เนื้อเพลง You Were Meant for Me คำอ่านไทย Bellefire

Ciara:
(เซียร่า :)
I hear the clock, it’s six a.m.
(ไอ เฮีย เดอะ คล็อค , อิทซ ซิคซ อะ เอ็ม)
I feel so far from where I’ve been
(ไอ ฟีล โซ ฟา ฟร็อม ฮแว แอฝ บีน)
I got my eggs and my pancakes too
(ไอ ก็อท มาย เอ็ก แซน มาย แพนเค๊กสฺ ทู)
I got my maple syrup, everything but you
(ไอ ก็อท มาย เมเปิ้ล ซีรัพ , เอ๊วี่ติง บัท ยู)
I break the yolks, make a smiley face
(ไอ บเรค เดอะ โยค , เมค เก สมายลี่ เฟซ)
I kinda like it in my brand new place
(ไอ กินดา ไลค อิท อิน มาย บแร็นด นยู พเลซ)
I wipe the spots off the mirror
(ไอ ไวพ เดอะ สพอท ออฟฟ เดอะ มีเรอะ)
Don’t leave the keys in the door
(ด้อนท์ ลีฝ เดอะ คี ซิน เดอะ โด)
I never put wet towels on the floor anymore
(ไอ เนฝเวอะ พัท เว็ท เท๊าเว่ล ออน เดอะ ฟโล แอนนี่มอ)

All:
(ออล :)
Dreams last for so long
(ดรีม ลาซท ฟอ โซ ล็อง)
Even after you’re gone
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
I know you love me
(ไอ โน ยู ลัฝ มี)
And soon you’ll see
(แอ็นด ซูน โยว ซี)
You were meant for me
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี)
And I was meant for you
(แอ็นด ดาย วอส เม็นท ฟอ ยู)

Kelly:
(เคลลี่ :)
I called my momma, she was out for a walk
(ไอ คอล มาย มอมมา, ชี วอส เอ้า ฟอ รา วอค)
Consoled a cup of coffee but it didn’t wanna talk
(ค็อนโซล อะ คัพ อ็อฝ คอฟฟิ บัท ดิธ ดิ๊นอิน วอนนา ทอค)
So I pick up the paper, it was more bad news
(โซ ไอ พิค อัพ เดอะ เพเพอะ , อิท วอส โม แบ็ด นยู)
More hearts being broken or people being used
(โม ฮาท บีอิง บโรเค็น ออ พี๊เพิ่ล บีอิง ยูซ)
Put on my coat in the pouring rain
(พัท ออน มาย โคท อิน เดอะ ช เรน)
I saw a movie, it just was wasn’t the same
(ไอ ซอ อะ มูวี่ , อิท จัซท วอส วอสซึ้น เดอะ เซม)
‘Cause it was happy and I was sad
(คอส อิท วอส แฮพพิ แอ็นด ดาย วอส แซ็ด)
It made me miss you oh so bad
(อิท เมด มี มิซ ยู โอ โซ แบ็ด)

All:
(ออล :)
Dreams last for so long
(ดรีม ลาซท ฟอ โซ ล็อง)
Even after you’re gone
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
I know you love me
(ไอ โน ยู ลัฝ มี)
And soon you’ll see
(แอ็นด ซูน โยว ซี)
You were meant for me
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี)
And I was meant for you
(แอ็นด ดาย วอส เม็นท ฟอ ยู)

Ciara:
(เซียร่า :)
I go about my business
(ไอ โก อะเบาท มาย บีสเน็ซ)
I’m doin’ fine
(แอม โดย ไฟน)
Besides what would I say
(บิไซด ว็อท เวิด ดาย เซ)
If I had you on the line
(อิฟ ฟาย แฮ็ด ยู ออน เดอะ ไลน)
Same old stort, not much to say
(เซม โอลด stort , น็อท มัช ทู เซ)
Hearts are broken, everyday
(ฮาท แซร์ บโรเค็น , เอวี่เดย์)

Cathy:
(เคทธี่ :)
I brush my teeth and put the cap back on
(ไอ บรัฌ มาย ทีท แอ็นด พัท เดอะ แค็พ แบ็ค ออน)
I know you hate it when I leave the light on
(ไอ โน ยู เฮท อิท ฮเว็น นาย ลีฝ เดอะ ไลท ออน)
I pick up a book, turn the sheets down
(ไอ พิค อัพ อะ เบิค , เทิน เดอะ ฌีท เดาน)
Take a deep breath and a good look around
(เทค เก ดีพ บเร็ธ แอ็นด อะ เกิด ลุค อะเรานด)
Put on my pjs and hop into bed
(พัท ออน มาย pjs แซน ฮ็อพ อีนทุ เบ็ด)
I’m half alive but I feel mostly dead
(แอม ฮาล์ฟ อะไลฝ บัท ไอ ฟีล โมซทลิ เด็ด)
I try to tell myself it’ll be alright
(ไอ ทไร ทู เท็ล ไมเซลฟ อิว บี ออลไร๊ท)
I just shouldn’t think anymore tonight
(ไอ จัซท ชูดดึ่น ธิงค แอนนี่มอ ทุไนท)

All:
(ออล :)
Dreams last for so long
(ดรีม ลาซท ฟอ โซ ล็อง)
Even after you’re gone
(อีเฝ็น อาฟเทอะ ยัวร์ กอน)
I know you love me
(ไอ โน ยู ลัฝ มี)
And soon I know you’ll see
(แอ็นด ซูน นาย โน โยว ซี)
You were meant for me
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี)
And I was meant for you
(แอ็นด ดาย วอส เม็นท ฟอ ยู)

All:
(ออล :)
Yeah…
(เย่)
You were meant for me
(ยู เวอ เม็นท ฟอ มี)
And I was meant for you
(แอ็นด ดาย วอส เม็นท ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Were Meant for Me คำอ่านไทย Bellefire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น