เนื้อเพลง Lollipop Porn คำอ่านไทย Crazy Town

Dancing With The Devil In The 13th Floor
(แด็นซิง วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล อิน เดอะ 13th ฟโล)
Non Stop Knocking On Heaven’s Door
(น็อน ซท็อพ นอคกิง ออน เฮฝเอ็น โด)
Thinking Faster Flirting With Disaster Plastered
(ติ้งกิง ฟาสเทอะ เฟรอดิง วิฑ ดิสาซเทอะ พลาซเทอะ)
I’m Your Puppet Master Pushin’ Proper Data
(แอม ยุร พัพเพ็ท มาซเทอะ พรุซชิน พรอพเออะ เดทะ)
Watch The City Steal Your Soul As The Drugs Take Control And The Problems Of The World Put Your Life On Hold
(ว็อช เดอะ ซีทอิ ซทีล ยุร โซล แอ็ส เดอะ ดรัก เทค ค็อนทโรล แอ็นด เดอะ พรอบเล็ม อ็อฝ เดอะ เวิลด พัท ยุร ไลฟ ออน โฮลด)
You Should Have Known By Now That It Just Don’t Stop
(ยู เชิด แฮ็ฝ โนน ไบ เนา แดท ดิธ จัซท ด้อนท์ ซท็อพ)
You Like That Rock
(ยู ไลค แดท ร็อค)
Hip Hop You Make Me Crotch
(ฮิพ ฮ็อพ ยู เมค มี ครอตชฺ)

Chorus
(โครัซ)
I Got A Lollipop Porn B*tch
(ไอ ก็อท ดา โลลี่ป๊อบ พรอน บี *tch)
Dead On Arrival A H*rdcore Sex B*tch Turned Suicidal
(เด็ด ออน แอะไรฝแอ็ล อะ เฮส *rdcore เซ็คซ บี *tch เทิน ซยูอิไซดแอ็ล)
All Caught Up Now Taking My Chances Playing My Song
(ออล คอท อัพ เนา เทคอิง มาย ชานซ พเลนิ่ง มาย ซ็อง)
While The Devil Dances ’round Me Beggin’ Me To Play Along
(ฮไวล เดอะ เด๊ฝิ้ล ดานซ เรานด มี เบคกินมี ทู พเล อะลอง)

Now Over The Years I’ve Learned To Love The Pain
(เนา โอเฝอะ เดอะ เยีย แอฝ เลิน ทู ลัฝ เดอะ เพน)
I’m What You Call A Lady Killer With The Gift Of Game
(แอม ว็อท ยู คอล อะ เลดิ คีลเลอะ วิฑ เดอะ กิฟท อ็อฝ เกม)
Triple X True That You Do Dat Dat
(ทริ๊พเพิ่ล เอ๊กซฺ ทรู แดท ยู ดู แดซ แดซ)
Let It Ride Bring It Back Over 24 Tracks
(เล็ท ดิธ ไรด บริง อิท แบ็ค โอเฝอะ 24 ทแรค)
We’re Gonna Rock The F*ckin’ Block Tonight We’re Gonna Rock That Sh*t Gonna Make It Right
(เวีย กอนนะ ร็อค เดอะ เอฟ *ckin บล็อค ทุไนท เวีย กอนนะ ร็อค แดท ฌะ *ที กอนนะ เมค อิท ไรท)
Diggi Diggi Damn Right We’s Dynomite
(Diggi Diggi แด็ม ไรท Wes Dynomite)
So We Can Do This Or You Can Do What You Like
(โซ วี แค็น ดู ดีซ ออ ยู แค็น ดู ว็อท ยู ไลค)
I Grab The Mic And Make It Mine I Grab The Mic And Make It Hype
(ไอ กแร็บ เดอะ ไมคะ แอ็นด เมค อิท ไมน ไอ กแร็บ เดอะ ไมคะ แอ็นด เมค อิท เฮฝ)
So We Can Do This Or You Can Do What You Like
(โซ วี แค็น ดู ดีซ ออ ยู แค็น ดู ว็อท ยู ไลค)

Chorus
(โครัซ)

Riding On The 3rd Rail Taking Risk Life Is Risky
(ไรดอิง ออน เดอะ 3rd เรล เทคอิง ริซค ไลฟ อีส ริซคิ)
The E Stands For Epic And The S Stands For Shifty
(ดิ อี ซแท็นด ฟอ เอพอิค แอ็นด เดอะ เอส ซแท็นด ฟอ ฌีฟทิ)
So Let The Good Times Roll There’s No Controlling Us
(โซ เล็ท เดอะ เกิด ไทม โรล แดร์ โน คันโทรลริ่ง อัซ)
Walking On Water And Kicking Up Dust
(วอคกิง ออน วอเทอะ แอ็นด คิคกิ้ง อัพ ดัซท)
The Boisterous Causing Panic In The Land Of Lust
(เดอะ บอยซทรัซ คู๊ดซิง แพนอิค อิน เดอะ แล็นด อ็อฝ ลัซท)
The Shellshock Lollipop Crazy Down To Make Your Body Rock
(เดอะ Shellshock โลลี่ป๊อบ คเรสิ เดาน ทู เมค ยุร บอดอิ ร็อค)
Sugar I Love The Way Your Body Talks
(ฌูกเออะ ไอ ลัฝ เดอะ เว ยุร บอดอิ ทอค)
Now Whoever Said That Sex Was Overrated
(เนา ฮูเอฝเออะ เซ็ด แดท เซ็คซ วอส โอเฝอะเรท)
Love Leaves Me Devastated Life’s So F*ckin’ Complicated
(ลัฝ ลีฝ มี เดฝแอ็ซเทท ไลฟ โซ เอฟ *ckin คอมพลิเคท)
Shifty Say What Epic’s A Beat Sl*t And I Got So Many Rhymes I Can’t Keep My Mouth Shut
(ฌีฟทิ เซ ว็อท เอพอิค ซา บีท Sl*ที แอ็นด ดาย ก็อท โซ เมนอิ ไรม ซาย แค็นท คีพ มาย เมาธ ฌัท)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lollipop Porn คำอ่านไทย Crazy Town

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น