เนื้อเพลง Disco Club คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[Chorus]
([ โครัซ ])
If the lady’s in the disco club
(อิฟ เดอะ เลดิ ซิน เดอะ ดิสโค คลับ)
I’ll freak you in the disco club
(แอล ฟรีค ยู อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
And dancing in the disco club
(แอ็นด แด็นซิง อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
And shaking in the disco club
(แอ็นด เชคกิ้ง อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
If you take me to the disco club
(อิฟ ยู เทค มี ทู เดอะ ดิสโค คลับ)

Yeah, I’m trying to party on out
(เย่ , แอม ทไรอิง ทู พาทิ ออน เอ้า)
Step to the disco can’t work it out
(ซเท็พ ทู เดอะ ดิสโค แค็นท เวิค อิท เอ้า)
Let’s get go and this party started now
(เล็ท เก็ท โก แอ็นด ดีซ พาทิ ซทาท เนา)
Parties and getting naughty is what I’m all about
(พาร์ที แซน เกดดดิ้ง นอทิ อีส ว็อท แอม ออล อะเบาท)
So many girlies in the house
(โซ เมนอิ เกิลอิ ซิน เดอะ เฮาซ)
With slanging ass bodies and perty ass mouths
(วิฑ slangings อาซ บอดีสฺแซน perty อาซ เมาธ)
After the club we’re going straight to my house
(อาฟเทอะ เดอะ คลับ เวีย โกอิ้ง ซทเรท ทู มาย เฮาซ)
[I got to, go to] Gotta get you on my couch
([ ไอ ก็อท ทู , โก ทู ] กอททะ เก็ท ยู ออน มาย เคาช)
I rock steady, no doubt
(ไอ ร็อค ซเทดอิ , โน เดาท)
You ask for some of us so I let you turn it out
(ยู อาซค ฟอ ซัม อ็อฝ อัซ โซ ไอ เล็ท ยู เทิน หนิด เอ้า)
Don’t give me gomma baby, baby don’t pout
(ด้อนท์ กิฝ มี gomma เบบิ , เบบิ ด้อนท์ เพาท)
I don’t want a baby, momma, don’t want a spouse
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา เบบิ , มอมมา, ด้อนท์ ว็อนท ดา ซเพาส)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

I like the way that you move [move]
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ยู มูฝ [ มูฝ ])
Don’t hold back, baby, do what you do [don’t make me]
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค , เบบิ , ดู ว็อท ยู ดู [ ด้อนท์ เมค มี ])
You make a n*gga go ooh [ooh]
(ยู เมค เก เอ็น *gga โก อู้ [ อู้ ])
How the hell a woman get as fine as you [so fine]
(เฮา เดอะ เฮ็ล อะ วูมเอิน เก็ท แอ็ส ไฟน แอ็ส ยู [ โซ ไฟน ])
I’m trying to holler at you [you]
(แอม ทไรอิง ทู ฮอลเลอะ แรท ยู [ ยู ])
First time I see ya’ I was like ‘hallelujah’ [hallelujah!]
(เฟิซท ไทม ไอ ซี ยา ไอ วอส ไลค เฮลเลวลูยา [ เฮลเลวลูยา ! ])
Turn around, let me view ya’
(เทิน อะเรานด , เล็ท มี ฝยู ยา)
[Got to, got to, got to] Damn I wanna do ya’ [oh!]
([ ก็อท ทู , ก็อท ทู , ก็อท ทู ] แด็ม นาย วอนนา ดู ยา [ โอ ! ])
Baby let’s get into it [into it]
(เบบิ เล็ท เก็ท อีนทุ อิท [ อีนทุ อิท ])
Make moves like me and you was intimate [intimate]
(เมค มูฝ ไลค มี แอ็นด ยู วอส อีนทิมิท [ อีนทิมิท ])
[Sexy] Let’s pretend that this beat is a hot beat blown with intimate
([ เซคซิ ] เล็ท พริเทนด แดท ดีซ บีท อีส ซา ฮ็อท บีท บโลน วิฑ อีนทิมิท)
[Hotness] Sex with clothes on
([ ฮอทเน็ซ ] เซ็คซ วิฑ คโลฑ ออน)
Dancing on the dance floor, getting my bulge on
(แด็นซิง ออน เดอะ ดานซ ฟโล , เกดดดิ้ง มาย บัลจ ออน)
[Rising] And I got a Trojan
([ ไรสอิง ] แอ็นด ดาย ก็อท ดา ทโรแจ็น)
Just in case we get it, get it going on
(จัซท อิน เคซ วี เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ โกอิ้ง ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Coz the ladies in the disco club ain’t the ones to be falling in love with
(คอซ เดอะ เลดิส ซิน เดอะ ดิสโค คลับ เอน ดิ วัน ทู บี ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ)
If you go to the disco club protect yourself and don’t fall in love
(อิฟ ยู โก ทู เดอะ ดิสโค คลับ พโระเทคท ยุรเซลฟ แอ็นด ด้อนท์ ฟอล อิน ลัฝ)
The ladies in the disco club ain’t the ones to be falling in love with [2x]
(เดอะ เลดิส ซิน เดอะ ดิสโค คลับ เอน ดิ วัน ทู บี ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ [ 2x ])

Playa listen, yeah, I’m a Miss and I go to clubs and I sip on Cresson
(พอลเย ลิ๊สซึ่น , เย่ , แอม มา มิซ แซน ดาย โก ทู คลับ แซน ดาย ซิพ ออน Cresson)
That don’t mean I’m like the rest of them tricks
(แดท ด้อนท์ มีน แอม ไลค เดอะ เร็ซท อ็อฝ เฑ็ม ทริค)
In the party getting naughty, chasing money and d*cks and
(อิน เดอะ พาทิ เกดดดิ้ง นอทิ , เชซิง มันอิ แอ็นด d*cks แซน)
No, you got me all wrong brother
(โน , ยู ก็อท มี ออล ร็อง บรัฑเออะ)
No, I’m a woman that’s strong brother
(โน , แอม มา วูมเอิน แด๊ท ซทร็อง บรัฑเออะ)
Yeah, it ain’t nothing wrong with a woman in the club getting freaky to the song
(เย่ , อิท เอน นัธอิง ร็อง วิฑ อะ วูมเอิน อิน เดอะ คลับ เกดดดิ้ง ฟรีคกี้ทู เดอะ ซ็อง)

Monday at the disco club
(มันดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Tuesday at the disco club
(ทยูสดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Wednesday at the disco club
(เวนสดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Thursday at the disco club
(เธิสดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Friday at the disco club
(ฟไรดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Saturday at the disco club
(แซทเออะดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Sunday at the disco club
(ซันดิ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
Every day’s the disco club
(เอฝริ เด เดอะ ดิสโค คลับ)
See us at the disco club
(ซี อัซ แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)
See you at the disco club
(ซี ยู แอ็ท เดอะ ดิสโค คลับ)

We gonna break it on down
(วี กอนนะ บเรค อิท ออน เดาน)
Rub it on your belly like a ultrasound
(รับ อิท ออน ยุร เบลลิ ไลค เก ultrasound)
Shake it like a jelly and move around
(เฌค อิท ไลค เก เจลลิ แอ็นด มูฝ อะเรานด)
Really wanna see y’all flaunt your style
(ริแอ็ลลิ วอนนา ซี ยอล ฟลอนท ยุร ซไทล)
Get wild, baby, get a little crazy
(เก็ท ไวลด , เบบิ , เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
Don’t hesitate, won’t take no/maybe
(ด้อนท์ เฮสอิเทท , ว็อนท เทค โน /เมบี)
[Move] not like an eviction
([ มูฝ ] น็อท ไลค แอน อิฝีคฌัน)
But me and you baby all cause friction
(บัท มี แอ็นด ยู เบบิ ออล คอส ฟรีคฌัน)
Hmm, as my eyed undress you
(อึม , แอ็ส มาย ไอ อันดเรซ ยู)
Just wanna let you know there’s no pressure
(จัซท วอนนา เล็ท ยู โน แดร์ โน พเรฌเออะ)
Body conversation, they both want pleasure
(บอดอิ คอนเฝอะเซฌัน , เด โบธ ว็อนท พเลฉเออะ)
But your girl cock-blocked and won’t let you
(บัท ยุร เกิล ค็อค บล็อค แอ็นด ว็อนท เล็ท ยู)
Hmm, what you gonna do now
(อึม , ว็อท ยู กอนนะ ดู เนา)
Bounce, rock, shake and we can all while out
(เบานซ , ร็อค , เฌค แอ็นด วี แค็น ออล ฮไวล เอ้า)
Let it all flow like a river now
(เล็ท ดิธ ดอร์ ฟโล ไลค เก รีฝเออะ เนา)
Check me, check me, check ch-check me on out
(เช็ค มี , เช็ค มี , เช็ค แชพเทอะ เช็ค มี ออน เอ้า)

If the ladies in the disco club
(อิฟ เดอะ เลดิส ซิน เดอะ ดิสโค คลับ)
Are freaking in the disco club
(อาร์ เฟรคกิ้ง อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
And dancing in the disco club
(แอ็นด แด็นซิง อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
And shaking in the disco club
(แอ็นด เชคกิ้ง อิน เดอะ ดิสโค คลับ)
If you take me to the disco club
(อิฟ ยู เทค มี ทู เดอะ ดิสโค คลับ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Disco Club คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น