เนื้อเพลง The End With You คำอ่านไทย Box Car Racer

our days are running thin
(เอ๊า เด แซร์ รันนิง ธิน)
our hops will start to fall
(เอ๊า ฮ็อพ วิล ซทาท ทู ฟอล)
i can feel the world collapse around me from within
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ เวิลด ค็อลแลพซ อะเรานด มี ฟร็อม วิฑีน)
and the letters keep coming by to let us know when time will die
(แอ็นด เดอะ เลทเทอะ คีพ คัมอิง ไบ ทู เล็ท อัซ โน ฮเว็น ไทม วิล ได)
and please god will you forgive us and give us one more try
(แอ็นด พลีส ก็อด วิล ยู เฟาะกีฝ อัซ แซน กิฝ อัซ วัน โม ทไร)

if you will then we’ll go as fast as we go far
(อิฟ ยู วิล เด็น เว็ล โก แอ็ส ฟัซท แอ็ส วี โก ฟา)
maybe well be forgotten when the world is torn apart
(เมบี เว็ล บี ฟอร์กอทเดน ฮเว็น เดอะ เวิลด อีส โทน อะพาท)

i’ve been up all night long
(แอฝ บีน อัพ ออล ไนท ล็อง)
counting days that all went wrong
(เค๊าติง เด แดท ดอร์ เว็นท ร็อง)
i opened my bedroom window
(ไอ โอเพ็น มาย เบดรูม วีนโด)
i wish this pain was gone
(ไอ วิฌ ดีซ เพน วอส กอน)
there are no useful drugs to escape from feeling numb
(แดร์ อาร์ โน ยูซฟุล ดรัก ทู เอ็ซเคพ ฟร็อม ฟีลอิง นัม)
i remember an amazing birthday
(ไอ ริเมมเบอะ แอน อะเมสอิง เบริ์ดเดย์)
i remember when i was young
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย วอส ยัง)

if you will then we’ll go as fast as we go far
(อิฟ ยู วิล เด็น เว็ล โก แอ็ส ฟัซท แอ็ส วี โก ฟา)
maybe we’ll be forgotten when the world is torn apart
(เมบี เว็ล บี ฟอร์กอทเดน ฮเว็น เดอะ เวิลด อีส โทน อะพาท)
’cause the sun won’t be so blinding
(คอส เดอะ ซัน ว็อนท บี โซ บลายดิง)
and the rains will finally come
(แอ็นด เดอะ เรน วิล ไฟแน็ลลิ คัม)
the axis will slowly pile up just to prove we’re finally done
(ดิ แอคซิส วิล ซโลลิ ไพล อัพ จัซท ทู พรูฝ เวีย ไฟแน็ลลิ ดัน)

if you will then we’ll go as fast as we go far
(อิฟ ยู วิล เด็น เว็ล โก แอ็ส ฟัซท แอ็ส วี โก ฟา)
maybe we’ll be forgotten when the world is torn apart
(เมบี เว็ล บี ฟอร์กอทเดน ฮเว็น เดอะ เวิลด อีส โทน อะพาท)
’cause the sun won’t be so blinding
(คอส เดอะ ซัน ว็อนท บี โซ บลายดิง)
and the rains will finally come
(แอ็นด เดอะ เรน วิล ไฟแน็ลลิ คัม)
and the axis will slowly pile up just to prove we’re finally done
(แอ็นด ดิ แอคซิส วิล ซโลลิ ไพล อัพ จัซท ทู พรูฝ เวีย ไฟแน็ลลิ ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End With You คำอ่านไทย Box Car Racer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น