เนื้อเพลง You’ll Never Know คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

Take a look around this lonely place
( เทค เก ลุค อะเรานด ดีซ โลนลิ พเลซ)
where a mask is worn on every face
(ฮแว อะ มาซค อีส โวน ออน เอฝริ เฟซ)
and painted lips gently kiss
(แอ็นด เพนท ลิพ เจนทลิ คิซ)
the end of their cigarettes
(ดิ เอ็นด อ็อฝ แด ซิกะเรท)

This world is dressed in such finess
(ดีซ เวิลด อีส ดเรซ อิน ซัช finess)
to cover all the emptiness
(ทู คัฝเออะ ออล ดิ เอมทิเน็ซ)
We’re standing here in between
(เวีย ซแทนดิง เฮียร อิน บีทวิน)
the pages of a magazin
(เดอะ เพจ อ็อฝ อะ magazin)

You’ll never know what I feel inside me
(โยว เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ฟีล อีนไซด มี)
I’ll never know what you think about
(แอล เนฝเวอะ โน ว็อท ยู ธิงค อะเบาท)
Untill we share what we keep in private
(อันธิล วี แฌ ว็อท วี คีพ อิน พไรฝิท)
Untill we find what we’re living without
(อันธิล วี ไฟนด ว็อท เวีย ลีฝอิง วิเฑาท)

Our shadows move across the wall
(เอ๊า แฌดโอ มูฝ อัครอซ เดอะ วอล)
No promises no talk at all
(โน พรอมอิซ โน ทอค แกท ออล)
Inside the crowd we dance alone
(อีนไซด เดอะ คเราด วี ดานซ อะโลน)
with faces made of stone
(วิฑ เฟซ เมด อ็อฝ ซโทน)

You’ll never know what I feel inside me
(โยว เนฝเวอะ โน ว็อท ไอ ฟีล อีนไซด มี)
I’ll never know what you think about
(แอล เนฝเวอะ โน ว็อท ยู ธิงค อะเบาท)
Untill we share what we keep in private
(อันธิล วี แฌ ว็อท วี คีพ อิน พไรฝิท)
Untill we find what we’re living without
(อันธิล วี ไฟนด ว็อท เวีย ลีฝอิง วิเฑาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’ll Never Know คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น