เนื้อเพลง Never Sometimes คำอ่านไทย New Found Glory

well i never wanted it to be this way with you so broken-hearted look
( เว็ล ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ดิท ทู บี ดีซ เว วิฑ ยู โซ บโรเค็น ฮาท ลุค)
at all the things we’ve been through sometimes i,
(แอ็ท ดอร์ เดอะ ธิง หวีบ บีน ธรู ซัมไทม์ ซาย ,)
sometimes i can catch up with your words you’re hard to follow,
(ซัมไทม์ ซาย แค็น แค็ช อัพ วิฑ ยุร เวิด ยัวร์ ฮาด ทู ฟอลโล ,)
so hard to follow tragic, to realize that you talk to much so tragic,
(โซ ฮาด ทู ฟอลโล ทแรจอิค , ทู รีแอะไลส แดท ยู ทอค ทู มัช โซ ทแรจอิค ,)
to realize that you’re far too gone to say you’re wrong sometimes i,
(ทู รีแอะไลส แดท ยัวร์ ฟา ทู กอน ทู เซ ยัวร์ ร็อง ซัมไทม์ ซาย ,)
sometimes i can catch up with your words you’re hard to follow,
(ซัมไทม์ ซาย แค็น แค็ช อัพ วิฑ ยุร เวิด ยัวร์ ฮาด ทู ฟอลโล ,)
so hard to follow tie the rope around me once more i might bend,
(โซ ฮาด ทู ฟอลโล ไท เดอะ โรพ อะเรานด มี วันซ โม ไอ ไมท เบ็นด ,)
but i won’t break take this timeout to find yourself take this timeout to learn.
(บัท ไอ ว็อนท บเรค เทค ดีซ timeout ทู ไฟนด ยุรเซลฟ เทค ดีซ timeout ทู เลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Sometimes คำอ่านไทย New Found Glory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น