เนื้อเพลง you’re Gonna Make Me Lonesome when You Go คำอ่านไทย Madeleine Peyroux

[Bob Dylan]
([ บ็อบ ดายแลน ])

I’ve seen love go by my door
(แอฝ ซีน ลัฝ โก ไบ มาย โด)
It’s never been this close before
(อิทซ เนฝเวอะ บีน ดีซ คโลส บิโฟ)
Never been so easy or so slow
(เนฝเวอะ บีน โซ อีสอิ ออ โซ ซโล)
Been shooting in the dark too long
(บีน ชูดดิง อิน เดอะ ดาค ทู ล็อง)
When something’s not right it’s wrong
(ฮเว็น ซัมติง น็อท ไรท อิทซ ร็อง)
you’re gonna make me lonesome when you go
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี โลนซัม ฮเว็น ยู โก)

Dragon clouds so high above
(ดแรกอัน คเลาด โซ ไฮ อะบัฝ)
I’ve only known careless love,
(แอฝ โอ๊นลี่ โนน แคเล็ซ ลัฝ ,)
It’s always hit me from below.
(อิทซ ออลเว ฮิท มี ฟร็อม บิโล)
This time around it’s more correct
(ดีซ ไทม อะเรานด อิทซ โม เคาะเรคท)
Right on target, so direct,
(ไรท ออน ทาเก็ท , โซ ดิเรคท ,)
you’re gonna make me lonesome when you go
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี โลนซัม ฮเว็น ยู โก)

Purple clover, Queen Anne lace,
(เพ๊อร์เพิ่ล คโลเฝอะ , ควีน เอน เลซ ,)
Crimson hair across your face,
(คริมเซิน แฮ อัครอซ ยุร เฟซ ,)
You could make me cry if you don’t know.
(ยู เคิด เมค มี คไร อิฟ ยู ด้อนท์ โน)
Can’t remember what I was thinkin’ of
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ไอ วอส ติ้งกิน อ็อฝ)
You might be spoilin’ me too much, love,
(ยู ไมท บี spoilin มี ทู มัช , ลัฝ ,)
you’re gonna make me lonesome when you go
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี โลนซัม ฮเว็น ยู โก)

Flowers on the hillside, bloomin’ crazy,
(ฟเลาเออะ ออน เดอะ เฮลไซด์ , bloomin คเรสิ ,)
Crickets talkin’ back and forth in rhyme,
(ครีคเค็ท ทอคกิ่น แบ็ค แอ็นด โฟธ อิน ไรม ,)
Blue river runnin’ slow and lazy,
(บลู รีฝเออะ รูนนิน ซโล แอ็นด เลสิ ,)
I could stay with you forever
(ไอ เคิด ซเท วิฑ ยู เฟาะเรฝเออะ)
And never realize the time.
(แอ็นด เนฝเวอะ รีแอะไลส เดอะ ไทม)

Situations have ended sad,
(ซิชิวเอฌัน แฮ็ฝ เอ็นด แซ็ด ,)
Relationships have all been bad.
(ริเลฌันฌิพ แฮ็ฝ ออล บีน แบ็ด)
Mine’ve been like Verlaine’s and Rimbaud.
(Mineve บีน ไลค Verlaines แซน Rimbaud)
But there’s no way I can compare
(บัท แดร์ โน เว ไอ แค็น ค็อมแพ)
All those scenes to this affair,
(ออล โฑส ซีน ทู ดีซ แอ็ฟแฟ ,)
you’re gonna make me lonesome when you go
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี โลนซัม ฮเว็น ยู โก)

you’re gonna make me wonder what I’m doing,
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี วันเดอะ ว็อท แอม ดูอิง ,)
Staying far behind without you.
(สเตย์ยิ่ง ฟา บิไฮนด วิเฑาท ยู)
you’re gonna make me wonder what I’m saying,
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี วันเดอะ ว็อท แอม เซอิง ,)
you’re gonna make me give myself a good talking to.
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี กิฝ ไมเซลฟ อะ เกิด ทอคอิง ทู)

I’ll look for you in old Honolulu,
(แอล ลุค ฟอ ยู อิน โอลด Honolulu ,)
San Francisco and Ashtabula,
(แซน แฟรนคิซโก แอ็นด Ashtabula ,)
you’re gonna have to leave me now, I know.
(ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ ทู ลีฝ มี เนา , ไอ โน)
But I’ll see you in the sky above,
(บัท แอล ซี ยู อิน เดอะ ซไค อะบัฝ ,)
In the tall grass, in the ones I love,
(อิน เดอะ ทอล กราซ , อิน ดิ วัน ซาย ลัฝ ,)
you’re gonna make me lonesome when you go.
(ยัวร์ กอนนะ เมค มี โลนซัม ฮเว็น ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง you’re Gonna Make Me Lonesome when You Go คำอ่านไทย Madeleine Peyroux

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น