เนื้อเพลง No No No คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

Well I’m frozen
( เว็ล แอม โฟ๊เซน)
Like a soldier
(ไลค เก โซลเจอะ)
Don’t know where it stays all over the place
(ด้อนท์ โน ฮแว อิท ซเท ซอร์ โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
Time froze
(ไทม ฟโรส)
Like an ocean
(ไลค แอน โอแฌ็น)
Don’t know the taste of a never ending ache
(ด้อนท์ โน เดอะ เทซท อ็อฝ อะ เนฝเวอะ เอนดิง เอค)

[Chorus]
([ โครัซ ])
No No No No
(โน โน โน โน)
I’ll hurry when I’m home
(แอล เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I hurry when I’m home ill go
(ไอ เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม แอล โก)
No No No No
(โน โน โน โน)
Why hurry when I’m home
(ฮไว เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I’ll hurry when I’m home
(แอล เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I’ll go oh I’ll go
(แอล โก โอ แอล โก)

It’s really not bad not worse than you thought
(อิทซ ริแอ็ลลิ น็อท แบ็ด น็อท เวิซ แฑ็น ยู ธอท)
He’ll never come back as the man you dropped
(เฮ็ล เนฝเวอะ คัม แบ็ค แอ็ส เดอะ แม็น ยู ดร็อพ)
He’ll never come back as the man you loved
(เฮ็ล เนฝเวอะ คัม แบ็ค แอ็ส เดอะ แม็น ยู ลัฝ)

It’s not that bad not worse than you thought
(อิทซ น็อท แดท แบ็ด น็อท เวิซ แฑ็น ยู ธอท)
He’ll always come back as the man you dropped
(เฮ็ล ออลเว คัม แบ็ค แอ็ส เดอะ แม็น ยู ดร็อพ)
He’ll never come back as the man you loved
(เฮ็ล เนฝเวอะ คัม แบ็ค แอ็ส เดอะ แม็น ยู ลัฝ)

I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her I’ll go
(ไอ โทลด เฮอ แอล โก)
I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her No No No No No
(ไอ โทลด เฮอ โน โน โน โน โน)

Hey!
(เฮ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
No No No No
(โน โน โน โน)
I’ll hurry when I’m home
(แอล เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I hurry when I’m home I’ll go
(ไอ เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม แอล โก)
No No No No
(โน โน โน โน)
Why hurry when I’m home
(ฮไว เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I hurry when I’m home
(ไอ เฮอริ ฮเว็น แอม โฮม)
I’ll go oh I’ll go
(แอล โก โอ แอล โก)

Shhhh
(Shhhh)

I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her I’ll go
(ไอ โทลด เฮอ แอล โก)

I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her
(ไอ โทลด เฮอ)
I told her I’ll go
(ไอ โทลด เฮอ แอล โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No No No คำอ่านไทย Yeah Yeah Yeahs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น