เนื้อเพลง Follow The Water คำอ่านไทย Architects

Can I blame it on you?
( แค็น นาย บเลม อิท ออน ยู)
I just can’t win
(ไอ จัซท แค็นท วิน)

Two years spent wondering through the loneliest of minds
(ทู เยีย ซเพ็นท วันเดอะริง ธรู เดอะ โลนลีเอส อ็อฝ ไมนด)
Can’t seem to find a good excuse this time, for me and for this to fall apart
(แค็นท ซีม ทู ไฟนด อะ เกิด เอ็คซคยูซ ดีซ ไทม , ฟอ มี แอ็นด ฟอ ดีซ ทู ฟอล อะพาท)
Shall I blame it on myself, or this routine that I’ve been stuck in?
(แฌ็ล ไอ บเลม อิท ออน ไมเซลฟ , ออ ดีซ รูทีน แดท แอฝ บีน ซทัค อิน)

I’ve lost count of how many times I’ve tried to get out of this routine
(แอฝ ล็อซท เคานท อ็อฝ เฮา เมนอิ ไทม แอฝ ทไร ทู เก็ท เอ้า อ็อฝ ดีซ รูทีน)
But it’s holding so tight
(บัท อิทซ โฮลดิง โซ ไทท)

I just can’t handle another day of this
(ไอ จัซท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แอะนัธเออะ เด อ็อฝ ดีซ)
I just can’t win
(ไอ จัซท แค็นท วิน)

Get me out alive
(เก็ท มี เอ้า อะไลฝ)

Oh God, I mean it
(โอ ก็อด , ไอ มีน หนิด)
These are violent days for you and me
(ฑิส อาร์ ไฝโอะเล็นท เด ฟอ ยู แอ็นด มี)
I just can’t handle another day of this routine
(ไอ จัซท แค็นท แฮ๊นเดิ้ล แอะนัธเออะ เด อ็อฝ ดีซ รูทีน)

Two years spent wondering through the loneliest of minds
(ทู เยีย ซเพ็นท วันเดอะริง ธรู เดอะ โลนลีเอส อ็อฝ ไมนด)
I’ve found my excuse this time
(แอฝ เฟานด มาย เอ็คซคยูซ ดีซ ไทม)
Your words are wearing me down
(ยุร เวิด แซร์ เวียริง มี เดาน)
A constant frown upon my back
(อะ คอนสแท็นท ฟเราน อุพอน มาย แบ็ค)

Follow the water
(ฟอลโล เดอะ วอเทอะ)
Drain the lake and bring it back to me
(ดเรน เดอะ เลค แอ็นด บริง อิท แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow The Water คำอ่านไทย Architects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น