เนื้อเพลง Catch Me up คำอ่านไทย Gomez

Hello, hello, I’m glad to see you
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , แอม กแล็ด ทู ซี ยู)
Now we’ll only stop to say goodbye
(เนา เว็ล โอ๊นลี่ ซท็อพ ทู เซ กู๊ดบาย)
We’ll go, we’ll go just where we want to
(เว็ล โก , เว็ล โก จัซท ฮแว วี ว็อนท ทู)
We won’t let the others bleed us dry
(วี ว็อนท เล็ท ดิ อัฑเออะ บลีด อัซ ดไร)

‘Cause I am but a fool for you, that’s right
(คอส ไอ แอ็ม บัท ดา ฟูล ฟอ ยู , แด๊ท ไรท)
And I got nothing to lose that I’d choose tonight
(แอ็นด ดาย ก็อท นัธอิง ทู ลูส แดท อาย ชูส ทุไนท)

Come on, come on we should be leaving
(คัมมอน , คัมมอน วี เชิด บี ลีฝอิงส)
But I let another one go by
(บัท ไอ เล็ท แอะนัธเออะ วัน โก ไบ)
Oh no, oh no, I couldn’t leave you
(โอ โน , โอ โน , ไอ คูดซึ่น ลีฝ ยู)
Though I know they’d like to make me try
(โธ ไอ โน เดยฺ ไลค ทู เมค มี ทไร)

‘Cause I shot down the moon for you, that’s right
(คอส ไอ ฌ็อท เดาน เดอะ มูน ฟอ ยู , แด๊ท ไรท)
‘Cause I got something to prove to you tonight
(คอส ไอ ก็อท ซัมติง ทู พรูฝ ทู ยู ทุไนท)

I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ)

You know, you know I want to please you
(ยู โน , ยู โน ไอ ว็อนท ทู พลีส ยู)
And now’s the time to let me try
(แอ็นด เนา เดอะ ไทม ทู เล็ท มี ทไร)
Will you, will you do as I do?
(วิล ยู , วิล ยู ดู แอ็ส ซาย ดู)
Will you wait for me to stew or die?
(วิล ยู เวท ฟอ มี ทู ซทยู ออ ได)

‘Cause I don’t ever wanna see you cry
(คอส ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา ซี ยู คไร)
Yeah, I will never leave you high and dry
(เย่ , ไอ วิล เนฝเวอะ ลีฝ ยู ไฮ แอ็นด ดไร)
I, yeah, I…
(ไอ , เย่ , ไอ)

I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)
I will always wait for you to catch me up, yeah
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี อัพ , เย่)

I will always wait for you to catch me
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี)
I will always wait for you to catch me
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี)
I will always wait for you to catch me
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี)
I will always wait for you to catch me
(ไอ วิล ออลเว เวท ฟอ ยู ทู แค็ช มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Catch Me up คำอ่านไทย Gomez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น