เนื้อเพลง Girls คำอ่านไทย Beastie Boys

Girls, all I really want is girls
(เกิล , ออล ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส เกิล)
And in the morning it’s girls
(แอ็นด อิน เดอะ มอนิง อิทซ เกิล)
Cause in the evening it’s girls
(คอส อิน ดิ อีฝนิง อิทซ เกิล)

I like the way that they walk
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท เด วอค)
And it’s chill to hear them talk
(แอ็นด อิทซ ชิล ทู เฮีย เฑ็ม ทอค)
And I can always make them smile
(แอ็นด ดาย แค็น ออลเว เมค เฑ็ม ซไมล)
From White Castle to the Nile
(ฟร็อม ฮไวท แค๊สเซิ่ล ทู เดอะ Nile)

Back in the day
(แบ็ค อิน เดอะ เด)
There was this girl around the way
(แดร์ วอส ดีซ เกิล อะเรานด เดอะ เว)
She liked by home-piece M.C.A.
(ชี ลิค ไบ โฮม พีซ เอ็ม ซี อะ)
He said he would not give her play
(ฮี เซ็ด ฮี เวิด น็อท กิฝ เฮอ พเล)
I asked him, ” Please? ” he said, ” You may. ”
(ไอ อาซค ฮิม , ” พลีส ” ฮี เซ็ด , ” ยู เม “)
Her pants were tight and that’s ok
(เฮอ แพ็นท เวอ ไทท แอ็นด แด๊ท โอเค)
If she would dance I would D.J.
(อิฟ ชี เวิด ดานซ ไอ เวิด ดี เจ)
We took a walk down to the bay
(วี ทุค กา วอค เดาน ทู เดอะ เบ)

I hope she’ll say, ” Hey me and you should hit the hay! ”
(ไอ โฮพ เฌ็ล เซ , ” เฮ มี แอ็นด ยู เชิด ฮิท เดอะ เฮ ! “)
I asked her out she said, ” No way! ”
(ไอ อาซค เฮอ เอ้า ชี เซ็ด , ” โน เว ! “)
I should have probably guessed their gay
(ไอ เชิด แฮ็ฝ พรอบอับลิ เก็ซ แด เก)
So I broke North with no delay
(โซ ไอ บโรค นอธ วิฑ โน ดิเล)
I heard she moved real far away
(ไอ เฮิด ชี มูฝ ริแอ็ล ฟา อะเว)
That was two years ago this May
(แดท วอส ทู เยีย อะโก ดีซ เม)
I seen her just the other day
(ไอ ซีน เฮอ จัซท ดิ อัฑเออะ เด)
Jockin’ Mike D. to my dismay
(จอคกิน ไมค ดี ทู มาย ดิซเม)

Girls – to do the dishes
(เกิล ทู ดู เดอะ ดิสชิด)
Girls – to clean up my room
(เกิล ทู คลีน อัพ มาย รุม)
Girls – to do the laundry
(เกิล ทู ดู เดอะ ลอนดริ)
Girls – and in the bathroom
(เกิล แซน อิน เดอะ บาทรูม)
Girls, that’s all I really want is girls
(เกิล , แด๊ท ซอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท อีส เกิล)
Two at a time I want girls
(ทู แอ็ท ดา ไทม ไอ ว็อนท เกิล)
With new wave hairdos I want girls
(วิฑ นยู เวฝ แฮร์ดู ซาย ว็อนท เกิล)
I ought to whip out my girls, girls, girls, girls, girls!
(ไอ อ๊อธ ทู ฮวิพ เอ้า มาย เกิล , เกิล , เกิล , เกิล , เกิล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น