เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Michael Jackson

Written and Composed by Michael Jackson.
( วึ้น แอ็นด ค็อมโพส ไบ ไมเล แจคสัน)
Produced by Michael Jackson.
(พรอดยูซ ไบ ไมเล แจคสัน)

Money.
(มันอิ)
Money…
(มันอิ)

Lie for it
(ไล ฟอ อิท)
Spy for it
(ซไพ ฟอ อิท)
Kill for it
(คิล ฟอ อิท)
Die for it
(ได ฟอ อิท)

So you call it trust
(โซ ยู คอล อิท ทรัซท)
But I say it’s just
(บัท ไอ เซ อิทซ จัซท)
In the devil’s game
(อิน เดอะ เด๊ฝิ้ล เกม)
Of greed and lust
(อ็อฝ กรีด แอ็นด ลัซท)

They don’t care
(เด ด้อนท์ แค)
They’d do me for the money
(เดยฺ ดู มี ฟอ เดอะ มันอิ)
They don’t care
(เด ด้อนท์ แค)
They use me for the money
(เด ยูซ มี ฟอ เดอะ มันอิ)

So you go to church
(โซ ยู โก ทู เชิช)
Read the Holy word
(เร็ด เดอะ โฮลิ เวิด)
In the scheme of life
(อิน เดอะ ซคีม อ็อฝ ไลฟ)
It’s all absurd
(อิทซ ซอร์ แอ็บเซิด)
They don’t care
(เด ด้อนท์ แค)
They’d kill for the money
(เดยฺ คิล ฟอ เดอะ มันอิ)
Do or dare
(ดู ออ แด)
The thrill for the money
(เดอะ ธริล ฟอ เดอะ มันอิ)

You’re saluting the flag
(ยัวร์ salutings เดอะ ฟแล็ก)
Your country trusts you
(ยุร คันทริ ทรัซท ยู)
Now you’re wearing a badge
(เนา ยัวร์ เวียริง อะ แบ็จ)
You’re called the ” Just Few ”
(ยัวร์ คอล เดอะ ” จัซท ฟยู “)
And you’re fighting the wars
(แอ็นด ยัวร์ ไฟท์ดิง เดอะ วอ)
A soldier must do
(อะ โซลเจอะ มัซท ดู)
I’ll never betray or deceive you my friend but…
(แอล เนฝเวอะ บิทเร ออ ดิซีฝ ยู มาย ฟเร็นด บัท)

If you show me the cash
(อิฟ ยู โฌ มี เดอะ แค็ฌ)
Then I will take it
(เด็น นาย วิล เทค อิท)
If you tell me to cry
(อิฟ ยู เท็ล มี ทู คไร)
Then I will fake it
(เด็น นาย วิล เฟค อิท)
If you give me a hand
(อิฟ ยู กิฝ มี อะ แฮ็นด)
Then I will shake it
(เด็น นาย วิล เฌค อิท)

You’ll do anything for money…
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอ มันอิ)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

Insurance?
(อินฌูแร็นซ)
Where do your loyalties lie?
(ฮแว ดู ยุร loyalties ไล)
Is that your alibi?
(อีส แดท ยุร แอลอิไบ)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
You don’t care
(ยู ด้อนท์ แค)
You’d do her for the money
(ยูต ดู เฮอ ฟอ เดอะ มันอิ)
Say it’s fair
(เซ อิทซ แฟ)
You sue her for the money
(ยู ซยู เฮอ ฟอ เดอะ มันอิ)
Want your pot of gold
(ว็อนท ยุร พ็อท อ็อฝ โกลด)
Need the Midas touch
(นีด เดอะ มายเดซ ทั๊ช)
Bet you sell your soul
(เบ็ท ยู เซ็ล ยุร โซล)
Cuz your God is such
(คัซ ยุร ก็อด อีส ซัช)
You don’t care
(ยู ด้อนท์ แค)
You kill for the money
(ยู คิล ฟอ เดอะ มันอิ)
Do or dare
(ดู ออ แด)
The thrill for the money
(เดอะ ธริล ฟอ เดอะ มันอิ)

Are you infected with the same disease
(อาร์ ยู อินเฟคท วิฑ เดอะ เซม ดิสีส)
Of lust, gluttoney and greed?
(อ็อฝ ลัซท , gluttoney แอ็นด กรีด)
Then watch the ones
(เด็น ว็อช ดิ วัน)
With the biggest smiles
(วิฑ เดอะ บิ๊กเกส ซไมล)
The idle jabbers…
(ดิ ไอ๊เดิ้ล แจบเบอะ)
Cuz they’re the backstabbers
(คัซ เดรว เดอะ backstabbers)

If you know it’s a lie
(อิฟ ยู โน อิทซ ซา ไล)
Then you will swear it
(เด็น ยู วิล ซแว อิท)
If you give it with guilt
(อิฟ ยู กิฝ อิท วิฑ กิลท)
Then you will bear it
(เด็น ยู วิล แบ อิท)
If it’s taking a chance
(อิฟ อิทซ เทคอิง อะ ชานซ)
Then you will dare it
(เด็น ยู วิล แด อิท)

You’ll do anything for money…
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอ มันอิ)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)

You say you wouldn’t do it
(ยู เซ ยู วูดดึ่น ดู อิท)
For all the money in the world
(ฟอ ออล เดอะ มันอิ อิน เดอะ เวิลด)
I don’t think so
(ไอ ด้อนท์ ธิงค โซ)
If you show me the man
(อิฟ ยู โฌ มี เดอะ แม็น)
Then I will sell him
(เด็น นาย วิล เซ็ล ฮิม)
If you ask me to lie
(อิฟ ยู อาซค มี ทู ไล)
Then I will tell him
(เด็น นาย วิล เท็ล ฮิม)
If you’re dealing with God
(อิฟ ยัวร์ ดีลลิง วิฑ ก็อด)
Then you will hell him
(เด็น ยู วิล เฮ็ล ฮิม)

You’ll do anything for money
(โยว ดู เอนอิธิง ฟอ มันอิ)

Anything
(เอนอิธิง)
Anythang
(Anythang)
Anything for money
(เอนอิธิง ฟอ มันอิ)
Would lie for you
(เวิด ไล ฟอ ยู)
Would die for you
(เวิด ได ฟอ ยู)
Even sell my soul to the devil
(อีเฝ็น เซ็ล มาย โซล ทู เดอะ เด๊ฝิ้ล)
[Repeat 8 times]
([ ริพีท เอ๊ก ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น