เนื้อเพลง Brenda’s Got A Baby คำอ่านไทย 2Pac

Brenda’s got a Baby
( Brendas ก็อท ดา เบบิ)
Brenda’s got a Baby
(Brendas ก็อท ดา เบบิ)

I hear Brenda’s got a baby
(ไอ เฮีย Brendas ก็อท ดา เบบิ)
Well, Brenda’s barely got a brain
(เว็ล , Brendas แบลิ ก็อท ดา บเรน)
A damn shame
(อะ แด็ม เฌม)
Tha girl can hardly spell her name
(ท่า เกิล แค็น ฮาดลิ ซเพ็ล เฮอ เนม)
[That’s not her problem, that’s up ta Brenda’s family]
([ แด๊ท น็อท เฮอ พรอบเล็ม , แด๊ท อัพ ทา Brendas แฟมอิลิ ])
Well let me show ya how it affects tha whole community
(เว็ล เล็ท มี โฌ ยา เฮา อิท แอ็ฟเฟคท ท่า โฮล ค็อมยูนิทิ)
Now Brenda never really knew her moms and her dad was a
(เนา Brenda เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ นยู เฮอ มัม แซน เฮอ แด็ด วอส ซา)
junky
(junky)
Went in debt to his arms, it’s sad
(เว็นท อิน เด็ท ทู ฮิส อาม , อิทซ แซ็ด)
Cause I bet Brenda doesn’t even know
(คอส ไอ เบ็ท Brenda ดัสอินท อีเฝ็น โน)
Just cause your in tha ghetto doesn’t mean ya can’t grow
(จัซท คอส ยุร อิน ท่า เกทโท ดัสอินท มีน ยา แค็นท กโร)
But oh, that’s a thought, my own revelation
(บัท โอ , แด๊ท ซา ธอท , มาย โอน เรเฝะเลฌัน)
Do whatever it takes ta resist tha temptation
(ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค ทา ริสีซท ท่า เทมเทฌัน)
Brenda got herself a boyfriend
(Brenda ก็อท เฮอเซลฟ อะ บอยเฟรน)
Her boyfriend was her cousin, now lets watch tha joy end
(เฮอ บอยเฟรน วอส เฮอ เค๊าซิน , เนา เล็ท ว็อช ท่า จอย เอ็นด)
She tried to hide her pregnancy, from her family
(ชี ทไร ทู ไฮด เฮอ พเรกแน็นซิ , ฟร็อม เฮอ แฟมอิลิ)
Who didn’t really care to see, or give a damn if she
(ฮู ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ แค ทู ซี , ออ กิฝ อะ แด็ม อิฟ ชี)
Went out and had a church of kids
(เว็นท เอ้า แอ็นด แฮ็ด อะ เชิช อ็อฝ คิด)
As long as when tha check came they got first dibs
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ฮเว็น ท่า เช็ค เคม เด ก็อท เฟิซท dibs)
Now Brendas belly is gettin bigger
(เนา Brendas เบลลิ อีส เกดดิน บี๊กเกอร์)
But no one seems ta notice any change in her figure
(บัท โน วัน ซีม ทา โนทิซ เอนอิ เชนจ อิน เฮอ ฟีกยุร)
She’s 12 years old and she’s having a baby
(ชี 12 เยีย โอลด แอ็นด ชี แฮฝวิ่ง อะ เบบิ)
In love with tha molester, whos sexed and crazy
(อิน ลัฝ วิฑ ท่า molester , ฮู เซ็คซ แอ็นด คเรสิ)
And yet she thinks that he’ll be with her forever
(แอ็นด เย็ท ชี ธิงค แดท เฮ็ล บี วิฑ เฮอ เฟาะเรฝเออะ)
And dreams of a world with tha two of them are together,
(แอ็นด ดรีม อ็อฝ อะ เวิลด วิฑ ท่า ทู อ็อฝ เฑ็ม อาร์ ทุเกฑเออะ ,)
whatever
(ฮว็อทเอฝเออะ)
He left her and she had tha baby solo, she had it on tha
(ฮี เล็ฟท เฮอ แอ็นด ชี แฮ็ด ท่า เบบิ โซโล , ชี แฮ็ด ดิท ออน ท่า)
bathroom floor
(บาทรูม ฟโล)
And didn’t know so, she didn’t know, what ta throw away and
(แอ็นด ดิ๊นอิน โน โซ , ชี ดิ๊นอิน โน , ว็อท ทา ธโร อะเว แอ็นด)
what ta keep
(ว็อท ทา คีพ)
She wrapped tha baby up and threw him in tha trash heep
(ชี แร็พท ท่า เบบิ อัพ แอ็นด ธรู ฮิม อิน ท่า ทแร็ฌ heep)
I guess she thought she’d get away
(ไอ เก็ซ ชี ธอท ชี เก็ท อะเว)
Wouldn’t hear tha cries
(วูดดึ่น เฮีย ท่า ไคร)
She didn’t realize
(ชี ดิ๊นอิน รีแอะไลส)
How much tha tha little baby had her eyes
(เฮา มัช ท่า ท่า ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ แฮ็ด เฮอ ไอ)
Now tha babys in tha trash heep balling
(เนา ท่า เบบิ ซิน ท่า ทแร็ฌ heep บอลลิง)
Momma can’t help her, but it hurts ta hear her calling
(มอมมาแค็นท เฮ็ลพ เฮอ , บัท ดิธ เฮิท ทา เฮีย เฮอ คอลลิง)
Brenda wants ta run away
(Brenda ว็อนท ทา รัน อะเว)
Momma say, you makin’ me lose pay, tha social workers here
(มอมมาเซ , ยู เมกิน มี ลูส เพ , ท่า โซแฌ็ล เวอเคอะ เฮียร)
everyday
(เอวี่เดย์)
Now Brenda’s gotta make her own way
(เนา Brendas กอททะ เมค เฮอ โอน เว)
Can’t go to her family, they won’t let her stay
(แค็นท โก ทู เฮอ แฟมอิลิ , เด ว็อนท เล็ท เฮอ ซเท)
No money no babysitter, she couldn’t keep a job
(โน มันอิ โน babysitter , ชี คูดซึ่น คีพ อะ โจบ)
She tried ta sell crack, but end up getting robbed
(ชี ทไร ทา เซ็ล คแร็ค , บัท เอ็นด อัพ เกดดดิ้ง รอบ)
So now what’s next, there ain’t nothin left ta sell
(โซ เนา ว็อท เน็คซท , แดร์ เอน นอทติน เล็ฟท ทา เซ็ล)
So she sees sex as a way of leavin hell
(โซ ชี ซี เซ็คซ แอ็ส ซา เว อ็อฝ เลวิน เฮ็ล)
It’s payin tha rent, so she really can’t complain
(อิทซ เพย์อิน ท่า เร็นท , โซ ชี ริแอ็ลลิ แค็นท ค็อมพเลน)
Prostitute, found slain, and Brenda’s her name, she’s got a baby
(พรอซทิทยูท , เฟานด ซเลน , แอ็นด Brendas เฮอ เนม , ชี ก็อท ดา เบบิ)

Baaaaaaaaby
(Baaaaaaaaby)

[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])
[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])
[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])
[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])
[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])
[don’t you know she’s got a baby]
([ ด้อนท์ ยู โน ชี ก็อท ดา เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brenda’s Got A Baby คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น