เนื้อเพลง Understand คำอ่านไทย Christina Aguilera

I made you think, you don’t understand.
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)

I used to think that happiness could only be something
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท แฮพพิเน็ซ เคิด โอ๊นลี่ บี ซัมติง)
That happened to somebody else
(แดท แฮพเพ็น ทู ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Everybody believed, everybody but me, yeah yeah
(เอวี่บอดี้ บิลีฝ , เอวี่บอดี้ บัท มี , เย่ เย่)
And I’ve been hurt so many times before,
(แอ็นด แอฝ บีน เฮิท โซ เมนอิ ไทม บิโฟ ,)
That my hopes was dying, so sick of trying
(แดท มาย โฮพ วอส ไดอิง , โซ ซิค อ็อฝ ทไรอิง)
Everybody could see, everybody but me, yeah yeah
(เอวี่บอดี้ เคิด ซี , เอวี่บอดี้ บัท มี , เย่ เย่)
But then you came into my life, you opened up my softer side
(บัท เด็น ยู เคม อีนทุ มาย ไลฟ , ยู โอเพ็น อัพ มาย ซอฟเตอร์ ไซด)
And now I can see into your eyes
(แอ็นด เนา ไอ แค็น ซี อีนทุ ยุร ไอ)
And suddenly, I realize.
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ , ไอ รีแอะไลส)

I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
All the times you didn’t understand,
(ออล เดอะ ไทม ยู ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด ,)
Why you couldn’t just be my man.
(ฮไว ยู คูดซึ่น จัซท บี มาย แม็น)
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
There were many walls you had to climb,
(แดร์ เวอ เมนอิ วอล ยู แฮ็ด ทู คไลม ,)
If you’really wanted to be mine.
(อิฟ youreally ว็อนท ทู บี ไมน)
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
After all the hoops I put you through,
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ฮูพ ซาย พัท ยู ธรู ,)
Now I see that I’m in love with you
(เนา ไอ ซี แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Now, I hope you finally understand.
(เนา , ไอ โฮพ ยู ไฟแน็ลลิ อันเดิซแทนด)

So many tears I’ve had to cry,
(โซ เมนอิ เทีย แอฝ แฮ็ด ทู คไร ,)
But you had many more of your own you had to try
(บัท ยู แฮ็ด เมนอิ โม อ็อฝ ยุร โอน ยู แฮ็ด ทู ทไร)
But you stuck it out and you’re here with me now, yeah yeah
(บัท ยู ซทัค อิท เอ้า แอ็นด ยัวร์ เฮียร วิฑ มี เนา , เย่ เย่)
And rememberin’ the days I pushed away your love,
(แอ็นด rememberin เดอะ เด ซาย พุฌ อะเว ยุร ลัฝ ,)
You called my bluff and you still stayed around,
(ยู คอล มาย บลัฟ แอ็นด ยู ซทิล ซเท อะเรานด ,)
Yeah you figured me out
(เย่ ยู ฟีกยุร มี เอ้า)
Said, you got me down
(เซ็ด , ยู ก็อท มี เดาน)
And there’s no way to lie to you, you know me better than I do
(แอ็นด แดร์ โน เว ทู ไล ทู ยู , ยู โน มี เบทเทอะ แฑ็น นาย ดู)

Baby, ooh, you see me through,
(เบบิ , อู้ , ยู ซี มี ธรู ,)
I’d be no good without you.
(อาย บี โน เกิด วิเฑาท ยู)

I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
All the times you didn’t understand,
(ออล เดอะ ไทม ยู ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด ,)
Why you just couldn’t be my man
(ฮไว ยู จัซท คูดซึ่น บี มาย แม็น)
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
There were many walls you had to climb [yeah]
(แดร์ เวอ เมนอิ วอล ยู แฮ็ด ทู คไลม [ เย่ ])
If you’really wanted to be mine [ooh]
(อิฟ youreally ว็อนท ทู บี ไมน [ อู้ ])
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
After all the hoops I put you through [through]
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ฮูพ ซาย พัท ยู ธรู [ ธรู ])
Now I see that I’m in love with you
(เนา ไอ ซี แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Now, I hope you finally understand
(เนา , ไอ โฮพ ยู ไฟแน็ลลิ อันเดิซแทนด)

Ohh.
(โอ้)

Baby, won’t you listen now
(เบบิ , ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น เนา)
Can’t you see just what I’m talking about?
(แค็นท ยู ซี จัซท ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
Said baby won’t you listen now
(เซ็ด เบบิ ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น เนา)
Can’t you see just what I’m talking about?
(แค็นท ยู ซี จัซท ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)

Time went on, and I was wrong
(ไทม เว็นท ออน , แอ็นด ดาย วอส ร็อง)
To keep my distance for so long.
(ทู คีพ มาย ดีซแท็นซ ฟอ โซ ล็อง)
So afraid, you wouldn’t stay
(โซ อัฟเรด , ยู วูดดึ่น ซเท)
But you never turned away
(บัท ยู เนฝเวอะ เทิน อะเว)

Always right by my side
(ออลเว ไรท ไบ มาย ไซด)
you’re forever in my life
(ยัวร์ เฟาะเรฝเออะ อิน มาย ไลฟ)
Don’t you go
(ด้อนท์ ยู โก)
‘Cause now I know
(คอส เนา ไอ โน)
That in you I found a home.
(แดท อิน ยู ไอ เฟานด อะ โฮม)

Now I can see into your eyes
(เนา ไอ แค็น ซี อีนทุ ยุร ไอ)
Suddenly, I realize.
(ซั๊ดเด้นลี่ , ไอ รีแอะไลส)

I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
All the times you didn’t understand
(ออล เดอะ ไทม ยู ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
Why you just couldn’t be my man
(ฮไว ยู จัซท คูดซึ่น บี มาย แม็น)
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
There were many walls you had to climb,
(แดร์ เวอ เมนอิ วอล ยู แฮ็ด ทู คไลม ,)
If you’really wanted to be mine
(อิฟ youreally ว็อนท ทู บี ไมน)
I made you think, you don’t understand
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
After all the hoops I put you through
(อาฟเทอะ ออล เดอะ ฮูพ ซาย พัท ยู ธรู)
Now I see I’m in love with you.
(เนา ไอ ซี แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Now, I hope you finally understand.
(เนา , ไอ โฮพ ยู ไฟแน็ลลิ อันเดิซแทนด)

I made you think, you don’t understand.
(ไอ เมด ยู ธิงค , ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Understand คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น