เนื้อเพลง Big Thing คำอ่านไทย Duran Duran

Get it up get it out get it in time
( เก็ท ดิธ อัพ เก็ท ดิธ เอ้า เก็ท ดิธ อิน ไทม)
Hang it up hanging out hanging on a big thing
(แฮ็ง อิท อัพ แฮงอิง เอ้า แฮงอิง ออน อะ บิก ธิง)
Move it in move it out move up the line
(มูฝ อิท อิน มูฝ อิท เอ้า มูฝ อัพ เดอะ ไลน)
Bang it up bang it out banging on a big thing
(แบ็ง อิท อัพ แบ็ง อิท เอ้า แบงกิง ออน อะ บิก ธิง)

Brothers and sisters let me hear it
(บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ เล็ท มี เฮีย อิท)
Get it up get it on get it in time
(เก็ท ดิธ อัพ เก็ท ดิธ ออน เก็ท ดิธ อิน ไทม)
Give me the green light and watch me move it
(กิฝ มี เดอะ กรีน ไลท แอ็นด ว็อช มี มูฝ อิท)
Move it up move it out move up the line
(มูฝ อิท อัพ มูฝ อิท เอ้า มูฝ อัพ เดอะ ไลน)
This is temptation power rotation
(ดีซ ซิส เทมเทฌัน เพาเออะ โรเทฌัน)
Give me the friction and watch me make it
(กิฝ มี เดอะ ฟรีคฌัน แอ็นด ว็อช มี เมค อิท)
Make it up making out making it slide
(เมค อิท อัพ เมคอิง เอ้า เมคอิง อิท ซไลด)

So glad you came along
(โซ กแล็ด ยู เคม อะลอง)
This time you won’t be wrong
(ดีซ ไทม ยู ว็อนท บี ร็อง)
You love to turn it on
(ยู ลัฝ ทู เทิน หนิด ออน)
And you’renot the only one
(แอ็นด yourenot ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Brothers and sisters we can take it
(บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ วี แค็น เทค อิท)
Shake it up shake it out shake it all the time
(เฌค อิท อัพ เฌค อิท เอ้า เฌค อิท ดอร์ เดอะ ไทม)
Give me the suction we can stick it
(กิฝ มี เดอะ ซัคฌัน วี แค็น ซทิค อิท)
Lick it up s*ck it up stick it outside
(ลิค อิท อัพ เอส *ck อิท อัพ ซทิค อิท เอาทไซด)
This is temptation [station]
(ดีซ ซิส เทมเทฌัน [ ซเทฌัน ])
Power rotation [to station]
(เพาเออะ โรเทฌัน [ ทู ซเทฌัน ])
Give me the playlist and watch me eat it
(กิฝ มี เดอะ พเลลิซท แอ็นด ว็อช มี อีท ดิธ)
Eat it up beat it up beat it in time
(อีท ดิธ อัพ บีท ดิธ อัพ บีท ดิธ อิน ไทม)

So glad you came along
(โซ กแล็ด ยู เคม อะลอง)
This time you won’t be wrong
(ดีซ ไทม ยู ว็อนท บี ร็อง)
You love to turn it on
(ยู ลัฝ ทู เทิน หนิด ออน)
And you’renot the only one
(แอ็นด yourenot ดิ โอ๊นลี่ วัน)

Get it up get it out get it in time
(เก็ท ดิธ อัพ เก็ท ดิธ เอ้า เก็ท ดิธ อิน ไทม)
Hang it up hanging out hanging on a big thing
(แฮ็ง อิท อัพ แฮงอิง เอ้า แฮงอิง ออน อะ บิก ธิง)
Move it in move it out move up the line
(มูฝ อิท อิน มูฝ อิท เอ้า มูฝ อัพ เดอะ ไลน)
Bang it up bang it out banging on a big thing
(แบ็ง อิท อัพ แบ็ง อิท เอ้า แบงกิง ออน อะ บิก ธิง)

Get it up get it out get it in time
(เก็ท ดิธ อัพ เก็ท ดิธ เอ้า เก็ท ดิธ อิน ไทม)
Hang it up hanging out hanging on a big thing
(แฮ็ง อิท อัพ แฮงอิง เอ้า แฮงอิง ออน อะ บิก ธิง)
Move it in move it out move up the line
(มูฝ อิท อิน มูฝ อิท เอ้า มูฝ อัพ เดอะ ไลน)
Bang it up bang it out banging on a big thing
(แบ็ง อิท อัพ แบ็ง อิท เอ้า แบงกิง ออน อะ บิก ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Thing คำอ่านไทย Duran Duran

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น