เนื้อเพลง Commitment คำอ่านไทย LeAnn Rimes

What I’m Looking For Is A Love That’s Forever
(ว็อท แอม ลุคอิง ฟอ อีส ซา ลัฝ แด๊ท เฟาะเรฝเออะ)
Someone Who Can Capture My Soul In A Heartbeat
(ซัมวัน ฮู แค็น แคพเชอะ มาย โซล อิน อะ ฮาร์ทบีท)
And Stay For All Time
(แอ็นด ซเท ฟอ ออล ไทม)

What I’m Praying For Is A Match Made In Heaven
(ว็อท แอม เพลยอิง ฟอ อีส ซา แม็ช เมด อิน เฮฝเอ็น)
Someone Who Will Worship My Body And Still Put
(ซัมวัน ฮู วิล เวอฌิพ มาย บอดอิ แอ็นด ซทิล พัท)
His Heart On The Line
(ฮิส ฮาท ออน เดอะ ไลน)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
Someone Who’ll Go The Distance
(ซัมวัน อ๊าว โก เดอะ ดีซแท็นซ)
I Need Somebody With Staying Power
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ สเตย์ยิ่ง เพาเออะ)
Who Will Make Me Go Weak In The Knees
(ฮู วิล เมค มี โก วีค อิน เดอะ นี)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
And Everything That Goes With It
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท โกซ วิฑ อิท)
I Need Honor And Love In My Life
(ไอ นีด ออนเออะ แอ็นด ลัฝ อิน มาย ไลฟ)
From Somebody Who’s Playing For Keeps
(ฟร็อม ซัมบอดี้ ฮู พเลนิ่ง ฟอ คีพ)

What I’m Searching For Is A Man Who’ll Stand By Me
(ว็อท แอม เซิชอิง ฟอ อีส ซา แม็น อ๊าว ซแท็นด ไบ มี)
Who Will Walk Through The Fire And Be My
(ฮู วิล วอค ธรู เดอะ ไฟร แอ็นด บี มาย)
Flame In The Night
(ฟเลม อิน เดอะ ไนท)

Oh And I Won’t Settle For Less Than What I Deserve
(โอ แอ็นด ดาย ว็อนท เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ แฑ็น ว็อท ไอ ดิเสิฝ)
A Friend And A Lover Who Will Love Me For The
(อะ ฟเร็นด แอ็นด อะ ลัฝเออะ ฮู วิล ลัฝ มี ฟอ เดอะ)
Rest Of My Life
(เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
Someone Who’ll Go The Distance
(ซัมวัน อ๊าว โก เดอะ ดีซแท็นซ)
I Need Somebody With Staying Power
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ สเตย์ยิ่ง เพาเออะ)
Who Will Make Me Go Weak In The Knees
(ฮู วิล เมค มี โก วีค อิน เดอะ นี)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
And Everything That Goes With It
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท โกซ วิฑ อิท)
I Need Honor And Love In My Life
(ไอ นีด ออนเออะ แอ็นด ลัฝ อิน มาย ไลฟ)
From Somebody Who’s Playing For Keeps
(ฟร็อม ซัมบอดี้ ฮู พเลนิ่ง ฟอ คีพ)

Yeah I’ve Had Promises Broken
(เย่ แอฝ แฮ็ด พรอมอิซ บโรเค็น)
Three Words Left Unspoken
(ธรี เวิด เล็ฟท อันซโพเค็น)
They Just Left Me Achin’ For More
(เด จัซท เล็ฟท มี แอซชิน ฟอ โม)
But I’ve Fought Temptation
(บัท แอฝ ฟอท เทมเทฌัน)
I Won’t Be Impatient
(ไอ ว็อนท บี อิมเพเฌ็นท)
There’s One Thing Worth Waiting For
(แดร์ วัน ธิง เวิธ เวททิง ฟอ)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
Someone Who’ll Go The Distance
(ซัมวัน อ๊าว โก เดอะ ดีซแท็นซ)
I Need Somebody With Staying Power
(ไอ นีด ซัมบอดี้ วิฑ สเตย์ยิ่ง เพาเออะ)
Who Will Make Me Go Weak In The Knees
(ฮู วิล เมค มี โก วีค อิน เดอะ นี)

Commitment
(ค็อมมีทเม็นท)
And Everything That Goes With It
(แอ็นด เอ๊วี่ติง แดท โกซ วิฑ อิท)
I Need Honor And Love In My Life
(ไอ นีด ออนเออะ แอ็นด ลัฝ อิน มาย ไลฟ)
From Somebody Who’s Playing For Keeps
(ฟร็อม ซัมบอดี้ ฮู พเลนิ่ง ฟอ คีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Commitment คำอ่านไทย LeAnn Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น