เนื้อเพลง A Beautiful Place คำอ่านไทย Good Charlotte

Mother can we start over?
(ม๊าเธ่อร์ แค็น วี ซทาท โอเฝอะ)
I wanna be the boy I was back then
(ไอ วอนนา บี เดอะ บอย ไอ วอส แบ็ค เด็น)
Before the world came, made me colder
(บิโฟ เดอะ เวิลด เคม , เมด มี โคลเดอ)
I wanna feel the way I did back then
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ เว ไอ ดิด แบ็ค เด็น)
With love in my heart.
(วิฑ ลัฝ อิน มาย ฮาท)

We live in a beautiful place
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ)
Let love take away all this pain
(เล็ท ลัฝ เทค อะเว ออล ดีซ เพน)
We live in a beautiful place, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ)
We wasted so many days
(วี ว็อซท โซ เมนอิ เด)
Our hearts are as dark as the rain
(เอ๊า ฮาท แซร์ แอ็ส ดาค แอ็ส เดอะ เรน)
We live in a beautiful place, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ)

Father, can we start over?
(ฟาเฑอะ , แค็น วี ซทาท โอเฝอะ)
Take me to the places that we lived
(เทค มี ทู เดอะ พเลซ แดท วี ไลฝ)
Before the days came, made us older
(บิโฟ เดอะ เด เคม , เมด อัซ โอลเดอะ)
I wanna feel the way I did back then
(ไอ วอนนา ฟีล เดอะ เว ไอ ดิด แบ็ค เด็น)
Before my heart grew cold.
(บิโฟ มาย ฮาท กรู โคลด)

We live in a beautiful place
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ)
Let love take away all this pain
(เล็ท ลัฝ เทค อะเว ออล ดีซ เพน)
We live in a beautiful place, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ)
We wasted so many days
(วี ว็อซท โซ เมนอิ เด)
Our hearts are as dark as the rain
(เอ๊า ฮาท แซร์ แอ็ส ดาค แอ็ส เดอะ เรน)
We live in a beautiful place, ah oh, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ , อา โอ)

Our hearts are as dark as the rain, ah oh
(เอ๊า ฮาท แซร์ แอ็ส ดาค แอ็ส เดอะ เรน , อา โอ)
Our hearts are as dark as the rain, ah oh
(เอ๊า ฮาท แซร์ แอ็ส ดาค แอ็ส เดอะ เรน , อา โอ)
It’s a beautiful place if we make it
(อิทซ ซา บยูทิฟุล พเลซ อิฟ วี เมค อิท)
It’s a beautiful place to be wasted, don’t you know?
(อิทซ ซา บยูทิฟุล พเลซ ทู บี ว็อซท , ด้อนท์ ยู โน)

We live in a beautiful place,
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ ,)
Let love take away all this pain,
(เล็ท ลัฝ เทค อะเว ออล ดีซ เพน ,)
We live in a beautiful place, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ)
We live in a beautiful place,
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ ,)
Let love take away all this pain,
(เล็ท ลัฝ เทค อะเว ออล ดีซ เพน ,)
We live in a beautiful place, ah oh, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ , อา โอ)
We wasted so many days
(วี ว็อซท โซ เมนอิ เด)
Our hearts are as dark as the rain
(เอ๊า ฮาท แซร์ แอ็ส ดาค แอ็ส เดอะ เรน)
We live in a beautiful place, ah oh, ah oh
(วี ไลฝ อิน อะ บยูทิฟุล พเลซ , อา โอ , อา โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Beautiful Place คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น