เนื้อเพลง Bad Romance (Starsmith Remix) คำอ่านไทย Lady Gaga

Want your bad romance
( ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

I want your ugly
(ไอ ว็อนท ยุร อักลิ)
I want your disease
(ไอ ว็อนท ยุร ดิสีส)
I want your everything
(ไอ ว็อนท ยุร เอ๊วี่ติง)
As long as it’s free
(แอ็ส ล็อง แอ็ส อิทซ ฟรี)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

I want your drama
(ไอ ว็อนท ยุร ดรามะ)
The touch of your healing
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร ฮิวลิง)
I want you leather-studed kiss in the sand
(ไอ ว็อนท ยู เลฑเออะ สตูย คิซ ซิน เดอะ แซ็นด)
And I want your love
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ลัฝ)
You know that I want you
(ยู โน แดท ไอ ว็อนท ยู)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

You know that I want you
(ยู โน แดท ไอ ว็อนท ยู)
And you know that I need you
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู)
I want it bad
(ไอ ว็อนท ดิธ แบ็ด)
Bad and bad
(แบ็ด แอ็นด แบ็ด)

I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)
I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
All your love is revenge
(ออล ยุร ลัฝ อีส ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Mum-mum-mum-mum-mah!
(มัม มัม มัม มัม mah !)
GaGa-oo-la-la!
(กากา โอโอ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Mum-mum-mum-mum-mah!
(มัม มัม มัม มัม mah !)
GaGa-oo-la-la!
(กากา โอโอ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

I want your horror
(ไอ ว็อนท ยุร ฮอเรอะ)
I want your design
(ไอ ว็อนท ยุร ดิไสน)
‘Cause you’re a criminal
(คอส ยัวร์ อะ ครีมอิแน็ล)
As long as your mine
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยุร ไมน)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

I want your psycho
(ไอ ว็อนท ยุร ไซโคะ)
Your vertigo schtick
(ยุร เฝอทิโก schtick)
Want you in my bedroom window
(ว็อนท ยู อิน มาย เบดรูม วีนโด)
Baby it’s sick
(เบบิ อิทซ ซิค)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
Love-love-love
(ลัฝ ลัฝ ลัฝ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)

You know that I want you
(ยู โน แดท ไอ ว็อนท ยู)
And you know that I need you
(แอ็นด ยู โน แดท ไอ นีด ยู)
I want it bad
(ไอ ว็อนท ดิธ แบ็ด)
Bad and bad
(แบ็ด แอ็นด แบ็ด)

I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)
I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
All your love is revenge
(ออล ยุร ลัฝ อีส ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Mum-mum-mum-mum-mah!
(มัม มัม มัม มัม mah !)
GaGa-oo-la-la!
(กากา โอโอ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Mum-mum-mum-mum-mah!
(มัม มัม มัม มัม mah !)
GaGa-oo-la-la!
(กากา โอโอ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

Walk-walk fashion baby
(วอค วอค แฟฌอัน เบบิ)
Work it
(เวิค อิท)
Move that b*tch crazy
(มูฝ แดท บี *tch คเรสิ)
Walk-walk fashion baby
(วอค วอค แฟฌอัน เบบิ)
Work it
(เวิค อิท)
Move that b*tch crazy
(มูฝ แดท บี *tch คเรสิ)
Walk-walk fashion baby
(วอค วอค แฟฌอัน เบบิ)
Work it
(เวิค อิท)
Move that b*tch crazy
(มูฝ แดท บี *tch คเรสิ)
Walk-walk fashion baby
(วอค วอค แฟฌอัน เบบิ)
Work it
(เวิค อิท)
Move that b*tch crazy
(มูฝ แดท บี *tch คเรสิ)

I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
And I want your revenge
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ริเฝนจ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna be friends
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ฟเร็นด)

Said I want your love
(เซ็ด ดาย ว็อนท ยุร ลัฝ)
And I want your revenge
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ริเฝนจ)
I want your love
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝ)
I don’t wanna be friends
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี ฟเร็นด)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
And I want your revenge
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยุร ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)
I want your loving
(ไอ ว็อนท ยุร ลัฝอิง)
All your love is revenge
(ออล ยุร ลัฝ อีส ริเฝนจ)
You and me could write a bad romance
(ยู แอ็นด มี เคิด ไรท อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Oh-oh-oh-oh-oooh!
(โอ โอ โอ โอ อู้ !)
Oh-oh-oooh-oh-oh!
(โอ โอ อู้ โอ โอ !)
Caught in a bad romance
(คอท อิน อะ แบ็ด โระแมนซ)

Rah-rah-ah-ah-ah!
(รา รา อา อา อา !)
Mum-mum-mum-mum-mah!
(มัม มัม มัม มัม mah !)
GaGa-oo-la-la!
(กากา โอโอ ลา ลา !)
Want your bad romance
(ว็อนท ยุร แบ็ด โระแมนซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Romance (Starsmith Remix) คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น