เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Sita

There’s a man sitting down by the 405
(แดร์ ซา แม็น ซีททิง เดาน ไบ เดอะ 405)
Hitting some kind of tune on his raving guitar
(ฮิทติง ซัม ไคนด อ็อฝ ทยูน ออน ฮิส ravings กิทา)
He seems stranded in a dessert of a million dreams
(ฮี ซีม ซทแร็นด อิน อะ ดิเสิท อ็อฝ อะ มีลยัน ดรีม)
Just like life hasn’t been as exactly as nice as it seems
(จัซท ไลค ไลฟ แฮ็ซท บีน แอ็ส เอ็กแสคทลิ แอ็ส ไน๊ซ์ แอ็ส ซิท ซีม)

Hello!
(เฮ็ลโล !)
How are you?
(เฮา อาร์ ยู)
Why are you looking so sad on a day like this?
(ฮไว อาร์ ยู ลุคอิง โซ แซ็ด ออน อะ เด ไลค ดีซ)
Do you feel talking?
(ดู ยู ฟีล ทอคอิง)
Now, you’ve got me started
(เนา , ยู๊ฟ ก็อท มี ซทาท)
I wanna see a smile on your clueless face
(ไอ วอนนา ซี อะ ซไมล ออน ยุร คลูเลส เฟซ)
Yeah yeah
(เย่ เย่)

Chorus:
(โครัซ :)
You can be so happy
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ)
On this brand new beautiful day
(ออน ดีซ บแร็นด นยู บยูทิฟุล เด)
You can be so happy [hey yeah]
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ [ เฮ เย่ ])
Like kids getting ready to play
(ไลค คิด เกดดดิ้ง เรดอิ ทู พเล)
Come on a bring it on and on
(คัมมอน อะ บริง อิท ออน แอ็นด ออน)
Nothing that you do is wrong
(นัธอิง แดท ยู ดู อีส ร็อง)
Come along and don’t drag it on
(คัม อะลอง แอ็นด ด้อนท์ ดแร็ก อิท ออน)
You could be so happy
(ยู เคิด บี โซ แฮพพิ)
On this brand new beautiful day
(ออน ดีซ บแร็นด นยู บยูทิฟุล เด)

You say your girlfriend is pretty
(ยู เซ ยุร เกลิลเฟรน อีส พรีททิ)
She’s waiting at home
(ชี เวททิง แอ็ท โฮม)
Got a safe job
(ก็อท ดา เซฟ โจบ)
And you can a little house a chevy your own
(แอ็นด ยู แค็น อะ ลิ๊ทเทิ่ล เฮาซ อะ เชฝวี่ยุร โอน)
It all seems perfect but ain’t perfect just as boring as hell
(อิท ดอร์ ซีม เพ๊อร์เฟ็คท บัท เอน เพ๊อร์เฟ็คท จัซท แอ็ส โบริง แอ็ส เฮ็ล)
You’ve been craving for this
(ยู๊ฟ บีน เครวิง ฟอ ดีซ)
And now you’re stuck in a shell like a snail
(แอ็นด เนา ยัวร์ ซทัค อิน อะ เฌ็ล ไลค เก ซเนล)

All that matters
(ออล แดท แมทเทอะ)
Is that you can be free to live your life the way
(อีส แดท ยู แค็น บี ฟรี ทู ไลฝ ยุร ไลฟ เดอะ เว)
You sincerely feel it
(ยู ซินเซียลิ ฟีล อิท)
‘Cause life’s too short
(คอส ไลฟ ทู ฌอท)
You don’t wanna be a
(ยู ด้อนท์ วอนนา บี อะ)
Prisoner of your own illusions
(พรีสเนอะ อ็อฝ ยุร โอน อิลยูฌัน)
And I shout it out
(แอ็นด ดาย เฌาท ดิธ เอ้า)

Chorus:
(โครัซ :)
You can be so happy
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ)
Yeah, you got somebody to love
(เย่ , ยู ก็อท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
You can be so happy [hey yeah]
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ [ เฮ เย่ ])
Ain’t that good enough?
(เอน แดท เกิด อินัฟ)
Ain’t no use to sit and drag it on
(เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด ดแร็ก อิท ออน)
Thinking ’bout the mess you’ve done
(ติ้งกิง เบาท เดอะ เมซ ยู๊ฟ ดัน)
Nothing’s wrong
(นัธอิง ร็อง)
Just bring it on
(จัซท บริง อิท ออน)

Na na na na na na na na na na na na……..
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na na na…….
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na na na na…..
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na na na na na………
(นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา นา)

You could be so happy
(ยู เคิด บี โซ แฮพพิ)
On this brand new beautiful day
(ออน ดีซ บแร็นด นยู บยูทิฟุล เด)
You can be so happy [hey yeah]
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ [ เฮ เย่ ])
Like kids getting ready to play
(ไลค คิด เกดดดิ้ง เรดอิ ทู พเล)
Come on and bring it on
(คัมมอน แอ็นด บริง อิท ออน)
On and on
(ออน แอ็นด ออน)
Come along and don’t drag it on
(คัม อะลอง แอ็นด ด้อนท์ ดแร็ก อิท ออน)
You can be so happy
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ)
Yeah, you got somebody to love
(เย่ , ยู ก็อท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ)
Ain’t no use to sit and drag it on
(เอน โน ยูซ ทู ซิท แอ็นด ดแร็ก อิท ออน)
Nothing’s wrong
(นัธอิง ร็อง)
Just bring it on
(จัซท บริง อิท ออน)
You can be so happy
(ยู แค็น บี โซ แฮพพิ)
Ain’t that good enough?
(เอน แดท เกิด อินัฟ)

I see a man sitting down by the 405
(ไอ ซี อะ แม็น ซีททิง เดาน ไบ เดอะ 405)
Got a smile on his face
(ก็อท ดา ซไมล ออน ฮิส เฟซ)
Thinking: ” What a wonderful life. ”
(ติ้งกิง : ” ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Sita

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น