เนื้อเพลง Moon of Alabama คำอ่านไทย David Bowie

Oh show me the way to the next whiskey bar
(โอ โฌ มี เดอะ เว ทู เดอะ เน็คซท ฮวีซคิ บา)
Oh don’t ask why
(โอ ด้อนท์ อาซค ฮไว)
No don’t ask why
(โน ด้อนท์ อาซค ฮไว)
For we must find the next whiskey bar
(ฟอ วี มัซท ไฟนด เดอะ เน็คซท ฮวีซคิ บา)
Or if we don’t find the next whiskey bar
(ออ อิฟ วี ด้อนท์ ไฟนด เดอะ เน็คซท ฮวีซคิ บา)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have whiskey
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ฮวีซคิ)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have whiskey
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ฮวีซคิ)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)

Oh show us the way to the next little dollar
(โอ โฌ อัซ เดอะ เว ทู เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล ดอลเลอะ)
Oh don’t ask why
(โอ ด้อนท์ อาซค ฮไว)
No don’t ask why
(โน ด้อนท์ อาซค ฮไว)
For we must find the next little dollar
(ฟอ วี มัซท ไฟนด เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล ดอลเลอะ)
Or if we don’t find the next little dollar
(ออ อิฟ วี ด้อนท์ ไฟนด เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล ดอลเลอะ)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have dollar
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ดอลเลอะ)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have dollar
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ดอลเลอะ)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)

Oh show us the way to the next little girl
(โอ โฌ อัซ เดอะ เว ทู เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Oh don’t ask why
(โอ ด้อนท์ อาซค ฮไว)
No don’t ask why
(โน ด้อนท์ อาซค ฮไว)
For we must find the next little girl
(ฟอ วี มัซท ไฟนด เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Or if we don’t find the next little girl
(ออ อิฟ วี ด้อนท์ ไฟนด เดอะ เน็คซท ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you
(ไอ เท็ล ยู)
I tell you we must die
(ไอ เท็ล ยู วี มัซท ได)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say goodbye
(อิทซ ไทม ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have little girl
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)

Oh moon of Alabama
(โอ มูน อ็อฝ อลาบามา)
It’s time to say auf Wiedersehen
(อิทซ ไทม ทู เซ อัฟ Wiedersehen)
We’ve lost our good old mama
(หวีบ ล็อซท เอ๊า เกิด โอลด มามะ)
I must have little girl
(ไอ มัซท แฮ็ฝ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
Oh you know why
(โอ ยู โน ฮไว)
You know why
(ยู โน ฮไว)
You know why
(ยู โน ฮไว)
You know why
(ยู โน ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moon of Alabama คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น