เนื้อเพลง If I Could คำอ่านไทย Celine Dion

if I could
( อิฟ ฟาย เคิด)
I’d protect you from the sadness in your eyes
(อาย พโระเทคท ยู ฟร็อม เดอะ แซดเน็ซ ซิน ยุร ไอ)
give you courage in a world of compromise
(กิฝ ยู เคอริจ อิน อะ เวิลด อ็อฝ คอมพโระไมส)
yes, I would
(เย็ซ , ไอ เวิด)
if I could
(อิฟ ฟาย เคิด)
I would teach you all the things I’ve never learned
(ไอ เวิด ทีช ยู ออล เดอะ ธิง แอฝ เนฝเวอะ เลิน)
and I’d help you cross the bridges that I’ve burned
(แอ็นด อาย เฮ็ลพ ยู คร็อซ เดอะ บริจ แดท แอฝ เบิน)
yes, I would
(เย็ซ , ไอ เวิด)
If I could
(อิฟ ฟาย เคิด)
I would try to shield your innocence from time
(ไอ เวิด ทไร ทู ฌีลด ยุร อีนโนะเซ็นซ ฟร็อม ไทม)
But the part of life I gave you isn’t mine
(บัท เดอะ พาท อ็อฝ ไลฟ ไอ เกฝ ยู อีสซึ่น ไมน)
I’ve watched you grow, so I could let you go
(แอฝ ว็อช ยู กโร , โซ ไอ เคิด เล็ท ยู โก)

If I could
(อิฟ ฟาย เคิด)
I would help you make it through the hungry years
(ไอ เวิด เฮ็ลพ ยู เมค อิท ธรู เดอะ ฮังกริ เยีย)
But I know that I could never cry your tears
(บัท ไอ โน แดท ไอ เคิด เนฝเวอะ คไร ยุร เทีย)
But I would
(บัท ไอ เวิด)

If I could
(อิฟ ฟาย เคิด)
Yes, if I live
(เย็ซ , อิฟ ฟาย ไลฝ)
In a time and place where you don’t want to be
(อิน อะ ไทม แอ็นด พเลซ ฮแว ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)
You don’t have to walk along this road with me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู วอค อะลอง ดีซ โรด วิฑ มี)
My yesterday won’t have to be your way
(มาย เยซเทอะดิ ว็อนท แฮ็ฝ ทู บี ยุร เว)

If I knew
(อิฟ ฟาย นยู)
I would try to change the world I brought you to
(ไอ เวิด ทไร ทู เชนจ เดอะ เวิลด ดาย บรอท ยู ทู)
And there isn’t very much that I could do
(แอ็นด แดร์ อีสซึ่น เฝริ มัช แดท ไอ เคิด ดู)
But I would
(บัท ไอ เวิด)

If I could
(อิฟ ฟาย เคิด)
Oh baby
(โอ เบบิ)
I just want to protect you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู พโระเทคท ยู)
And help my baby through the hungry years
(แอ็นด เฮ็ลพ มาย เบบิ ธรู เดอะ ฮังกริ เยีย)
‘Cause you’re part of me
(คอส ยัวร์ พาท อ็อฝ มี)
And if you ever ever ever need
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ เอฝเออะ เอฝเออะ นีด)
I said a shoulder to cry on
(ไอ เซ็ด อะ โฌลเดอะ ทู คไร ออน)
Or just someone to talk to
(ออ จัซท ซัมวัน ทู ทอค ทู)
I’ll be there, I’ll be there
(แอล บี แดร์ , แอล บี แดร์)
I didn’t change your world
(ไอ ดิ๊นอิน เชนจ ยุร เวิลด)
But I would
(บัท ไอ เวิด)

If I could
(อิฟ ฟาย เคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Could คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น