เนื้อเพลง Freak Like Me คำอ่านไทย Macy Gray

sorry that I’m late
(ซอริ แดท แอม เลท)
I been searchin’ for something great
(ไอ บีน เสริทชิน ฟอ ซัมติง กเรท)
something to fill me up
(ซัมติง ทู ฟิล มี อัพ)
he said join the club
(ฮี เซ็ด จอยน เดอะ คลับ)
then we made love till my body ached
(เด็น วี เมด ลัฝ ทิล มาย บอดอิ เอค)

and baby when you have the time
(แอ็นด เบบิ ฮเว็น ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
I wanna tell you what is on my mind
(ไอ วอนนา เท็ล ยู ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
I gotta get it off
(ไอ กอททะ เก็ท ดิธ ออฟฟ)
cause it’s so heavy
(คอส อิทซ โซ เฮฝอิ)
after what we did the other night
(อาฟเทอะ ว็อท วี ดิด ดิ อัฑเออะ ไนท)
I wanna be with you for all my life
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู ฟอ ออล มาย ไลฟ)
I’m so glad you’re a freak like me
(แอม โซ กแล็ด ยัวร์ อะ ฟรีค ไลค มี)

someone be a true one
(ซัมวัน บี อะ ทรู วัน)
see the last one made me cry
(ซี เดอะ ลาซท วัน เมด มี คไร)
all the time my love
(ออล เดอะ ไทม มาย ลัฝ)
he said join the club
(ฮี เซ็ด จอยน เดอะ คลับ)
and we make love till
(แอ็นด วี เมค ลัฝ ทิล)
my emotions rise
(มาย อิโมฌัน ไรส)

my emotions rise
(มาย อิโมฌัน ไรส)

and baby when you have the time
(แอ็นด เบบิ ฮเว็น ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
I wanna tell you what is on my mind
(ไอ วอนนา เท็ล ยู ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
I gotta get it off
(ไอ กอททะ เก็ท ดิธ ออฟฟ)
cause it’s so heavy
(คอส อิทซ โซ เฮฝอิ)
after what we did the other night
(อาฟเทอะ ว็อท วี ดิด ดิ อัฑเออะ ไนท)
I wanna be with you for all my life
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู ฟอ ออล มาย ไลฟ)
I’m so glad you’re a freak like me
(แอม โซ กแล็ด ยัวร์ อะ ฟรีค ไลค มี)
love like I dream of
(ลัฝ ไลค ไก ดรีม อ็อฝ)
like they sing of in the beautiful song
(ไลค เด ซิง อ็อฝ อิน เดอะ บยูทิฟุล ซ็อง)
feeling it deep tonight
(ฟีลอิง อิท ดีพ ทุไนท)
and I’d rather die
(แอ็นด อาย ราฑเออะ ได)
than be without you when the morning comes
(แฑ็น บี วิเฑาท ยู ฮเว็น เดอะ มอนิง คัม)
you make me feel like my search is done
(ยู เมค มี ฟีล ไลค มาย เซิช อีส ดัน)

baby when you have the time
(เบบิ ฮเว็น ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
I wanna tell you what is on my mind
(ไอ วอนนา เท็ล ยู ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
I gotta get it off
(ไอ กอททะ เก็ท ดิธ ออฟฟ)
cause it’s so heavy
(คอส อิทซ โซ เฮฝอิ)
after what we did the other night
(อาฟเทอะ ว็อท วี ดิด ดิ อัฑเออะ ไนท)
I wanna be with you for all my life
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู ฟอ ออล มาย ไลฟ)
I’m so glad you’re a freak like me
(แอม โซ กแล็ด ยัวร์ อะ ฟรีค ไลค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freak Like Me คำอ่านไทย Macy Gray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น