เนื้อเพลง Until you’re over Me คำอ่านไทย Maroon 5

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
This relationship is over,
(ดีซ ริเลฌันฌิพ อีส โอเฝอะ ,)
though my stomach still hurts.
(โธ มาย ซทัมแอ็ค ซทิล เฮิท)
And now I’m gonna live alone,
(แอ็นด เนา แอม กอนนะ ไลฝ อะโลน ,)
Why is the pain much worse?
(ฮไว อีส เดอะ เพน มัช เวิซ)
you’re so much better without makeup,
(ยัวร์ โซ มัช เบทเทอะ วิเฑาท เมคกั๊พ ,)
Why would you hide your face?
(ฮไว เวิด ยู ไฮด ยุร เฟซ)
Don’t want to spend the night and wake up,
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซเพ็นด เดอะ ไนท แอ็นด เวค อัพ ,)
Realize I’ve made a big mistake.
(รีแอะไลส แอฝ เมด อะ บิก มิซเทค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can not refuse your eyes,
(ไอ แค็น น็อท เรฟยุซ ยุร ไอ ,)
Please don’t look at me tonight.
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี ทุไนท)
My heart beats fast I know you’re there,
(มาย ฮาท บีท ฟัซท ไอ โน ยัวร์ แดร์ ,)
And I pretend like I don’t care.
(แอ็นด ดาย พริเทนด ไลค ไก ด้อนท์ แค)
It hurts so bad to know the truth,
(อิท เฮิท โซ แบ็ด ทู โน เดอะ ทรูธ ,)
But I am still in love with you.
(บัท ไอ แอ็ม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I never meant to keep you waiting,
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู คีพ ยู เวททิง ,)
and now your food is getting cold,
(แอ็นด เนา ยุร ฟูด อีส เกดดดิ้ง โคลด ,)
I keep denying I’m in love with you,
(ไอ คีพ ดีนายลิงแอม อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
My routine is getting old.
(มาย รูทีน อีส เกดดดิ้ง โอลด)
And now you stand in front of the table,
(แอ็นด เนา ยู ซแท็นด อิน ฟรันท อ็อฝ เดอะ เท๊เบิ้ล ,)
And say you never look back.
(แอ็นด เซ ยู เนฝเวอะ ลุค แบ็ค)
Your super stupid when you’re angry,
(ยุร ซยูเพอะ ซทยูทิด ฮเว็น ยัวร์ แองกริ ,)
You only wake up sad.
(ยู โอ๊นลี่ เวค อัพ แซ็ด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can not refuse your eyes,
(ไอ แค็น น็อท เรฟยุซ ยุร ไอ ,)
Please don’t look at me tonight.
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี ทุไนท)
My heart beats fast I know you’re there,
(มาย ฮาท บีท ฟัซท ไอ โน ยัวร์ แดร์ ,)
And I pretend like I don’t care.
(แอ็นด ดาย พริเทนด ไลค ไก ด้อนท์ แค)
It hurts so bad to know the truth,
(อิท เฮิท โซ แบ็ด ทู โน เดอะ ทรูธ ,)
But I am still in love with you.
(บัท ไอ แอ็ม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
It hurts too much to know the truth,
(อิท เฮิท ทู มัช ทู โน เดอะ ทรูธ ,)
But I am still in love with you.
(บัท ไอ แอ็ม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

No more kisses on your lips, tender touch oh please,
(โน โม คีสเซซ ออน ยุร ลิพ , เทนเดอะ ทั๊ช โอ พลีส ,)
I’d rather die on my two feet than live down on my knees.
(อาย ราฑเออะ ได ออน มาย ทู ฟีท แฑ็น ไลฝ เดาน ออน มาย นี)
And you’re the girl to get me over what we start to be
(แอ็นด ยัวร์ เดอะ เกิล ทู เก็ท มี โอเฝอะ ว็อท วี ซทาท ทู บี)
And I just cant get over you, and until you’re over me.
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เก็ท โอเฝอะ ยู , แอ็นด อันทีล ยัวร์ โอเฝอะ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I can not refuse your eyes,
(ไอ แค็น น็อท เรฟยุซ ยุร ไอ ,)
Please don’t look at me tonight.
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี ทุไนท)
My heart beats fast I know you’re there,
(มาย ฮาท บีท ฟัซท ไอ โน ยัวร์ แดร์ ,)
And I pretend like I don’t care.
(แอ็นด ดาย พริเทนด ไลค ไก ด้อนท์ แค)

I can not refuse your eyes,
(ไอ แค็น น็อท เรฟยุซ ยุร ไอ ,)
Please don’t look at me tonight.
(พลีส ด้อนท์ ลุค แกท มี ทุไนท)
My heart beats fast I know you’re there,
(มาย ฮาท บีท ฟัซท ไอ โน ยัวร์ แดร์ ,)
And I pretend like I don’t care.
(แอ็นด ดาย พริเทนด ไลค ไก ด้อนท์ แค)

It hurts too much to know the truth,
(อิท เฮิท ทู มัช ทู โน เดอะ ทรูธ ,)
But I am still in love with you.
(บัท ไอ แอ็ม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)
It hurts too much to know the truth,
(อิท เฮิท ทู มัช ทู โน เดอะ ทรูธ ,)
But I am still in love with you.
(บัท ไอ แอ็ม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until you’re over Me คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น