เนื้อเพลง Love Changes Everything คำอ่านไทย Hayley Westenra

Love, love changes everything:
( ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง :)
Hands and faces, earth and sky.
(แฮ็นด แซน เฟซ , เอิธ แอ็นด ซไค)
Love, love changes everything:
(ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง :)
How you live and how you die.
(เฮา ยู ไลฝ แอ็นด เฮา ยู ได)

Love can make the summer fly
(ลัฝ แค็น เมค เดอะ ซัมเมอะ ฟไล)
Or a night seem like a lifetime.
(ออ รา ไนท ซีม ไลค เก ไลฟ์ไทม์)
Yes love, love changes everything
(เย็ซ ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง)
Now I tremble at your name.
(เนา ไอ เทมเบิล แอ็ท ยุร เนม)

Nothing in the world
(นัธอิง อิน เดอะ เวิลด)
Will ever be the same.
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม)

Love, love changes everything:
(ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง :)
Days are longer, words mean more.
(เด แซร์ ลองเงอ , เวิด มีน โม)
Love, love changes everything:
(ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง :)
Pain is deeper than before.
(เพน อีส ดิพเพอแฑ็น บิโฟ)

Love will turn your world around
(ลัฝ วิล เทิน ยุร เวิลด อะเรานด)
And that world will last forever.
(แอ็นด แดท เวิลด วิล ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Yes love, love changes everything,
(เย็ซ ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่ติง ,)
Brings you glory, brings you shame.
(บริง ยู กโลริ , บริง ยู เฌม)

Nothing in the world
(นัธอิง อิน เดอะ เวิลด)
Will ever be the same.
(วิล เอฝเออะ บี เดอะ เซม)

Off into the world we go,
(ออฟฟ อีนทุ เดอะ เวิลด วี โก ,)
Planning futures, shaping years.
(แพลนนิง ฟยูเชอะ , shapings เยีย)
Love bursts in and suddenly,
(ลัฝ เบิซท ซิน แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ,)
All our wisdom disappears.
(ออล เอ๊า วีสดัม ดิแซ็พเพีย)

Love makes fools of everyone:
(ลัฝ เมค ฟูล อ็อฝ เอ๊วี่วัน :)
All the rules we make are broken.
(ออล เดอะ รูล วี เมค อาร์ บโรเค็น)
Yes love, love changes everyone.
(เย็ซ ลัฝ , ลัฝ เชนจ เอ๊วี่วัน)
Live or perish in its flame.
(ไลฝ ออ เพริฌ อิน อิทซ ฟเลม)

Love will never never
(ลัฝ วิล เนฝเวอะ เนฝเวอะ)
Let you be the same.
(เล็ท ยู บี เดอะ เซม)
Love will never never
(ลัฝ วิล เนฝเวอะ เนฝเวอะ)
Let you be the same.
(เล็ท ยู บี เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Changes Everything คำอ่านไทย Hayley Westenra

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น