เนื้อเพลง Janie, Don’t Take Your Love To Town คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

Sitting here just watching you sleep
(ซีททิง เฮียร จัซท วัทชิง ยู ซลีพ)
Wish I could slip inside and be
(วิฌ ไอ เคิด ซลิพ อีนไซด แอ็นด บี)
In some Technicolor dream
(อิน ซัม เทคนิคะเลอะ ดรีม)
But the air’s too thick for one of us to breathe
(บัท ดิ แอ ทู ธิค ฟอ วัน อ็อฝ อัซ ทู บรีฑ)
I’m not fool enough to think
(แอม น็อท ฟูล อินัฟ ทู ธิงค)
You couldn’t live life without me
(ยู คูดซึ่น ไลฝ ไลฟ วิเฑาท มี)

I didn’t come this far to throw the towel in
(ไอ ดิ๊นอิน คัม ดีซ ฟา ทู ธโร เดอะ เท๊าเว่ล อิน)
I didn’t fight this hard to walk away
(ไอ ดิ๊นอิน ไฟท ดีซ ฮาด ทู วอค อะเว)
If I ain’t smart enough to say I’m sorry
(อิฟ ฟาย เอน ซมาท อินัฟ ทู เซ แอม ซอริ)
It’s just because the words got in the way
(อิทซ จัซท บิคอส เดอะ เวิด ก็อท อิน เดอะ เว)

I remember how it used to be
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา อิท ยูซ ทู บี)
I was you and you were me
(ไอ วอส ยู แอ็นด ยู เวอ มี)
We were more than just the same
(วี เวอ โม แฑ็น จัซท เดอะ เซม)
Now these shoes don’t fit, my skin’s too tight
(เนา ฑิส ฌู ด้อนท์ ฟิท , มาย ซคิน ทู ไทท)
When you want a kiss, I take a bite
(ฮเว็น ยู ว็อนท ดา คิซ , ไอ เทค เก ไบท)
Let your heart call up the cops, read me my rights
(เล็ท ยุร ฮาท คอล อัพ เดอะ ค็อพ , เร็ด มี มาย ไรท)

Last night I drak enough to drown
(ลาซท ไนท ไอ drak อินัฟ ทู ดเราน)
Raise a toast to your good looks and to my health
(เรส อะ โทซท ทู ยุร เกิด ลุค แซน ทู มาย เฮ็ลธ)
Look, we both know how much I’ve let you down
(ลุค , วี โบธ โน เฮา มัช แอฝ เล็ท ยู เดาน)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)

Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
If I’ve got to beg, I’ll beg, just don’t walk away
(อิฟ แอฝ ก็อท ทู เบ็ก , แอล เบ็ก , จัซท ด้อนท์ วอค อะเว)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)

You deserve a shooter, a saint
(ยู ดิเสิฝ อะ ฌูเทอะ , อะ เซนท)
Someone to give it to you straight
(ซัมวัน ทู กิฝ อิท ทู ยู ซทเรท)
To find the soul throught flesh and bone
(ทู ไฟนด เดอะ โซล ธรูดทฺ ฟเล็ฌ แอ็นด บอน)
My life’s a treasure, full of sunny weather
(มาย ไลฟ ซา ทเรฉเออะ , ฟูล อ็อฝ ซันนิ เวฑเออะ)
But it’s left me feeling cold
(บัท อิทซ เล็ฟท มี ฟีลอิง โคลด)
Now all you want to do is take me home
(เนา ออล ยู ว็อนท ทู ดู อีส เทค มี โฮม)

I hated you, the night you said you loved me
(ไอ แฮ็ท ยู , เดอะ ไนท ยู เซ็ด ยู ลัฝ มี)
I hated you, ’cause I couldn’t love myself
(ไอ แฮ็ท ยู , คอส ไอ คูดซึ่น ลัฝ ไมเซลฟ)
I’m begging you now, baby please just hold me
(แอม เบกกิง ยู เนา , เบบิ พลีส จัซท โฮลด มี)
I got one foot in, one foot off the ground
(ไอ ก็อท วัน ฟุท อิน , วัน ฟุท ออฟฟ เดอะ กเรานด)

Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
If I’ve got to beg, I’ll beg, just don’t walk away
(อิฟ แอฝ ก็อท ทู เบ็ก , แอล เบ็ก , จัซท ด้อนท์ วอค อะเว)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)

Sitting here while you’re fast asleep
(ซีททิง เฮียร ฮไวล ยัวร์ ฟัซท อัซลีพ)
In the bathroom by the sink
(อิน เดอะ บาทรูม ไบ เดอะ ซิงค)
Trying to write the right words down
(ทไรอิง ทู ไรท เดอะ ไรท เวิด เดาน)
I turn out the lights, close my eyes
(ไอ เทิน เอ้า เดอะ ไลท , คโลส มาย ไอ)
There ain’t no prayers or kiss goodnight
(แดร์ เอน โน พเรเออะ ออ คิซ กู๊ดไนท์)
What I’ll forget to say tomorrow, I’ll say now
(ว็อท แอล เฟาะเกท ทู เซ ทุมอโร , แอล เซ เนา)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)

Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)
If I’ve got to beg, I’ll beg, just don’t walk away
(อิฟ แอฝ ก็อท ทู เบ็ก , แอล เบ็ก , จัซท ด้อนท์ วอค อะเว)
Janie don’t you take your love to town
(เจนี่ ด้อนท์ ยู เทค ยุร ลัฝ ทู ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Janie, Don’t Take Your Love To Town คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น