เนื้อเพลง Danger Zone คำอ่านไทย G-Dep

[background ad libs by P. Diddy]
([ แบ็คกราว แอ็ด ลิบสฺ ไบ พี ดิดดี้ ])
[Danger]
([ เดนเจอะ ])
[Danger]
([ เดนเจอะ ])
[Ah ah ah]
([ อา อา อา ])
[Danger]
([ เดนเจอะ ])

Today is the day we ride, you’s a made your whole f*cking family by
(ทุเด อีส เดอะ เด วี ไรด , ยู ซา เมด ยุร โฮล เอฟ *คิง แฟมอิลิ ไบ)
This is how we ride, see me, smoking that seaweed
(ดีซ ซิส เฮา วี ไรด , ซี มี , สโมคกิ้ง แดท ซีหวีด)
Y’all gonna see me today
(ยอล กอนนะ ซี มี ทุเด)
F*ck that, when we come through just crowd
(เอฟ *ck แดท , ฮเว็น วี คัม ธรู จัซท คเราด)
Crowd up around y’all listen to the sound
(คเราด อัพ อะเรานด ยอล ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซานด)
Yo, this is for the way we rock
(โย , ดีซ ซิส ฟอ เดอะ เว วี ร็อค)
Thinkin’ Bad Boy gonna stop, we not
(ติ้งกิน แบ็ด บอย กอนนะ ซท็อพ , วี น็อท)
Yo, we step up in the scene like oh!
(โย , วี ซเท็พ อัพ อิน เดอะ ซีน ไลค โอ !)
You hear their flow and then there they go
(ยู เฮีย แด ฟโล แอ็นด เด็น แดร์ เด โก)
In the Range Ro’ see the ringers go blind
(อิน เดอะ เรนจ Ro ซี เดอะ ringers โก บไลนด)
There the brain go every single time
(แดร์ เดอะ บเรน โก เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม)
Put it in perspective, reflection in step
(พัท ดิธ อิน เพิซเพคทิฝ , ริฟเคลฌัน อิน ซเท็พ)
Step to the left while I rep it to the death
(ซเท็พ ทู เดอะ เล็ฟท ฮไวล ไอ เร็พ อิท ทู เดอะ เด็ธ)
Easily approached, smokin’ on the roach in coach
(อีสอิลิ แอ็พโรช , สโมกิน ออน เดอะ โรช อิน โคช)
til I’m so high I’m on another plane
(ทิล แอม โซ ไฮ แอม ออน แอะนัธเออะ พเลน)
Hey, every f*cking spot we go, we just rock you see now we know
(เฮ , เอฝริ เอฟ *คิง สพอท วี โก , วี จัซท ร็อค ยู ซี เนา วี โน)
F*ckin’ news cameras they want to get the footage
(เอฟ *ckin นยู แคมเออะระ เด ว็อนท ทู เก็ท เดอะ ฟูทอิจ)
Wanna grind out find out where my hood is
(วอนนา ไกรนด เอ้า ไฟนด เอ้า ฮแว มาย ฮุด อีส)
Let’s just say that this is how we put it, down
(เล็ท จัซท เซ แดท ดีซ ซิส เฮา วี พัท ดิธ , เดาน)
Y’all n*ggas cool out and lounge
(ยอล เอ็น *ggas คูล เอ้า แอ็นด เลานจ)
F*ck around, radios down this
(เอฟ *ck อะเรานด , เรดิโอ เดาน ดีซ)
Say we go round this bullsh*t straight to the plate
(เซ วี โก เรานด ดีซ bullsh*ที ซทเรท ทู เดอะ เพล๊ท)
Now, every f*cking spot we go
(เนา , เอฝริ เอฟ *คิง สพอท วี โก)
Gust when you thought we would stop, we go
(กัซท ฮเว็น ยู ธอท วี เวิด ซท็อพ , วี โก)
Came a long way from them nice hallways
(เคม อะ ล็อง เว ฟร็อม เฑ็ม ไน๊ซ์ ฮอวเวย์)
What you talk about we could do it all day, what you say now
(ว็อท ยู ทอค อะเบาท วี เคิด ดู อิท ดอร์ เด , ว็อท ยู เซ เนา)

[Hook 1]
([ ฮุค วัน ])
Now this jam here be the Danger Zone [danger]
(เนา ดีซ แจ็ม เฮียร บี เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Everywhere I go got a Danger Zone [danger]
(เอวี่แวร์ ไอ โก ก็อท ดา เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
N*ggas can’t roam to the Danger Zone [danger]
(เอ็น *ggas แค็นท โรม ทู เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You won’t come home from the Danger Zone [danger]
(ยู ว็อนท คัม โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You gotta have chrome in the Danger Zone [danger]
(ยู กอททะ แฮ็ฝ คโรม อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Cause you all alone in the Danger Zone [danger]
(คอส ยู ออล อะโลน อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Can’t call home from the Danger Zone [danger]
(แค็นท คอล โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Lounge homeboy, you in the Danger Zone [danger]
(เลานจ โฮมบอย , ยู อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])

If you don’t know you better [ah ah ah]
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน ยู เบทเทอะ [ อา อา อา ])
Get your coverage, got no money for the show then dub it
(เก็ท ยุร คัฝเออะริจ , ก็อท โน มันอิ ฟอ เดอะ โฌ เด็น ดับ อิท)
Make moves forward, get on with the green
(เมค มูฝ ฟอเวิด , เก็ท ออน วิฑ เดอะ กรีน)
Get the white out, I’m a blow wit ya team
(เก็ท เดอะ ฮไวท เอ้า , แอม มา บโล วิท ยา ทีม)
Put it up in smoke, when the album wrote
(พัท ดิธ อัพ อิน ซโมค , ฮเว็น ดิ แอลบัม โรท)
Cadillac on spokes and it ain’t a f*ckin’ joke
(คาดิลแล ออน ซโพค แซน ดิท เอน ดา เอฟ *ckin โจค)
Ain’t no laughin’, straight up mashing
(เอน โน เลอกิน , ซทเรท อัพ mashings)
Catch me in a brand new ate up Madison
(แค็ช มี อิน อะ บแร็นด นยู เอท อัพ เมดิซัน)
Magazine ads and G-Dep has it
(แมกอะสีน ads แซน จี Dep แฮ็ส ซิท)
Bad Boy classic, that boy acid
(แบ็ด บอย คแลซซิแค็ล , แดท บอย แอซอิด)
That’s it, blowing up your audio
(แด๊ท ซิท , โบลวิง อัพ ยุร ออดิโอ)
Stacking is all we know, catch you before we go world
(Stackings อีส ซอร์ วี โน , แค็ช ยู บิโฟ วี โก เวิลด)
Yeah, This is just the way we roll
(เย่ , ดีซ ซิส จัซท เดอะ เว วี โรล)
Got a bank roll, I’m a get it on swoll
(ก็อท ดา แบ็งค โรล , แอม มา เก็ท ดิธ ออน swoll)
F*ck the parole, catch me in Cancun
(เอฟ *ck เดอะ พะโรล , แค็ช มี อิน แคนคูน)
N*ggas wanna know when my joint go boom, soon
(เอ็น *ggas วอนนา โน ฮเว็น มาย จอยนท โก บูม , ซูน)

[Hook 2]
([ ฮุค ทู ])
Now this jam here be the Danger Zone [danger]
(เนา ดีซ แจ็ม เฮียร บี เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Everywhere I go got a Danger Zone [danger]
(เอวี่แวร์ ไอ โก ก็อท ดา เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
N*ggas can’t roam to the Danger Zone [danger]
(เอ็น *ggas แค็นท โรม ทู เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You won’t come home from the Danger Zone [danger]
(ยู ว็อนท คัม โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You gotta have chrome in the Danger Zone [danger]
(ยู กอททะ แฮ็ฝ คโรม อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Can’t call home from the Danger Zone [danger]
(แค็นท คอล โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
’cause ain’t no phones in the Danger Zone [danger]
(คอส เอน โน โฟน ซิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Lounge homeboy, you in the Danger Zone [danger]
(เลานจ โฮมบอย , ยู อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])

Fully loaded full pound [ah ah ah] is a dangerous sound
(ฟูลลิ โลด ฟูล เพานด [ อา อา อา ] อีส ซา เดนเจอะรัซ เซานด)
Got me aimin’ to pound on dangerous ground
(ก็อท มี เอมิน ทู เพานด ออน เดนเจอะรัซ กเรานด)
My aim gear is sound, type like wind is
(มาย เอม เกีย อีส เซานด , ไทพ ไลค วินด อีส)
to changin’ the cloud and it rains on the crowd
(ทู เช้นงิน เดอะ คเลาด แอ็นด ดิท เรน ออน เดอะ คเราด)
You blazin’ this loud, you raisin’ your brow in amazement
(ยู เบลซิน ดีซ เลาด , ยู เรซิน ยุร บเรา อิน อะเมสเม็นท)
Astounded, your plane been grounded
(แอ็ซเทานด , ยุร พเลน บีน กเรานด)
Name been clowned and your brain been found in
(เนม บีน คเลาน แอ็นด ยุร บเรน บีน เฟานด อิน)
the Asian brown bin with flies around it
(ดิ เอแฉ็น บเราน บิน วิฑ ไฟล์ อะเรานด ดิท)
Look what the pound did, not like the brown kid
(ลุค ว็อท เดอะ เพานด ดิด , น็อท ไลค เดอะ บเราน คิด)
Then look around ’cause you’re quite surrounded
(เด็น ลุค อะเรานด คอส ยัวร์ คไวท ซะเรานด)
Fight the rounds but can’t find the rounds
(ไฟท เดอะ เรานด บัท แค็นท ไฟนด เดอะ เรานด)
that might swipe you down, it looks like you’re down, kid
(แดท ไมท ซไวพ ยู เดาน , อิท ลุค ไลค ยัวร์ เดาน , คิด)
Spoon fed in the hospital bed when I popped you
(ซพูน เฟ็ด อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล เบ็ด ฮเว็น นาย โพพี ยู)
Ain’t sh*t the doctor you dead
(เอน ฌะ *ที เดอะ ดอคเทอะ ยู เด็ด)
Start listening to gospel instead
(ซทาท ลิเซินนิง ทู ก็อซเพ็ล อินซเทด)
Cops still the head so I’m hostile in Fed, so
(ค็อพ ซทิล เดอะ เฮ็ด โซ แอม ฮอซทิล อิน เฟ็ด , โซ)

[Hook 3]
([ ฮุค ที ])
Lounge homeboy, you in the Danger Zone [danger]
(เลานจ โฮมบอย , ยู อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
N*ggas don’t roam to the Danger Zone [danger]
(เอ็น *ggas ด้อนท์ โรม ทู เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Everywhere I go is a Danger Zone [danger]
(เอวี่แวร์ ไอ โก อีส ซา เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You won’t come home from the Danger Zone [danger]
(ยู ว็อนท คัม โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You gotta have chrome in the Danger Zone [danger]
(ยู กอททะ แฮ็ฝ คโรม อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Cause you all alone in the Danger Zone [danger]
(คอส ยู ออล อะโลน อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Can’t call home from the Danger Zone [danger]
(แค็นท คอล โฮม ฟร็อม เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Cause ain’t no phones in the Danger Zone [danger]
(คอส เอน โน โฟน ซิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])

[Hook 4]
([ ฮุค โฟว ])
Now everybody know about the Danger Zone [danger]
(เนา เอวี่บอดี้ โน อะเบาท เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Little mutherf*ckers and their age is grown [danger]
(ลิ๊ทเทิ่ล mutherf*ckers แซน แด เอจ อีส กโรน [ เดนเจอะ ])
Lotta n*ggas had to get their fame you blown [danger]
(ลอทดา เอ็น *ggas แฮ็ด ทู เก็ท แด เฟม ยู บโลน [ เดนเจอะ ])
Just to get known in the Danger Zone [danger]
(จัซท ทู เก็ท โนน อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You gotta know the codes in the Danger Zone [danger]
(ยู กอททะ โน เดอะ โคด ซิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
Sh*t might explode in the Danger Zone [danger]
(ฌะ *ที ไมท เอ็คซพโลด อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
N*ggas unload in the Danger Zone [danger]
(เอ็น *ggas อันโลด อิน เดอะ เดนเจอะ โสน [ เดนเจอะ ])
You gotta blaze your chrome or change is on [danger]
(ยู กอททะ บเลส ยุร คโรม ออ เชนจ อีส ออน [ เดนเจอะ ])

[ahh ahh ahh]
([ อา อา อา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Danger Zone คำอ่านไทย G-Dep

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น