เนื้อเพลง Gospel คำอ่านไทย The National

I got two armfuls of magazines for you
(ไอ ก็อท ทู อามฟุล อ็อฝ แมกอะสีน ฟอ ยู)
I’ll bring em over
(แอล บริง เอ็ม โอเฝอะ)
so hang your holiday rainbow lights in the garden
(โซ แฮ็ง ยุร ฮอลอิเด เรนโบว์ ไลท ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น)
hang your holiday rainbow lights in the garden and I’ll
(แฮ็ง ยุร ฮอลอิเด เรนโบว์ ไลท ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น แอ็นด แอล)
I’ll bring a nice icy drink to you
(แอล บริง อะ ไน๊ซ์ ไอซิ ดริงค ทู ยู)

Let me come over I can waist your time I’m bored
(เล็ท มี คัม โอเฝอะ ไอ แค็น เวซท ยุร ไทม แอม โบ)
invite me to the war every night of the summer
(อินไฝท มี ทู เดอะ วอ เอฝริ ไนท อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ)
and we’ll play G.I. blood, G.I. blood
(แอ็นด เว็ล พเล จี ไอ บลัด , จี ไอ บลัด)
we’ll stand by the pool
(เว็ล ซแท็นด ไบ เดอะ พูล)
we’ll through out our golden arms
(เว็ล ธรู เอ้า เอ๊า โกลเด็น อาม)

Darlin can you tie my string
(ดาร์ลิน แค็น ยู ไท มาย ซทริง)
killers are callin on me
(คีลเลอะ แซร์ คอลลิน ออน มี)
my angel face is fallin
(มาย เอนเจล เฟซ อีส แฟลลิน)
feathers are fallin on my feet
(เฟฑเออะ แซร์ แฟลลิน ออน มาย ฟีท)
darlin can you tie my string
(ดาร์ลิน แค็น ยู ไท มาย ซทริง)
killers are callin on me
(คีลเลอะ แซร์ คอลลิน ออน มี)

Stay near your, stay near your television
(ซเท เนีย ยุร , ซเท เนีย ยุร เทลิฝีฉอัน)
set it up outside
(เซ็ท ดิธ อัพ เอาทไซด)
and hang your holiday rainbow lights in the garden
(แอ็นด แฮ็ง ยุร ฮอลอิเด เรนโบว์ ไลท ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น)
hang your holiday rainbow lights in the garden and I’ll
(แฮ็ง ยุร ฮอลอิเด เรนโบว์ ไลท ซิน เดอะ ก๊าร์เด้น แอ็นด แอล)
I’ll bring a nice icy drink to you
(แอล บริง อะ ไน๊ซ์ ไอซิ ดริงค ทู ยู)

Let me come over I can waist your time I’m bored
(เล็ท มี คัม โอเฝอะ ไอ แค็น เวซท ยุร ไทม แอม โบ)
invite me to the war every night of the summer
(อินไฝท มี ทู เดอะ วอ เอฝริ ไนท อ็อฝ เดอะ ซัมเมอะ)
and we’ll play G.I. blood, G.I. blood
(แอ็นด เว็ล พเล จี ไอ บลัด , จี ไอ บลัด)
we’ll stand by the pool
(เว็ล ซแท็นด ไบ เดอะ พูล)
we’ll through out our golden arms
(เว็ล ธรู เอ้า เอ๊า โกลเด็น อาม)

Darlin can you tie my string
(ดาร์ลิน แค็น ยู ไท มาย ซทริง)
killers are callin on me
(คีลเลอะ แซร์ คอลลิน ออน มี)
my angel face is fallin
(มาย เอนเจล เฟซ อีส แฟลลิน)
feathers are fallin on my feet
(เฟฑเออะ แซร์ แฟลลิน ออน มาย ฟีท)
my angel face is fallin
(มาย เอนเจล เฟซ อีส แฟลลิน)
feathers are fallin on my feet
(เฟฑเออะ แซร์ แฟลลิน ออน มาย ฟีท)
darlin can you tie my string
(ดาร์ลิน แค็น ยู ไท มาย ซทริง)
killers are callin on me
(คีลเลอะ แซร์ คอลลิน ออน มี)
darlin can you tie my string
(ดาร์ลิน แค็น ยู ไท มาย ซทริง)
killers are callin on me
(คีลเลอะ แซร์ คอลลิน ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gospel คำอ่านไทย The National

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น