เนื้อเพลง Hit You with The Real Thing คำอ่านไทย Westlife

It’s 99 degrees and the temperature is creeping up
(อิทซ 99 ดิกรี แซน เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส ครีพปิ้ง อัพ)
I felt your foundation via great amount in moderate
(ไอ เฟ็ลท ยุร เฟานเดฌัน ไฝอะ กเรท อะเมานท อิน มอดเออะริท)
I’ve almost got you there so let me take you all the way
(แอฝ ออลโมซท ก็อท ยู แดร์ โซ เล็ท มี เทค ยู ออล เดอะ เว)
a taste is stimulating keep you hot like
(อะ เทซท อีส ซทีมอิวเลทิง คีพ ยู ฮ็อท ไลค)

Chorus:
(โครัซ :)
What [take it till you’re high and low]
(ว็อท [ เทค อิท ทิล ยัวร์ ไฮ แอ็นด โล ])
Like how [system overload]
(ไลค เฮา [ ซีซเท็ม โอเฝอะโลด ])
Like who [sure you’r wanna rock the boat]
(ไลค ฮู [ ฌุร ยุร วอนนา ร็อค เดอะ โบท ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

What [rock you from the left to right]
(ว็อท [ ร็อค ยู ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู ไรท ])
Like how [electro paradise]
(ไลค เฮา [ อิเลคทโร แพระไดส ])
Like who [if you wanna up your line]
(ไลค ฮู [ อิฟ ยู วอนนา อัพ ยุร ไลน ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

Taste the infinity and mysteries surrounding you
(เทซท ดิ อินฟีนอิทิ แอ็นด มิสเตอร์ลีสฺ ซะเรานดิงส ยู)
*rotic stereo it’s in the bass and trebble too
(*rotic ซเทริโอ อิทซ ซิน เดอะ แบ็ซ แซน trebble ทู)
Come hold your hands above your head and let them
(คัม โฮลด ยุร แฮ็นด อะบัฝ ยุร เฮ็ด แอ็นด เล็ท เฑ็ม)
levitate
(เลวิเทจ)
And be hypnotic and the trip won’t stop
(แอ็นด บี ฮิพนอทอิค แอ็นด เดอะ ทริพ ว็อนท ซท็อพ)

Chorus
(โครัซ)
Like what [take it till you’re high and low]
(ไลค ว็อท [ เทค อิท ทิล ยัวร์ ไฮ แอ็นด โล ])
Like how [system overload]
(ไลค เฮา [ ซีซเท็ม โอเฝอะโลด ])
Like who [sure you wanna rock the boat]
(ไลค ฮู [ ฌุร ยู วอนนา ร็อค เดอะ โบท ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

What [rock you from the left to right]
(ว็อท [ ร็อค ยู ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู ไรท ])
Like how [electro paradise]
(ไลค เฮา [ อิเลคทโร แพระไดส ])
Like who [if you wanna up your line]
(ไลค ฮู [ อิฟ ยู วอนนา อัพ ยุร ไลน ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

need you more than enough
(นีด ยู โม แฑ็น อินัฟ)
ecstasy till your insane
(เอคซทะซิ ทิล ยุร อินเซน)
find adrenaline rush
(ไฟนด อเดนนารีน รัฌ)
feel the power through your vains
(ฟีล เดอะ เพาเออะ ธรู ยุร เฝน)
and hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

[bring it till you’re high and low]
([ บริง อิท ทิล ยัวร์ ไฮ แอ็นด โล ])
[system overload]
([ ซีซเท็ม โอเฝอะโลด ])

I’m gonna show you how I’m rocking the boat
(แอม กอนนะ โฌ ยู เฮา แอม รอคกิง เดอะ โบท)
[rock you from the left to right]
([ ร็อค ยู ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู ไรท ])
[electro paradise]
([ อิเลคทโร แพระไดส ])
I’m gonna hit you with the real thing
(แอม กอนนะ ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

It’s 99 degrees and the temperature is creeping up
(อิทซ 99 ดิกรี แซน เดอะ เทมเพอะระเชอะ อีส ครีพปิ้ง อัพ)
I felt your foundation via great amount in moderate
(ไอ เฟ็ลท ยุร เฟานเดฌัน ไฝอะ กเรท อะเมานท อิน มอดเออะริท)
Come hold your hands above your head and let them
(คัม โฮลด ยุร แฮ็นด อะบัฝ ยุร เฮ็ด แอ็นด เล็ท เฑ็ม)
levitate
(เลวิเทจ)
And be hypnotic and the trip won’t stop
(แอ็นด บี ฮิพนอทอิค แอ็นด เดอะ ทริพ ว็อนท ซท็อพ)

Chorus
(โครัซ)

Like what [take it till you’re high and low]
(ไลค ว็อท [ เทค อิท ทิล ยัวร์ ไฮ แอ็นด โล ])
Like how [system overload]
(ไลค เฮา [ ซีซเท็ม โอเฝอะโลด ])
Like who [sure you wanna rock the boat]
(ไลค ฮู [ ฌุร ยู วอนนา ร็อค เดอะ โบท ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

What [rock you from the left to right]
(ว็อท [ ร็อค ยู ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู ไรท ])
Like how [electro paradise]
(ไลค เฮา [ อิเลคทโร แพระไดส ])
Like who [if you wanna up your line]
(ไลค ฮู [ อิฟ ยู วอนนา อัพ ยุร ไลน ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

Chorus
(โครัซ)

Like what [take it till you’re high and low]
(ไลค ว็อท [ เทค อิท ทิล ยัวร์ ไฮ แอ็นด โล ])
Like how [system overload]
(ไลค เฮา [ ซีซเท็ม โอเฝอะโลด ])
Like who [sure you wanna rock the boat]
(ไลค ฮู [ ฌุร ยู วอนนา ร็อค เดอะ โบท ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

What [rock you from the left to right]
(ว็อท [ ร็อค ยู ฟร็อม เดอะ เล็ฟท ทู ไรท ])
Like how [electro paradise]
(ไลค เฮา [ อิเลคทโร แพระไดส ])
Like who [if you wanna up your line]
(ไลค ฮู [ อิฟ ยู วอนนา อัพ ยุร ไลน ])
And hit you with the real thing
(แอ็นด ฮิท ยู วิฑ เดอะ ริแอ็ล ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hit You with The Real Thing คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น