เนื้อเพลง Root of All Evil คำอ่านไทย Dream Theater

Proud enough for you to
(พเราด อินัฟ ฟอ ยู ทู)
Call me arrogant
(คอล มี แอโระแก็นท)
Greedy enough to be laid from the feet ???
(กรีดอิ อินัฟ ทู บี เลด ฟร็อม เดอะ ฟีท)
Angry enough for me to
(แองกริ อินัฟ ฟอ มี ทู)
Go and hurt a man
(โก แอ็นด เฮิท ดา แม็น)
Cool enough for me to feel your greed
(คูล อินัฟ ฟอ มี ทู ฟีล ยุร กรีด)

Never could have just a part of it
(เนฝเวอะ เคิด แฮ็ฝ จัซท ดา พาท อ็อฝ อิท)
I always knew more ???
(ไอ ออลเว นยู โม)
Getting it down to the heart of it
(เกดดดิ้ง อิท เดาน ทู เดอะ ฮาท อ็อฝ อิท)
For who would believe all has been running my whole life
(ฟอ ฮู เวิด บิลีฝ ออล แฮ็ส บีน รันนิง มาย โฮล ไลฟ)

Dirty enough for me to last
(เดอทิ อินัฟ ฟอ มี ทู ลาซท)
Leaving nothing left to trust
(ลีฝอิงส นัธอิง เล็ฟท ทู ทรัซท)
Counting up to still feel envious
(เค๊าติง อัพ ทู ซทิล ฟีล เอนเฝียซ)
Lazy enough to sleep all day
(เลสิ อินัฟ ทู ซลีพ ออล เด)
And let my life just waste away
(แอ็นด เล็ท มาย ไลฟ จัซท เวซท อะเว)
Selfish enough to make you wait for me
(เซลฟิส อินัฟ ทู เมค ยู เวท ฟอ มี)

Travelling blindly ???
(แทฝเวอริง บไลนดลิ)
Mislead so easily
(มีซลีด โซ อีสอิลิ)
??? have to leave it be when
(แฮ็ฝ ทู ลีฝ อิท บี ฮเว็น)
I’m begging to break free
(แอม เบกกิง ทู บเรค ฟรี)

Take all of me, the desires
(เทค ออล อ็อฝ มี , เดอะ ดิไสร)
That keep burning deep inside
(แดท คีพ เบรินนิง ดีพ อีนไซด)
Cast them all away
(คาซท เฑ็ม ออล อะเว)
And help to give me strength
(แอ็นด เฮ็ลพ ทู กิฝ มี ซทเร็งธ)
To face another day
(ทู เฟซ แอะนัธเออะ เด)
I am ready
(ไอ แอ็ม เรดอิ)
Help me be
(เฮ็ลพ มี บี)
What I can’t be
(ว็อท ไอ แค็นท บี)

Selfcentered fear
(เซลฟเซนเทิด เฟีย)
Has got a hold me
(แฮ็ส ก็อท ดา โฮลด มี)
Clutching my throat
(แคทชิง มาย ธโรท)
Selfrighteous anger
(เซลฟไรชัซ แองเกอะ)
??? all to me
(ออล ทู มี)
Ready to explode
(เรดอิ ทู เอ็คซพโลด)

Go cross the nation
(โก คร็อซ เดอะ เนฌัน)
Paralyzing me
(Paralyzings มี)
Wanting me dead
(วอนทิง มี เด็ด)
These ??? to me
(ฑิส ทู มี)

Help to deal for me what I can’t do myself
(เฮ็ลพ ทู ดีล ฟอ มี ว็อท ไอ แค็นท ดู ไมเซลฟ)
Take this tear and pain
(เทค ดีซ เทีย แอ็นด เพน)
I can’t break out of this prison all alone
(ไอ แค็นท บเรค เอ้า อ็อฝ ดีซ พริ๊ซั่น ออล อะโลน)
Help break these chains
(เฮ็ลพ บเรค ฑิส เชน)

Now my only hope
(เนา มาย โอ๊นลี่ โฮพ)
Won’t you take and love me
(ว็อนท ยู เทค แอ็นด ลัฝ มี)
Heal this dying soul
(ฮีล ดีซ ไดอิง โซล)

I can feel my body breaking
(ไอ แค็น ฟีล มาย บอดอิ บเรคคิง)
I can feel my body breaking
(ไอ แค็น ฟีล มาย บอดอิ บเรคคิง)
I’m ready to let it all go
(แอม เรดอิ ทู เล็ท ดิธ ดอร์ โก)
I can feel my body shaking
(ไอ แค็น ฟีล มาย บอดอิ เชคกิ้ง)
Wrapped into the foundation
(แร็พท อีนทุ เดอะ เฟานเดฌัน)
The root of it all
(เดอะ รูท อ็อฝ อิท ดอร์)

Take all of me that is ???
(เทค ออล อ็อฝ มี แดท อีส)
that keep burning deep inside
(แดท คีพ เบรินนิง ดีพ อีนไซด)
Cast them all away
(คาซท เฑ็ม ออล อะเว)
And help to give me strenght
(แอ็นด เฮ็ลพ ทู กิฝ มี สเต็ง)
To face another day
(ทู เฟซ แอะนัธเออะ เด)
I am ready
(ไอ แอ็ม เรดอิ)
Help me be
(เฮ็ลพ มี บี)
What I can’t be
(ว็อท ไอ แค็นท บี)
I am ready
(ไอ แอ็ม เรดอิ)
Come to me
(คัม ทู มี)
Take me away
(เทค มี อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Root of All Evil คำอ่านไทย Dream Theater

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น