เนื้อเพลง Fear คำอ่านไทย Disturbed

Reject
(ริเจคท)
Are you no one
(อาร์ ยู โน วัน)
Feel you nothing
(ฟีล ยู นัธอิง)
You know I’ll bet you think
(ยู โน แอล เบ็ท ยู ธิงค)
You have a good reason to be living
(ยู แฮ็ฝ อะ เกิด รี๊ซั่น ทู บี ลีฝอิง)
In the limelight of the fortunate ones
(อิน เดอะ ไลม์ไลท์ อ็อฝ เดอะ ฟอชุนิท วัน)
you’re too weakened by the poison
(ยัวร์ ทู วีคเอ็น ไบ เดอะ พ๊อยซั่น)
That they feed you in the living lie
(แดท เด ฟี ยู อิน เดอะ ลีฝอิง ไล)
They don’t believe you
(เด ด้อนท์ บิลีฝ ยู)
Carr to no one
(Carr ทู โน วัน)
Trust in nothing
(ทรัซท อิน นัธอิง)
Little impotent one
(ลิ๊ทเทิ่ล อีมโพะเท็นท วัน)

I don’t want to be innocent, you know
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี อีนโนะเซ็นท , ยู โน)
I don’t want to let them hypnotize me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เล็ท เฑ็ม ฮีพโนะไทส มี)

Punk ass, are you listening
(พรัค อาซ , อาร์ ยู ลิเซินนิง)
Can you hear me or are you deaf and dumb to my language
(แค็น ยู เฮีย มี ออ อาร์ ยู เด็ฟ แอ็นด ดัม ทู มาย แลงกวิจ)
Do the real words seem to hurt you
(ดู เดอะ ริแอ็ล เวิด ซีม ทู เฮิท ยู)
Well put em’ up motherf*cker
(เว็ล พัท เอ็ม อัพ motherf*cker)
You’ll feel it
(โยว ฟีล อิท)
When I stamp it on your forehead
(ฮเว็น นาย ซแท็มพ อิท ออน ยุร ฟอเร็ด)
So you will never forget
(โซ ยู วิล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
That you’re a reject
(แดท ยัวร์ อะ ริเจคท)
And you’re a no one
(แอ็นด ยัวร์ อะ โน วัน)
And you’re nothing
(แอ็นด ยัวร์ นัธอิง)
Little impotent one
(ลิ๊ทเทิ่ล อีมโพะเท็นท วัน)

Fear awaken
(เฟีย อะเวคเอ็น)
Go with it now
(โก วิฑ อิท เนา)
And let it overcome you
(แอ็นด เล็ท ดิธ โอเว่อร์คัม ยู)
Fear awaken
(เฟีย อะเวคเอ็น)
Your mind is racing
(ยุร ไมนด อีส เรสซิ่ง)

I don’t understand why you don’t like me
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ฮไว ยู ด้อนท์ ไลค มี)
Why don’t you like me?
(ฮไว ด้อนท์ ยู ไลค มี)
Am I so diffrent from you
(แอ็ม ไอ โซ diffrent ฟร็อม ยู)
Now does it scare you that I’m able to discern
(เนา โด ซิท ซแค ยู แดท แอม เอ๊เบิ้ล ทู ดิเซิน)
What to love and what to burn
(ว็อท ทู ลัฝ แอ็นด ว็อท ทู เบิน)
I’ll add your fuel to the fire now
(แอล แอ็ด ยุร ฟยูเอ็ล ทู เดอะ ไฟร เนา)
Stand back, brother take your hand back
(ซแท็นด แบ็ค , บรัฑเออะ เทค ยุร แฮ็นด แบ็ค)
Leave it and I might crack
(ลีฝ อิท แอ็นด ดาย ไมท คแร็ค)
More than a smile or two you see
(โม แฑ็น อะ ซไมล ออ ทู ยู ซี)
Don’t judge what you don’t understand
(ด้อนท์ จัจ ว็อท ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
You can’t deny what has been given to me
(ยู แค็นท ดิไน ว็อท แฮ็ส บีน กีฝเอ็น ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fear คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น