เนื้อเพลง C’mon คำอ่านไทย Jin

Yeah, uh, yeah
( เย่ , อา , เย่)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
You at my welcome mat and I ain’t mad by letting you in
(ยู แอ็ท มาย เวลคัม แม็ท แอ็นด ดาย เอน แม็ด ไบ เลทดิง ยู อิน)
Long as you listen to me closely as you get to know Jin
(ล็อง แอ็ส ยู ลิ๊สซึ่น ทู มี คโลสลิ แอ็ส ยู เก็ท ทู โน จิน)
First of all I had the thirst of all rappers combined
(เฟิซท อ็อฝ ออล ไอ แฮ็ด เดอะ เธิซท อ็อฝ ออล แรพเพอ คอมไบน)
Worst of all people told me I was wasting my time
(เวิซท อ็อฝ ออล พี๊เพิ่ล โทลด มี ไอ วอส เวซทิง มาย ไทม)
Like I was better off making up computer designs
(ไลค ไก วอส เบทเทอะ ออฟฟ เมคอิง อัพ ค็อมพยูทเออะ ดิไสน)
A doctor, a lawyer, or anything that’s using my mind
(อะ ดอคเทอะ , อะ ลอเยอะ , ออ เอนอิธิง แด๊ท ยูสซิง มาย ไมนด)
When I used to rap I usually got refused and declined
(ฮเว็น นาย ยูซ ทู แร็พ ไอ ยูฉัวลิ ก็อท เรฟยุซ แอ็นด ดิคไลน)
Till I felt abused and used it as fuel in my rhymes
(ทิล ไอ เฟ็ลท อับยูซ แอ็นด ยูซ ดิท แอ็ส ฟยูเอ็ล อิน มาย ไรม)
In every battle, the race card was my downfall
(อิน เอฝริ แบ๊ทเทิ้ล , เดอะ เรซ คาด วอส มาย ดาวอึนฟอล)
Till I read the Art of War and used it to clown y’all
(ทิล ไอ เร็ด ดิ อาท อ็อฝ วอ แอ็นด ยูซ ดิท ทู คเลาน ยอล)
I’m still battling but on a different note
(แอม ซทิล แบททลิง บัท ออน อะ ดีฟเฟอะเร็นท โนท)
Not rappers, but labels, same ocean but a different boat
(น็อท แรพเพอ , บัท เลเบ็ล , เซม โอแฌ็น บัท ดา ดีฟเฟอะเร็นท โบท)
Them CEOs must be sniffin’ coke
(เฑ็ม CEOs มัซท บี สนิฟฟิน โคค)
Don’t they know that I’m the dopest product on either coast?
(ด้อนท์ เด โน แดท แอม เดอะ โดเปรส พรอดอัคท ออน อีเฑอะ โคซท)
They tried to drown me, but I stayed afloat
(เด ทไร ทู ดเราน มี , บัท ไอ ซเท อัฟโลท)
Here’s a verse for you to quote
(เฮียร ซา เฝิซ ฟอ ยู ทู คโวท)
The realest sh*t I ever wrote
(เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
C’MON!
(ซีมอน !)
Now that I got your attention I gotta say this
(เนา แดท ไอ ก็อท ยุร แอ็ทเทนฌัน นาย กอททะ เซ ดีซ)
I know that it’s been debated I’m a gimmick they created
(ไอ โน แดท อิทซ บีน ดิเบท แอม มา กีมมิค เด คริเอท)
C’MON!
(ซีมอน !)
All the people that hated because I made it, two-faced
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล แดท แฮ็ท บิคอส ไอ เมด อิท , ทู เฟซ)
When they the same ones that wished that I’d make it
(ฮเว็น เด เดอะ เซม วัน แดท วิฌ แดท อาย เมค อิท)
C’MON!
(ซีมอน !)
All the critics that’s jealous that I’ve created
(ออล เดอะ ครีทอิค แด๊ท เจลอัซ แดท แอฝ คริเอท)
Still highly anticipated they nothing to do but face it
(ซทิล ไฮลิ แอ็นทีซอิเพท เด นัธอิง ทู ดู บัท เฟซ อิท)
C’MON!
(ซีมอน !)
Even though that I’m asian we all related be patient
(อีเฝ็น โธ แดท แอม เอแฉ็น วี ออล ริเลท บี เพเฌ็นท)
Cause we gon’ make it so if you rollin’ with me
(คอส วี ก็อน เมค อิท โซ อิฟ ยู โรลลิน วิฑ มี)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
We together now, we ain’t gotta act like strangers
(วี ทุเกฑเออะ เนา , วี เอน กอททะ แอ็คท ไลค ซทเรนเจอะ)
I done let you into the deepest and darkest chambers
(ไอ ดัน เล็ท ยู อีนทุ เดอะ ดีเปท แอ็นด ดาร์คเนท เชมเบอะ)
Introduced you to Jin, all the pain and anguish
(อีนทโระดยูซ ยู ทู จิน , ออล เดอะ เพน แอ็นด แองกวิฌ)
Gave you reasons why they say the fame will change us
(เกฝ ยู รี๊ซั่น ฮไว เด เซ เดอะ เฟม วิล เชนจ อัซ)
It’s most common amongst entertainers
(อิทซ โมซท คอมมัน อะมังซท เอนเทอะเทนเออะ)
Rappers and athletes, how can you blame us?
(แรพเพอ แซน แอธลีท , เฮา แค็น ยู บเลม อัซ)
Runnin’ round crazy, saying I ain’t the same cause
(รูนนิน เรานด คเรสิ , เซอิง ไอ เอน เดอะ เซม คอส)
But jealousy, is a funny thing that the brain does
(บัท เจลอะซิ , อีส ซา ฟันนิ ธิง แดท เดอะ บเรน โด)
How can you not see, in simple and plain view
(เฮา แค็น ยู น็อท ซี , อิน ซิ๊มเพิ่ล แอ็นด พเลน ฝยู)
My fame ain’t changed me, man it changed you
(มาย เฟม เอน เชนจ มี , แม็น หนิด เชนจ ยู)
But then again I guess that’s what haters do
(บัท เด็น อะเกน นาย เก็ซ แด๊ท ว็อท เฮเดอ ดู)
And it’s a damn shame my fans got haters too
(แอ็นด อิทซ ซา แด็ม เฌม มาย แฟน ก็อท เฮเดอ ทู)
It’s like the listen, and disregard the lyrics
(อิทซ ไลค เดอะ ลิ๊สซึ่น , แอ็นด ดิซริกาด เดอะ ลีริค)
Imagine if they flipped it and the artist were the critic
(อิแมจอิน อิฟ เด ฟริพทฺ ดิท แอ็นด ดิ อาทิซท เวอ เดอะ ครีทอิค)
And everything YOU did was under the scope
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดิด วอส อันเดอะ เดอะ ซโคพ)
And YOUSE about to get hung, and we the ones with the rope
(แอ็นด ยูซอะเบาท ทู เก็ท ฮัง , แอ็นด วี ดิ วัน วิฑ เดอะ โรพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
If you think about it, me and you, we really the same
(อิฟ ยู ธิงค อะเบาท ดิธ , มี แอ็นด ยู , วี ริแอ็ลลิ เดอะ เซม)
Ain’t nothin’ different about us but the faces and names
(เอน นอทติน ดีฟเฟอะเร็นท อะเบาท อัซ บัท เดอะ เฟซ แซน เนม)
The places we came, lies that were placed in our brains
(เดอะ พเลซ วี เคม , ไล แดท เวอ พเลซ อิน เอ๊า บเรน)
If our ancestors knew they’d be disgraced and ashamed
(อิฟ เอ๊า แอนเซ็ซเทอะ นยู เดยฺ บี ดิซกเรซ แอ็นด อะเฌมด)
So I chose to be the one to change the pace of the game
(โซ ไอ โชส ทู บี ดิ วัน ทู เชนจ เดอะ เพซ อ็อฝ เดอะ เกม)
Look at me, hot as California burnin’ in flames
(ลุค แกท มี , ฮ็อท แอ็ส แคลิฟอร์เนีย เบินนิน อิน ฟเลม)
Still I feel, that everything I earn is in vein
(ซทิล ไอ ฟีล , แดท เอ๊วี่ติง ไอ เอิน อีส ซิน เฝน)
Unless I do somethin’ positive with what I obtain
(อันเลซ ซาย ดู ซัมติน พอสอิทิฝ วิฑ ว็อท ไอ อ็อบเทน)
These people must truly think I’m really insane
(ฑิส พี๊เพิ่ล มัซท ทรูลิ ธิงค แอม ริแอ็ลลิ อินเซน)
Like my life around me revolves around the jewellery and dames
(ไลค มาย ไลฟ อะเรานด มี ริฝอลฝ อะเรานด เดอะ จูเอ็ลริ แอ็นด เดม)
I’m quick to rip that picture right up outta the frame
(แอม ควิค ทู ริพ แดท พีคเชอะ ไรท อัพ เอ๊าตา เดอะ ฟเรม)
I ain’t tryna see my whole life go down the drain
(ไอ เอน ทายนา ซี มาย โฮล ไลฟ โก เดาน เดอะ ดเรน)
And be, 40 years old still hoppin’ the train
(แอ็นด บี , 40 เยีย โอลด ซทิล โฮ๊พปิน เดอะ ทเรน)
Frontin’ with a fake smile like I’m doin’ my thang
(ฟ้อนดิน วิฑ อะ เฟค ซไมล ไลค แอม โดย มาย เตง)
Hurting inside, tuck in my pride, hide in my pain
(เฮอดิง อีนไซด , ทัค อิน มาย พไรด , ไฮด อิน มาย เพน)
If you’ve never settled for less then you feelin’ the same
(อิฟ ยู๊ฟ เนฝเวอะ เซ็ทเทิ่ล ฟอ เลซ เด็น ยู ฟีลิน เดอะ เซม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mon คำอ่านไทย Jin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น