เนื้อเพลง Dr. Feel Good คำอ่านไทย Travie McCoy

Doctor
(ดอคเทอะ)
Won’t you come and help me take this pain away?
(ว็อนท ยู คัม แอ็นด เฮ็ลพ มี เทค ดีซ เพน อะเว)
Oh, oh, oh doctor
(โอ , โอ , โอ ดอคเทอะ)
Give me what I need to get me through the day
(กิฝ มี ว็อท ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู เดอะ เด)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good, yeah
(แดท ริแอ็ล เกิด , เย่)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good Dr. Feel Good, help me
(แดท ริแอ็ล เกิด เดทเออะ ฟีล เกิด , เฮ็ลพ มี)
Lately I been beside myself
(เลทลิ ไอ บีน บิไซด ไมเซลฟ)
It and it’s unlike me to hide myself
(อิท แอ็นด อิทซ อันไลค มี ทู ไฮด ไมเซลฟ)
It’s not like I like being by myself I wanna see the world but can’t decide myself
(อิทซ น็อท ไลค ไก ไลค บีอิง ไบ ไมเซลฟ ไอ วอนนา ซี เดอะ เวิลด บัท แค็นท ดิไซด ไมเซลฟ)
Whether or not to get up off this couch
(ฮเวทเออะ ออ น็อท ทู เก็ท อัพ ออฟฟ ดีซ เคาช)
Whether or not to get about this house I wanna know what it’s like to feel real good
(ฮเวทเออะ ออ น็อท ทู เก็ท อะเบาท ดีซ เฮาซ ไอ วอนนา โน ว็อท อิทซ ไลค ทู ฟีล ริแอ็ล เกิด)
Is there somethin’ you can prescribe Dr. Feel Good?
(อีส แดร์ ซัมติน ยู แค็น พริซคไรบ เดทเออะ ฟีล เกิด)
I mean he’s so happy, she’s so free Doctor, what in the world is wrong with me?
(ไอ มีน อีส โซ แฮพพิ , ชี โซ ฟรี ดอคเทอะ , ว็อท อิน เดอะ เวิลด อีส ร็อง วิฑ มี)
I just need some reassurance I know my carrier wont be insurin’ this
(ไอ จัซท นีด ซัม reassurance ไอ โน มาย แคเรียะ ว็อนท บี insurin ดีซ)
If you could just be earnest
(อิฟ ยู เคิด จัซท บี เออเน็ซท)
Oops, I meant honest and make this promise
(อุ๊บสฺ , ไอ เม็นท ออนเอ็ซท แอ็นด เมค ดีซ พรอมอิซ)
If any of this makes sense let ’em know I wasn’t crazy, just thoroughly convinced
(อิฟ เอนอิ อ็อฝ ดีซ เมค เซ็นซ เล็ท เอ็ม โน ไอ วอสซึ้น คเรสิ , จัซท เธอโระลิ ค็อนฝีนซ)
Doctor
(ดอคเทอะ)
Won’t you come and help me take this pain away?
(ว็อนท ยู คัม แอ็นด เฮ็ลพ มี เทค ดีซ เพน อะเว)
Oh, oh, oh doctor
(โอ , โอ , โอ ดอคเทอะ)
Give me what I need to get me through the day
(กิฝ มี ว็อท ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู เดอะ เด)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good, yeah
(แดท ริแอ็ล เกิด , เย่)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good Dr. Feel Good, help me
(แดท ริแอ็ล เกิด เดทเออะ ฟีล เกิด , เฮ็ลพ มี)

She got the set of lips like a sedative
(ชี ก็อท เดอะ เซ็ท อ็อฝ ลิพ ไลค เก เซดอะทิฝ)
Every time I kiss, it’s like medicine
(เอฝริ ไทม ไอ คิซ , อิทซ ไลค เมดอิซิน)
Somethin said to me no, no, don’t let her in
(ซัมติน เซ็ด ทู มี โน , โน , ด้อนท์ เล็ท เฮอ อิน)
‘Cause every time I do, I end up upset again
(คอส เอฝริ ไทม ไอ ดู , ไอ เอ็นด อัพ อัพเซ็ฑ อะเกน)
And then it’s back to the waitin’ room
(แอ็นด เด็น อิทซ แบ็ค ทู เดอะ เว๊ทดิน รุม)
Waitin’ patiently for them to bring another patient to ’em
(เว๊ทดิน เพเฌ็นทลิ ฟอ เฑ็ม ทู บริง แอะนัธเออะ เพเฌ็นท ทู เอ็ม)
Anything is possible
(เอนอิธิง อีส พ๊อซซิเบิ้ล)
Especially when you see it in the hospital
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น ยู ซี อิท อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล)
I hope Dr. Feel Good can fix me
(ไอ โฮพ เดทเออะ ฟีล เกิด แค็น ฟิคซ มี)
And help me find peace of mind before 50
(แอ็นด เฮ็ลพ มี ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด บิโฟ 50)
[Mr. McCoy, you’re up next]
([ มีซเทอะ เมคคอย , ยัวร์ อัพ เน็คซท ])
I made a detour quickly hightailed it towards the exit door before they could get me
(ไอ เมด อะ ดิทูร ควีคลิ hightailed ดิท ทูวอด ดิ เอกสิท โด บิโฟ เด เคิด เก็ท มี)
It didn’t take much to lose ’em
(อิท ดิ๊นอิน เทค มัช ทู ลูส เอ็ม)
But before I got home, I came to a conclusion
(บัท บิโฟ ไอ ก็อท โฮม , ไอ เคม ทู อะ ค็อนคลูฉัน)
That feeling good means another appointment take two of these and don’t expect a call in the mornin’
(แดท ฟีลอิง เกิด มีน แอะนัธเออะ แอ็พพอยนทเม็นท เทค ทู อ็อฝ ฑิส แอ็นด ด้อนท์ เอ็คซเพคท ดา คอล อิน เดอะ มอร์นิน)
Doctor
(ดอคเทอะ)
Won’t you come and help me take this pain away?
(ว็อนท ยู คัม แอ็นด เฮ็ลพ มี เทค ดีซ เพน อะเว)
Oh, oh, oh doctor
(โอ , โอ , โอ ดอคเทอะ)
Give me what I need to get me through the day
(กิฝ มี ว็อท ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู เดอะ เด)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good, yeah
(แดท ริแอ็ล เกิด , เย่)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good Dr. Feel Good, help me
(แดท ริแอ็ล เกิด เดทเออะ ฟีล เกิด , เฮ็ลพ มี)
Ladies and Gentlemen, hey, pardon me, patients
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , เฮ , พ๊าร์ด่อน มี , เพเฌ็นท)
See what I’mma do right now is break it down
(ซี ว็อท แอมมา ดู ไรท เนา อีส บเรค อิท เดาน)
Put your hands together
(พัท ยุร แฮ็นด ทุเกฑเออะ)
Repeat after me, come on
(ริพีท อาฟเทอะ มี , คัมมอน)
I feel good [I feel good]
(ไอ ฟีล เกิด [ ไอ ฟีล เกิด ])
Real good [Real good]
(ริแอ็ล เกิด [ ริแอ็ล เกิด ])
I feel good [I feel good]
(ไอ ฟีล เกิด [ ไอ ฟีล เกิด ])
Real good [Real good]
(ริแอ็ล เกิด [ ริแอ็ล เกิด ])
Doctor Won’t you come and help me take this pain away?
(ดอคเทอะ ว็อนท ยู คัม แอ็นด เฮ็ลพ มี เทค ดีซ เพน อะเว)
Oh, oh, oh doctor
(โอ , โอ , โอ ดอคเทอะ)
Give me what I need to get me through the day
(กิฝ มี ว็อท ไอ นีด ทู เก็ท มี ธรู เดอะ เด)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good, yeah
(แดท ริแอ็ล เกิด , เย่)
I want that feel good
(ไอ ว็อนท แดท ฟีล เกิด)
That feel good
(แดท ฟีล เกิด)
That real good Dr. Feel Good, help me
(แดท ริแอ็ล เกิด เดทเออะ ฟีล เกิด , เฮ็ลพ มี)
Yeah, I’ll let this one ride out
(เย่ , แอล เล็ท ดีซ วัน ไรด เอ้า)
Yeah, brought to you by yours truly Mr. Cee Lo Green
(เย่ , บรอท ทู ยู ไบ ยุร ทรูลิ มีซเทอะ ซี โล กรีน)
The delectable Smeezingtons
(เดอะ delectable Smeezingtons)
Thank y’all for comin’ out,
(แธ็งค ยอล ฟอ คัมอิน เอ้า ,)
God bless Good night Travie, by the away
(ก็อด บเล็ซ เกิด ไนท ทาฝวี , ไบ ดิ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dr. Feel Good คำอ่านไทย Travie McCoy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น