เนื้อเพลง Fastlane คำอ่านไทย Esthero feat Jemeni and Jelleestone

Jemeni: ” You can tie my hands behind my back
(Jemeni : ” ยู แค็น ไท มาย แฮ็นด บิไฮนด มาย แบ็ค)
and lick your initials in my neck…..foreplay does nothing for me, but commitment makes me wet.
(แอ็นด ลิค ยุร อินีฌแอ็ล ซิน มาย เน็ค foreplay โด นัธอิง ฟอ มี , บัท ค็อมมีทเม็นท เมค มี เว็ท)
I already know you’re having an affair with words….but boo…i’m married to it….my vocabulary leaves most men wary…I need to know….can you get into it? ”
(ไอ ออลเรดอิ โน ยัวร์ แฮฝวิ่ง แอน แอ็ฟแฟ วิฑ เวิด บัท บู แอม แมริด ทู อิท มาย โฝะแคบอิวเลริ ลีฝ โมซท เม็น แวริ ไอ นีด ทู โน แค็น ยู เก็ท อีนทุ อิท “)

This is so torturous, I know that I shouldn’t, but I can not resist
(ดีซ ซิส โซ ทอร์เจอรัส , ไอ โน แดท ไอ ชูดดึ่น , บัท ไอ แค็น น็อท ริสีซท)
Just what is it that you are weaving that’s keeping my body from leaving?
(จัซท ว็อท อีส ซิท แดท ยู อาร์ วีฝวิง แด๊ท คีพอิง มาย บอดอิ ฟร็อม ลีฝอิงส)
Your presence is lingering longer than I thought it would
(ยุร พเรสเอ็นซ อีส ลีงเกอะริง ลองเงอ แฑ็น นาย ธอท ดิธ เวิด)
And I feel that I should succumb to your majik cause I know you’re just as…
(แอ็นด ดาย ฟีล แดท ไอ เชิด ซัคคัม ทู ยุร majik คอส ไอ โน ยัวร์ จัซท แอ็ส)

Strong as an earthquake, bright as a shinin’ star
(ซทร็อง แอ็ส แอน เอิทเควก , ไบร๊ท แอ็ส ซา ชายนิน ซทา)
I remember the fragrance, I just couldn’t believe I’d come so far for
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ฟเรกแร็นซ , ไอ จัซท คูดซึ่น บิลีฝ อาย คัม โซ ฟา ฟอ)
Love in the fast lane, as my sanity quickly passed me by
(ลัฝ อิน เดอะ ฟัซท เลน , แอ็ส มาย แซนอิทิ ควีคลิ พาซ มี ไบ)
Yeah I left it all behind
(เย่ ไอ เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด)

Battling, battling, these feelings are traveling
(แบททลิง , แบททลิง , ฑิส ฟีลอิง แซร์ แทฝเวอลิงค์)
Quicker than a flick of lightning, you were tightening
(ควิกเกอร์ แฑ็น อะ ฟลิค อ็อฝ ไลทนิง , ยู เวอ ทายนิง)
Round my heart and won’t slow down
(เรานด มาย ฮาท แอ็นด ว็อนท ซโล เดาน)
Burning hotter than the world underground
(เบรินนิง ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ เวิลด อันเดิกเรานด)
I’m feeling like cupid’s fool, what to do?
(แอม ฟีลอิง ไลค คยูพิด ฟูล , ว็อท ทู ดู)
And the arrow’s headed straight for you you
(แอ็นด ดิ แอโร เฮ็ด ซทเรท ฟอ ยู ยู)
I don’t wanna love another, gotta keep this undercover
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ แอะนัธเออะ , กอททะ คีพ ดีซ อันเดอะคัฝเออะ)
Brother I’m about to explode, I am…
(บรัฑเออะ แอม อะเบาท ทู เอ็คซพโลด , ไอ แอ็ม)

Strong as an earthquake, bright as a shinin’ star
(ซทร็อง แอ็ส แอน เอิทเควก , ไบร๊ท แอ็ส ซา ชายนิน ซทา)
I remember the fragrance, I just couldn’t believe I’d come so far for
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ฟเรกแร็นซ , ไอ จัซท คูดซึ่น บิลีฝ อาย คัม โซ ฟา ฟอ)
Love in the fast lane, as my sanity quickly passed me by
(ลัฝ อิน เดอะ ฟัซท เลน , แอ็ส มาย แซนอิทิ ควีคลิ พาซ มี ไบ)
Yeah I left it all behind
(เย่ ไอ เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด)

Jelleestone chats….
(Jelleestone แช็ท)

Jemeni: ” would you let me lick you with alliteration and tie you up with similies?
(Jemeni : ” เวิด ยู เล็ท มี ลิค ยู วิฑ แอลลิเทอะเรฌัน แอ็นด ไท ยู อัพ วิฑ similies)
give you pain and pleasure with solliquies until you beg me for release….
(กิฝ ยู เพน แอ็นด พเลฉเออะ วิฑ solliquies อันทีล ยู เบ็ก มี ฟอ รีลีซ)
I think we can have the ebonic plague solution…lace me with your lexiconic seed and in 9 months we can start to raise the revolution ”
(ไอ ธิงค วี แค็น แฮ็ฝ ดิ ebonic พเลก โซลยูฌัน เลซ มี วิฑ ยุร lexiconic ซี แอ็นด อิน นาย มันธ วี แค็น ซทาท ทู เรส เดอะ เรโฝะลยูฌัน “)

Strong as an earthquake, bright as a shinin’ star
(ซทร็อง แอ็ส แอน เอิทเควก , ไบร๊ท แอ็ส ซา ชายนิน ซทา)
I remember the fragrance, I just couldn’t believe I’d come so far for
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ฟเรกแร็นซ , ไอ จัซท คูดซึ่น บิลีฝ อาย คัม โซ ฟา ฟอ)
Love in the fast lane, as my sanity quickly passed me by
(ลัฝ อิน เดอะ ฟัซท เลน , แอ็ส มาย แซนอิทิ ควีคลิ พาซ มี ไบ)
Yeah I left it all behind
(เย่ ไอ เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด)
[2x]
([ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fastlane คำอ่านไทย Esthero feat Jemeni and Jelleestone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น