เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย Smile DK

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
I’m the one, I’m the one you’ll be looking for
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน โยว บี ลุคอิง ฟอ)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
It’s the love, it’s the love you’ll be waiting for!
(อิทซ เดอะ ลัฝ , อิทซ เดอะ ลัฝ โยว บี เวททิง ฟอ !)

Knock-knock, I can keep on dreaming
(น็อค น็อค , ไอ แค็น คีพ ออน ดรีมมิง)
Let me in, I have to let you know
(เล็ท มี อิน , ไอ แฮ็ฝ ทู เล็ท ยู โน)
Knock-knock, cause my heart is beating
(น็อค น็อค , คอส มาย ฮาท อีส บืดิงสฺ)
Oh please, open up the door
(โอ พลีส , โอเพ็น อัพ เดอะ โด)

Oh baby, don’t you run away
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู รัน อะเว)
Oh baby, I’ll keep……
(โอ เบบิ , แอล คีพ)

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
I’m the one, I’m the one you’ll be looking for
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน โยว บี ลุคอิง ฟอ)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
It’s the love, it’s the love you’ll be waiting for!
(อิทซ เดอะ ลัฝ , อิทซ เดอะ ลัฝ โยว บี เวททิง ฟอ !)

No more hiding my emotions
(โน โม ไฮดอิง มาย อิโมฌัน)
I have to let my feelings show
(ไอ แฮ็ฝ ทู เล็ท มาย ฟีลอิง โฌ)
So sure, I’m so mad about you
(โซ ฌุร , แอม โซ แม็ด อะเบาท ยู)
Oh please, open up the door
(โอ พลีส , โอเพ็น อัพ เดอะ โด)

Oh baby, don’t you run away [away]
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู รัน อะเว [ อะเว ])
Oh baby, I’ll keep……
(โอ เบบิ , แอล คีพ)

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
I’m the one, I’m the one you’ll be looking for
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน โยว บี ลุคอิง ฟอ)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
It’s the love, it’s the love you’ll be waiting for!
(อิทซ เดอะ ลัฝ , อิทซ เดอะ ลัฝ โยว บี เวททิง ฟอ !)

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
It’s the love, it’s the love you’ll be waiting for!
(อิทซ เดอะ ลัฝ , อิทซ เดอะ ลัฝ โยว บี เวททิง ฟอ !)

Oh baby, don’t you run away
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู รัน อะเว)
Oh baby, oh baby
(โอ เบบิ , โอ เบบิ)
Oh baby, don’t you run away [away]
(โอ เบบิ , ด้อนท์ ยู รัน อะเว [ อะเว ])
Oh baby, I’ll keep……
(โอ เบบิ , แอล คีพ)

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)

Knock-knock-knock-knock-knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค นอคคินออน เดอะ โด)
I’m the one, I’m the one you’ll be looking for
(แอม ดิ วัน , แอม ดิ วัน โยว บี ลุคอิง ฟอ)
Knock-knock-knock-knock-knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค นอคคินออน เดอะ โด)
It’s the love, it’s the love you’ll be waiting for! [x2]
(อิทซ เดอะ ลัฝ , อิทซ เดอะ ลัฝ โยว บี เวททิง ฟอ ! [ x2 ])

Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)
Knock-knock-knock-knock, knockin’ on the door
(น็อค น็อค น็อค น็อค , นอคคินออน เดอะ โด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น