เนื้อเพลง Starbucks คำอ่านไทย A

She’s over it, she cannot take no more yeah
(ชี โอเฝอะ อิท , ชี แคนน็อท เทค โน โม เย่)
Don’t wanna quit but that’s a pretty nice door yeah
(ด้อนท์ วอนนา ควิท บัท แด๊ท ซา พรีททิ ไน๊ซ์ โด เย่)
I got a bed, it really cost a fortune
(ไอ ก็อท ดา เบ็ด , อิท ริแอ็ลลิ ค็อซท ดา ฟอชุน)
I go away and it’s too big without you
(ไอ โก อะเว แอ็นด อิทซ ทู บิก วิเฑาท ยู)
You’ve got it good, you know how good we’ve got it
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ เกิด , ยู โน เฮา เกิด หวีบ ก็อท ดิธ)
You’ve got it bad, you know how bad we’ve got it
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ แบ็ด , ยู โน เฮา แบ็ด หวีบ ก็อท ดิธ)

I wouldn’t swap it for a job in Starbucks
(ไอ วูดดึ่น ซว็อพ อิท ฟอ รา โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)
Wouldn’t swap it for a job in Starbucks
(วูดดึ่น ซว็อพ อิท ฟอ รา โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)

Come on, you can have your own way
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เว)
Come on, you can have your own say
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เซ)
So long, I’ll miss him when he’s gone
(โซ ล็อง , แอล มิซ ฮิม ฮเว็น อีส กอน)
You don’t know what it is, you don’t know what it is yeah
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส เย่)

He works on automatic
(ฮี เวิค ออน ออโทะแมทอิค)
Mr. Clean but i doubt it
(มีซเทอะ คลีน บัท ไอ เดาท ดิธ)
He’s got to have his say
(อีส ก็อท ทู แฮ็ฝ ฮิส เซ)
Who needs him anyway?
(ฮู นีด ฮิม เอนอิเว)

Don’t get your kind of music
(ด้อนท์ เก็ท ยุร ไคนด อ็อฝ มยูสิค)
He lets the others choose it
(ฮี เล็ท ดิ อัฑเออะ ชูส อิท)
He thinks you kids are freaks
(ฮี ธิงค ยู คิด แซร์ ฟรีค)
He wants you on the streets
(ฮี ว็อนท ยู ออน เดอะ ซทรีท)

Come on, you can have your own way
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เว)
Come on, you can have your own say
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เซ)
So long, I’ll miss him when he’s gone
(โซ ล็อง , แอล มิซ ฮิม ฮเว็น อีส กอน)
You don’t know what it is, you don’t know what it is yeah
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส เย่)

Come on, you can have your own way
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เว)
Come on, you can have your own say
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เซ)
So long, I’ll miss him when he’s gone
(โซ ล็อง , แอล มิซ ฮิม ฮเว็น อีส กอน)

You don’t know what it does to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ โด ทู มี)
You don’t know what it means to me
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ มีน ทู มี)

I take it as far as it goes
(ไอ เทค อิท แอ็ส ฟา แอ็ส ซิท โกซ)
[I don’t wanna know what I know]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา โน ว็อท ไอ โน ])
It’s too late to talk about it
(อิทซ ทู เลท ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
I ain’t changing any of it
(ไอ เอน เช้งจิ้นส เอนอิ อ็อฝ อิท)
Don’t listen to us
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู อัซ)

Don’t want your job in Starbucks
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)
Don’t want your job in Starbucks
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)
Don’t want your job in Starbucks
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)
Don’t want your job in Starbucks
(ด้อนท์ ว็อนท ยุร โจบ อิน สตาร์บัคสฺ)

Come on, you can have your own way
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เว)
Come on, you can have your own say
(คัมมอน , ยู แค็น แฮ็ฝ ยุร โอน เซ)
So long, you miss it when it’s gone
(โซ ล็อง , ยู มิซ ซิท ฮเว็น อิทซ กอน)
You don’t know what it is, you don’t know what it is yeah
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส , ยู ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ อีส เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starbucks คำอ่านไทย A

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น