เนื้อเพลง All I Want คำอ่านไทย Mis-Teeq

M with the I with
( เอ็ม วิฑ ดิ ไอ วิฑ)
The S-T double E Q
(เดอะ เอส ที ดั๊บเบิ้ล อี คิว)
All I want is
(ออล ไอ ว็อนท อีส)
To be with you
(ทู บี วิฑ ยู)
Mis-teeq with
(มิซ teeq วิฑ)
The one Sunship
(ดิ วัน Sunship)
All I want
(ออล ไอ ว็อนท)
Is to be with you
(อีส ทู บี วิฑ ยู)
But I just got to live
(บัท ไอ จัซท ก็อท ทู ไลฝ)
Live my own life too
(ไลฝ มาย โอน ไลฟ ทู)
All I need to know
(ออล ไอ นีด ทู โน)
[Need to know that the world]
([ นีด ทู โน แดท เดอะ เวิลด ])
That the world is nuts
(แดท เดอะ เวิลด อีส นัท)
Snap my fingers [fingers] and
(ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ฟีงเกอะ ] แอ็นด)
Everything is fine
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน)
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])
Firing it up and away we go
(ไฟเออะริง อิท อัพ แอ็นด อะเว วี โก)

Sitting looking in
(ซีททิง ลุคอิง อิน)
The mirror like Alice
(เดอะ มีเรอะ ไลค แอลรีส)
Through the looking glass
(ธรู เดอะ ลุคอิง กลัซ)
Life’s a never ending journey
(ไลฟ ซา เนฝเวอะ เอนดิง เจอนิ)
Be careful not to go too fast
(บี แคฟุล น็อท ทู โก ทู ฟัซท)
Sometimes I can’t help myself
(ซัมไทม์ ซาย แค็นท เฮ็ลพ ไมเซลฟ)
From falling in too deep
(ฟร็อม ฟ๊อลิง อิน ทู ดีพ)
I know it may be hard to
(ไอ โน อิท เม บี ฮาด ทู)
Tell your love is calling me
(เท็ล ยุร ลัฝ อีส คอลลิง มี)
Oh-ah, all I want to be, oh-ah
(โอ อา , ออล ไอ ว็อนท ทู บี , โอ อา)
And away we go
(แอ็นด อะเว วี โก)
Oh-ah, all I want is [oh-ah]
(โอ อา , ออล ไอ ว็อนท อีส [ โอ อา ])
Gonna get on the mic
(กอนนะ เก็ท ออน เดอะ ไมคะ)
Gonna make you whine
(กอนนะ เมค ยู ฮไวน)

All I want
(ออล ไอ ว็อนท)
Is to be with you
(อีส ทู บี วิฑ ยู)
But I just got to live
(บัท ไอ จัซท ก็อท ทู ไลฝ)
Live my own life too
(ไลฝ มาย โอน ไลฟ ทู)
All I need to know
(ออล ไอ นีด ทู โน)
[Need to know that the world]
([ นีด ทู โน แดท เดอะ เวิลด ])
That the world is nuts
(แดท เดอะ เวิลด อีส นัท)
I snap my fingers [fingers]
(ไอ ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ฟีงเกอะ ])
And everything is fine [woah]
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ไฟน [ ว้าว ])
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])

Floating on a river of dreams
(ฟโลทอิง ออน อะ รีฝเออะ อ็อฝ ดรีม)
On a magic carpet ride
(ออน อะ แมจอิค คาเพ็ท ไรด)
Take control of my destiny
(เทค ค็อนทโรล อ็อฝ มาย เดซทินิ)
I know it’s just a matter of time
(ไอ โน อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
That I will find that midas touch
(แดท ไอ วิล ไฟนด แดท มายเดซ ทั๊ช)
And everything will turn to gold
(แอ็นด เอ๊วี่ติง วิล เทิน ทู โกลด)
It would mean nothing
(อิท เวิด มีน นัธอิง)
Without you here to hold
(วิเฑาท ยู เฮียร ทู โฮลด)

Oh-ah, all I want to be, oh-ah
(โอ อา , ออล ไอ ว็อนท ทู บี , โอ อา)
And away we go
(แอ็นด อะเว วี โก)
Oh-ah, all I want is oh-ah
(โอ อา , ออล ไอ ว็อนท อีส โอ อา)
Gonna get on the mic
(กอนนะ เก็ท ออน เดอะ ไมคะ)
Gonna make you whine
(กอนนะ เมค ยู ฮไวน)

All I want
(ออล ไอ ว็อนท)
Is to be with you
(อีส ทู บี วิฑ ยู)
But I just got to live
(บัท ไอ จัซท ก็อท ทู ไลฝ)
Live my own life too
(ไลฝ มาย โอน ไลฟ ทู)
All I need to know
(ออล ไอ นีด ทู โน)
[Need to know that the world]
([ นีด ทู โน แดท เดอะ เวิลด ])
That the world is nuts
(แดท เดอะ เวิลด อีส นัท)
I snap my fingers [fingers] and
(ไอ ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ฟีงเกอะ ] แอ็นด)
Everything is fine
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน)
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])
Firing it up and away we go
(ไฟเออะริง อิท อัพ แอ็นด อะเว วี โก)

I can read it in the stars that
(ไอ แค็น เร็ด ดิท อิน เดอะ ซทา แดท)
What I want is who you are
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฮู ยู อาร์)
I will lay my hair down for you
(ไอ วิล เล มาย แฮ เดาน ฟอ ยู)
A thousand times to show you
(อะ เธาแส็น ไทม ทู โฌ ยู)
That when you reach me at the top
(แดท ฮเว็น ยู รีช มี แอ็ท เดอะ ท็อพ)
I’m gonna give you all I got
(แอม กอนนะ กิฝ ยู ออล ไอ ก็อท)
And wherever we go
(แอ็นด ฮแวเรฝเออะ วี โก)
Our hearts will follow
(เอ๊า ฮาท วิล ฟอลโล)

It’s a UK thing
(อิทซ ซา UK ธิง)
Stuff that we bring
(ซทัฟ แดท วี บริง)
No one to burn
(โน วัน ทู เบิน)
Let the journey begin
(เล็ท เดอะ เจอนิ บีกีน)
We’re the Mis-teeq
(เวีย เดอะ มิซ teeq)
We’re in chorus we sing
(เวีย อิน โครัซ วี ซิง)
Quick off the mark
(ควิค ออฟฟ เดอะ ม๊าร์ค)
Ring a ding ding ding
(ริง อะ ดิง ดิง ดิง)
In a mix with a bag of tricks
(อิน อะ มิคซ วิฑ อะ แบ็ก อ็อฝ ทริค)
Feel the vibe
(ฟีล เดอะ วายพฺ)
With the one Sunship
(วิฑ ดิ วัน Sunship)
Move to the beat
(มูฝ ทู เดอะ บีท)
It’s about music
(อิทซ อะเบาท มยูสิค)
Roll through these tracks
(โรล ธรู ฑิส ทแรค)
With fresh tactics
(วิฑ ฟเร็ฌ แทคติก)

All I want
(ออล ไอ ว็อนท)
Is to be with you
(อีส ทู บี วิฑ ยู)
But I just got to live
(บัท ไอ จัซท ก็อท ทู ไลฝ)
Live my own life too
(ไลฝ มาย โอน ไลฟ ทู)
All I need to know
(ออล ไอ นีด ทู โน)
[Need to know that the world]
([ นีด ทู โน แดท เดอะ เวิลด ])
That the world is nuts
(แดท เดอะ เวิลด อีส นัท)
I snap my fingers [fingers] and
(ไอ ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ฟีงเกอะ ] แอ็นด)
Everything is fine
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน)
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])
Firing it up and away we go
(ไฟเออะริง อิท อัพ แอ็นด อะเว วี โก)

All I want
(ออล ไอ ว็อนท)
Is to be with you
(อีส ทู บี วิฑ ยู)
But I just got to live
(บัท ไอ จัซท ก็อท ทู ไลฝ)
Live my own life too
(ไลฝ มาย โอน ไลฟ ทู)
All I need to know
(ออล ไอ นีด ทู โน)
[Need to know that the world]
([ นีด ทู โน แดท เดอะ เวิลด ])
That the world is nuts
(แดท เดอะ เวิลด อีส นัท)
I snap my fingers [fingers] and
(ไอ ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ฟีงเกอะ ] แอ็นด)
Everything is fine
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน)
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])
Firing it up and away we go
(ไฟเออะริง อิท อัพ แอ็นด อะเว วี โก)

Oh-ah oh-ah oh-ah oh-ah
(โอ อา โอ อา โอ อา โอ อา)
Oh-ah oh-ah oh-ah oh-ah
(โอ อา โอ อา โอ อา โอ อา)

Boy I want to be with you [woah]
(บอย ไอ ว็อนท ทู บี วิฑ ยู [ ว้าว ])
I want to live
(ไอ ว็อนท ทู ไลฝ)
My own life too [woah]
(มาย โอน ไลฟ ทู [ ว้าว ])
And I got to have it all [woah]
(แอ็นด ดาย ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ [ ว้าว ])
That’s all [that’s all]
(แด๊ท ซอร์ [ แด๊ท ซอร์ ])
That’s all [woah]
(แด๊ท ซอร์ [ ว้าว ])
I’m gonna snap my fingers [woah]
(แอม กอนนะ ซแน็พ มาย ฟีงเกอะ [ ว้าว ])
Everything is fine [woah]
(เอ๊วี่ติง อีส ไฟน [ ว้าว ])
Want to have it all [woah]
(ว็อนท ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์ [ ว้าว ])
Woah-ah woah-ah
(ว้าว อา ว้าว อา)
Woah-ah woah-ah
(ว้าว อา ว้าว อา)
Woah-ah woah-ah
(ว้าว อา ว้าว อา)
Woah-ah woah-ah
(ว้าว อา ว้าว อา)
Enter
(เอนเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Want คำอ่านไทย Mis-Teeq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น