เนื้อเพลง Jesus In A Camper Van คำอ่านไทย Robbie Williams

Ooh we’ve got a live one, featherweight icon
( อู้ หวีบ ก็อท ดา ไลฝ วัน , featherweight ไอค็อน)
Heroes let ‘im down so he sleeps with the
(อีโร เล็ท แอม เดาน โซ ฮี ซลีพ วิฑ เดอะ)
Light on
(ไลท ออน)
And there’s nothin’ left to do but kneel down
(แอ็นด แดร์ นอทติน เล็ฟท ทู ดู บัท นีล เดาน)
And pray
(แอ็นด พเร)
Sail away with Caesar if you’re a non believer
(เซล อะเว วิฑ ซีเสอะ อิฟ ยัวร์ อะ น็อน บิลีฝเฝอะ)
Everybody get high if you’re a
(เอวี่บอดี้ เก็ท ไฮ อิฟ ยัวร์ อะ)
Diamond geezer
(ไดมันด geezer)
It’s the devil that needs ya so go out and play
(อิทซ เดอะ เด๊ฝิ้ล แดท นีด ยา โซ โก เอ้า แอ็นด พเล)

Blame yourself it’s easier
(บเลม ยุรเซลฟ อิทซ อีสไซน์)
There’s no need to trouble her you trouble her
(แดร์ โน นีด ทู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ ยู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ)

Jesus in a camper van he said sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ็ด ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)
Especially when he goes round
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น ฮี โกซ เรานด)
Saying I am the way
(เซอิง ไอ แอ็ม เดอะ เว)

And now it’s four in the mornin’ yes yes y’all in
(แอ็นด เนา อิทซ โฟ อิน เดอะ มอร์นิน เย็ซ เย็ซ ยอล อิน)
No one can shoot but everybody’s scoring
(โน วัน แค็น ฌูท บัท เอวี่บอดี้ scorings)
Trust me it’s boring get down and pray
(ทรัซท มี อิทซ โบริง เก็ท เดาน แอ็นด พเร)

They told you not to meddle with the bass and The treble
(เด โทลด ยู น็อท ทู meddle วิฑ เดอะ แบ็ซ แซน เดอะ เท่เบิล)
There’s dust on your needle and you think that
(แดร์ ดัซท ออน ยุร นี๊ดเดิ้ล แอ็นด ยู ธิงค แดท)
You’re a rebel
(ยัวร์ อะ เรบเอ็ล)

You’re Evel Knievel so get down and pray
(ยัวร์ อีเวว นีเวล โซ เก็ท เดาน แอ็นด พเร)
Blame yourself it’s easier
(บเลม ยุรเซลฟ อิทซ อีสไซน์)
There’s no need to trouble her you trouble her
(แดร์ โน นีด ทู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ ยู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ)

Jesus in a camper van he said sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ็ด ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)
Especially when he goes round
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น ฮี โกซ เรานด)
Saying I am the way
(เซอิง ไอ แอ็ม เดอะ เว)

I am the way, I am the way, I am the way
(ไอ แอ็ม เดอะ เว , ไอ แอ็ม เดอะ เว , ไอ แอ็ม เดอะ เว)
I am, I am, I am, I am, I am, I am the way
(ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม , ไอ แอ็ม เดอะ เว)

Jesus in a camper van he said sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ็ด ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)

Jesus in a camper van he said sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ็ด ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)

Blame yourself it’s easier
(บเลม ยุรเซลฟ อิทซ อีสไซน์)
There’s no need to trouble her
(แดร์ โน นีด ทู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ)
Blame yourself it’s easier
(บเลม ยุรเซลฟ อิทซ อีสไซน์)
There’s no need to trouble her
(แดร์ โน นีด ทู ทรั๊บเบิ้ล เฮอ)

Jesus in a camper van he says sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)
Jesus in a camper van he says sorry to
(จีสัซ ซิน อะ แคมเพอะ แฝ็น ฮี เซ ซอริ ทู)
Leave you but I’ve done all I can
(ลีฝ ยู บัท แอฝ ดัน ออล ไอ แค็น)
I suppose even the son of God
(ไอ ซัพโพส อีเฝ็น เดอะ ซัน อ็อฝ ก็อด)
Gets it hard sometimes
(เก็ท ซิท ฮาด ซัมไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus In A Camper Van คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น