เนื้อเพลง That La, La, La คำอ่านไทย Rihanna

Here we go
( เฮียร วี โก)
[Oh] LA LA LA LA LA LA Yeah
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา เย่)
[Oh] LA LA LA LA LA LA Uh
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา อา)
[Oh] LA LA LA LA LA LA
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Rihanna
(รีอานน่า)

Oh LA Oh LA Oh LA Oh LA
(โอ ลา โอ ลา โอ ลา โอ ลา)

[Oh] LA LA LA LA LA LA [Uh Huh] Yeah
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ อา ฮู ] เย่)
[Oh] LA LA LA LA LA LA [OhOhOhOh] Sing it
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ OhOhOhOh ] ซิง อิท)
[Oh] LA LA LA LA LA LA Come on
([ โอ ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา คัมมอน)
Oh LA Oh LA Oh LA Oh LA Oh
(โอ ลา โอ ลา โอ ลา โอ ลา โอ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
You said we girls but all the while, you look at my
(ยู เซ็ด วี เกิล บัท ดอร์ เดอะ ฮไวล , ยู ลุค แกท มาย)
man with a funny smile. Now I don’t look it might be me,
(แม็น วิฑ อะ ฟันนิ ซไมล เนา ไอ ด้อนท์ ลุค อิท ไมท บี มี ,)
but ain’t no need to bump so tightly.
(บัท เอน โน นีด ทู บัมพ โซ ไททลิ)

That night we all hanging at the club. You tell mr. d.j.
(แดท ไนท วี ออล แฮงอิง แอ็ท เดอะ คลับ ยู เท็ล มีซเทอะ ดี เจ)
wanna rub a dub. When I don’t look you a chance to ask my
(วอนนา รับ อะ ดับ ฮเว็น นาย ด้อนท์ ลุค ยู อะ ชานซ ทู อาซค มาย)
man to come and dance.
(แม็น ทู คัม แอ็นด ดานซ)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
What me and he have got is solid as a rock, so take your shot.
(ว็อท มี แอ็นด ฮี แฮ็ฝ ก็อท อีส ซอลอิด แอ็ส ซา ร็อค , โซ เทค ยุร ฌ็อท)
Don’t even waste your time. Cause a love like ours is hard to find.
(ด้อนท์ อีเฝ็น เวซท ยุร ไทม คอส อะ ลัฝ ไลค เอ๊า ซิส ฮาด ทู ไฟนด)
[Oh Oh Oh Oh]
([ โอ โอ โอ โอ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[OH] Cause He’s got me singing that la la la
([ โอ ] คอส อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] our love is strong yes it’s keeping me fortified.
([ โอ ] เอ๊า ลัฝ อีส ซทร็อง เย็ซ อิทซ คีพอิง มี ฟอทิไฟ)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)
[OH] He’s got me singing that la la la
([ โอ ] อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] So fall back, don’t be hit and you can’t deny
([ โอ ] โซ ฟอล แบ็ค , ด้อนท์ บี ฮิท แอ็นด ยู แค็นท ดิไน)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I hope you take this as a lesson learned. This ain’t that
(ไอ โฮพ ยู เทค ดีซ แอ็ส ซา เล๊ซซั่น เลิน ดีซ เอน แดท)
kind of party so just let it burn. The next time you see me
(ไคนด อ็อฝ พาทิ โซ จัซท เล็ท ดิธ เบิน เดอะ เน็คซท ไทม ยู ซี มี)
act like you know. I don’t play those games or tell NO palor jokes
(แอ็คท ไลค ยู โน ไอ ด้อนท์ พเล โฑส เกม ออ เท็ล โน palor โจค)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
What me and he have got is solid as a rock, so take your shot.
(ว็อท มี แอ็นด ฮี แฮ็ฝ ก็อท อีส ซอลอิด แอ็ส ซา ร็อค , โซ เทค ยุร ฌ็อท)
Don’t even waste your time. Cause a love like ours is hard to find.
(ด้อนท์ อีเฝ็น เวซท ยุร ไทม คอส อะ ลัฝ ไลค เอ๊า ซิส ฮาด ทู ไฟนด)
[Oh Oh Oh Oh]
([ โอ โอ โอ โอ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[OH] Cause He’s got me singing that la la la
([ โอ ] คอส อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] our love is strong yes it’s keeping me fortified.
([ โอ ] เอ๊า ลัฝ อีส ซทร็อง เย็ซ อิทซ คีพอิง มี ฟอทิไฟ)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)
[OH] He’s got me singing that la la la
([ โอ ] อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] So fall back, don’t be hit and you can’t deny
([ โอ ] โซ ฟอล แบ็ค , ด้อนท์ บี ฮิท แอ็นด ยู แค็นท ดิไน)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)

Oh-Oh-Oh Oh Oh Yeah Rihanna
(โอ โอ โอ โอ โอ เย่ รีอานน่า)
Here we go
(เฮียร วี โก)
we got, we got, what him and me, we got, We got
(วี ก็อท , วี ก็อท , ว็อท ฮิม แอ็นด มี , วี ก็อท , วี ก็อท)

[OH] Cause He’s got me singing that la la la
([ โอ ] คอส อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] our love is strong yes it’s keeping me fortified.
([ โอ ] เอ๊า ลัฝ อีส ซทร็อง เย็ซ อิทซ คีพอิง มี ฟอทิไฟ)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)
You better get it right
(ยู เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)

We got it, we got it,we we we got it
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ , วี วี วี ก็อท ดิธ)
[he’s the only one I need]
([ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ นีด ])
We got it, we got it,we we we got it
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ , วี วี วี ก็อท ดิธ)
[he’s the only one I need]
([ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ นีด ])
We got it, we got it,we we we got it
(วี ก็อท ดิธ , วี ก็อท ดิธ , วี วี วี ก็อท ดิธ)
[he’s the only one I need]
([ อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ นีด ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[OH] Cause He’s got me singing that la la la
([ โอ ] คอส อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] our love is strong yes it’s keeping me fortified.
([ โอ ] เอ๊า ลัฝ อีส ซทร็อง เย็ซ อิทซ คีพอิง มี ฟอทิไฟ)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)
[OH] He’s got me singing that la la la
([ โอ ] อีส ก็อท มี ซิงกิง แดท ลา ลา ลา)
[OH] So fall back, don’t be hit and you can’t deny
([ โอ ] โซ ฟอล แบ็ค , ด้อนท์ บี ฮิท แอ็นด ยู แค็นท ดิไน)
[OH] Oh yes he keep it rocking like la la la
([ โอ ] โอ เย็ซ ฮี คีพ อิท รอคกิง ไลค ลา ลา ลา)
[Sing] [Oh Oh Oh Oh] Ladies get it right, better get it right
([ ซิง ] [ โอ โอ โอ โอ ] เลดิส เก็ท ดิธ ไรท , เบทเทอะ เก็ท ดิธ ไรท)

[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That La, La, La คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น