็น)
And every day that you want to change, that you want to change, yeah
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , เย่)
I’ll help you see it through because I just really want to be with you
(แอล เฮ็ลพ ยู ซี อิท ธรู บิคอส ไอ จัซท ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

You know its funny how freedom can make us feel contained
(ยู โน อิทซ ฟันนิ เฮา ฟรีดัม แค็น เมค อัซ ฟีล ค็อนเทน)
When the muscles in our legs aren’t used to all the walking
(ฮเว็น เดอะ มั๊สเคิ่ล ซิน เอ๊า เล็ก อเร้น ยูซ ทู ออล เดอะ วอคกิง)
I know if you could snap both your fingers than you’d escape with me
(ไอ โน อิฟ ยู เคิด ซแน็พ โบธ ยุร ฟีงเกอะ แฑ็น ยูต เอ็ซเคพ วิฑ มี)
But in the meantime I’ll just wait here and listen
(บัท อิน เดอะ มีนไทม์ แอล จัซท เวท เฮียร แอ็นด ลิ๊สซึ่น)
to you when you speak, or scream
(ทู ยู ฮเว็น ยู ซพีค , ออ ซครีม)

And every day that you want to waste, that you want to waste, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , ยู แค็น)
And every day that you want to wake up, that you want to wake, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวค อัพ , แดท ยู ว็อนท ทู เวค , ยู แค็น)
And every day that you want to change, that you want to change, yeah
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , เย่)
I’ll help you see it through because I just really want to be with you
(แอล เฮ็ลพ ยู ซี อิท ธรู บิคอส ไอ จัซท ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

And every day that you want to waste, that you want to waste, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , แดท ยู ว็อนท ทู เวซท , ยู แค็น)
And every day that you want to wake up, that you want to wake, you can
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เวค อัพ , แดท ยู ว็อนท ทู เวค , ยู แค็น)
And every day that you want to change, that you want to change, yeah
(แอ็นด เอฝริ เด แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , แดท ยู ว็อนท ทู เชนจ , เย่)
I’ll help you see it through because I just really want to be with you
(แอล เฮ็ลพ ยู ซี อิท ธรู บิคอส ไอ จัซท ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Waste คำอ่านไทย Foster The People

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น