เนื้อเพลง All That I’m Living for คำอ่านไทย Evanescence

All that I’m living for
(ออล แดท แอม ลีฝอิง ฟอ)
All that I’m dying for
(ออล แดท แอม ไดอิง ฟอ)
All that I can’t ignore alone at night
(ออล แดท ไอ แค็นท อิกโน อะโลน แอ็ท ไนท)

I can feel the night beginning
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ ไนท บีกีนนิง)
Separate me from the living
(เซพอะริท มี ฟร็อม เดอะ ลีฝอิง)
Understanding me
(อันเดิซแทนดิง มี)
After all I’ve seen
(อาฟเทอะ ออล แอฝ ซีน)
Piecing every thought together
(Piecings เอฝริ ธอท ทุเกฑเออะ)
Find the words to make me better
(ไฟนด เดอะ เวิด ทู เมค มี เบทเทอะ)
If I only knew how to pull myself apart
(อิฟ ฟาย โอ๊นลี่ นยู เฮา ทู พุล ไมเซลฟ อะพาท)

All that I’m living for
(ออล แดท แอม ลีฝอิง ฟอ)
All that I’m dying for
(ออล แดท แอม ไดอิง ฟอ)
All that I can’t ignore alone at night
(ออล แดท ไอ แค็นท อิกโน อะโลน แอ็ท ไนท)
All that I’m wanted for
(ออล แดท แอม ว็อนท ฟอ)
Although I wanted more
(ออลโฑ ไอ ว็อนท โม)
Lock the last open door- my ghosts are gaining on me
(ล็อค เดอะ ลาซท โอเพ็น โด มาย โกซท แซร์ gainings ออน มี)

I believe that dreams are sacred
(ไอ บิลีฝ แดท ดรีม แซร์ เซคเร็ด)
Take my darkest fears and play them
(เทค มาย ดาร์คเนท เฟีย แซน พเล เฑ็ม)
Like a lullaby
(ไลค เก ลัลละไบ)
Like a reason why
(ไลค เก รี๊ซั่น ฮไว)
Like a play of my obsessions
(ไลค เก พเล อ็อฝ มาย อ็อบเซฌอัน)
Make me understand the lesson
(เมค มี อันเดิซแทนด เดอะ เล๊ซซั่น)
So I’ll find myself
(โซ แอล ไฟนด ไมเซลฟ)
So I wont be lost again
(โซ ไอ ว็อนท บี ล็อซท อะเกน)

All that I’m living for
(ออล แดท แอม ลีฝอิง ฟอ)
All that I’m dying for
(ออล แดท แอม ไดอิง ฟอ)
All that I can’t ignore alone at night
(ออล แดท ไอ แค็นท อิกโน อะโลน แอ็ท ไนท)
All that I’m wanted for
(ออล แดท แอม ว็อนท ฟอ)
Although I wanted more
(ออลโฑ ไอ ว็อนท โม)
Lock the last open door- my ghosts are gaining on me
(ล็อค เดอะ ลาซท โอเพ็น โด มาย โกซท แซร์ gainings ออน มี)

Guess I thought I’d have to change the world
(เก็ซ ซาย ธอท อาย แฮ็ฝ ทู เชนจ เดอะ เวิลด)
To make you see me
(ทู เมค ยู ซี มี)
To be the one
(ทู บี ดิ วัน)
I could have run forever
(ไอ เคิด แฮ็ฝ รัน เฟาะเรฝเออะ)
But how for would I have come
(บัท เฮา ฟอ เวิด ดาย แฮ็ฝ คัม)
Without mourning your love?
(วิเฑาท โมนิง ยุร ลัฝ)

All that I’m living for
(ออล แดท แอม ลีฝอิง ฟอ)
All that I’m dying for
(ออล แดท แอม ไดอิง ฟอ)
All that I can’t ignore alone at night
(ออล แดท ไอ แค็นท อิกโน อะโลน แอ็ท ไนท)
All that I’m wanted for
(ออล แดท แอม ว็อนท ฟอ)
Although I wanted more
(ออลโฑ ไอ ว็อนท โม)
Lock the last open door- my ghosts are gaining on me
(ล็อค เดอะ ลาซท โอเพ็น โด มาย โกซท แซร์ gainings ออน มี)

Should it hurt to love you?
(เชิด ดิท เฮิท ทู ลัฝ ยู)
Should I feel like I do?
(เชิด ดาย ฟีล ไลค ไก ดู)
Should I lock the last open door-
(เชิด ดาย ล็อค เดอะ ลาซท โอเพ็น โด)
My ghosts are gaining on me
(มาย โกซท แซร์ gainings ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All That I’m Living for คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น