เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย Michael Bolton

The Temptations
( เดอะ เทมเทฌัน)

I’ve got sunshine
(แอฝ ก็อท ซันชาย)
On a cloudy day.
(ออน อะ คเลาดอิ เด)
When it’s cold outside,
(ฮเว็น อิทซ โคลด เอาทไซด ,)
I’ve got the month of May.
(แอฝ ก็อท เดอะ มันธ อ็อฝ เม)

Well, I guess you’ll say
(เว็ล , ไอ เก็ซ โยว เซ)
What can make me feel this way?
(ว็อท แค็น เมค มี ฟีล ดีซ เว)
My girl. [My girl, my girl]
(มาย เกิล [ มาย เกิล , มาย เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl. [My girl]
(ทอคกิ่น เบาท มาย เกิล [ มาย เกิล ])

I’ve got so much honey
(แอฝ ก็อท โซ มัช ฮันอิ)
The bees envy me.
(เดอะ บี เอนฝิ มี)
I’ve got a sweeter song
(แอฝ ก็อท ดา สวีตเดอ ซ็อง)
Than the birds in the trees.
(แฑ็น เดอะ เบิด ซิน เดอะ ทรี)

Well, I guess you’ll say
(เว็ล , ไอ เก็ซ โยว เซ)
What can make me feel this way?
(ว็อท แค็น เมค มี ฟีล ดีซ เว)
My girl. [My girl, my girl]
(มาย เกิล [ มาย เกิล , มาย เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl. [My girl]
(ทอคกิ่น เบาท มาย เกิล [ มาย เกิล ])

Ooooh, Hoooo.
(อู้ , Hoooo)

Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)
Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

I don’t need no money,
(ไอ ด้อนท์ นีด โน มันอิ ,)
Fortune or fame.
(ฟอชุน ออ เฟม)
I’ve got all the riches, baby,
(แอฝ ก็อท ดอร์ เดอะ ริชอิส , เบบิ ,)
One man can claim.
(วัน แม็น แค็น คเลม)

Well, I guess you’ll say
(เว็ล , ไอ เก็ซ โยว เซ)
What can make me feel this way?
(ว็อท แค็น เมค มี ฟีล ดีซ เว)
My girl. [My girl, my girl]
(มาย เกิล [ มาย เกิล , มาย เกิล ])
Talkin’ ’bout my girl. [My girl]
(ทอคกิ่น เบาท มาย เกิล [ มาย เกิล ])

Talkin’ bout my girl.
(ทอคกิ่น เบาท มาย เกิล)
I’ve got sushine on cloudy day
(แอฝ ก็อท sushine ออน คเลาดอิ เด)
With my girl.
(วิฑ มาย เกิล)
I’ve even got the month of May
(แอฝ อีเฝ็น ก็อท เดอะ มันธ อ็อฝ เม)
With my girl.
(วิฑ มาย เกิล)

Talkin’ bout, talkin’ bout my girl . . .
(ทอคกิ่น เบาท , ทอคกิ่น เบาท มาย เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Girl คำอ่านไทย Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น