เนื้อเพลง Don’t Stand So Close To Me คำอ่านไทย Sting

Young teacher, the subject
( ยัง ทีชเออะ , เดอะ ซับเจคท)
Of schoolgirl fantasy
(อ็อฝ schoolgirl แฟนทะซิ)
She wants him so badly
(ชี ว็อนท ฮิม โซ แบดลิ)
Knows what she wants to be
(โน ว็อท ชี ว็อนท ทู บี)
Inside her there’s longing
(อีนไซด เฮอ แดร์ ลองอิง)
This girl’s an open page
(ดีซ เกิล แอน โอเพ็น เพจ)
Book marking – she’s so close now
(เบิค มาคิง ชี โซ คโลส เนา)
This girl is half his age
(ดีซ เกิล อีส ฮาล์ฟ ฮิส เอจ)

Don’t stand, don’t stand so
(ด้อนท์ ซแท็นด , ด้อนท์ ซแท็นด โซ)
Don’t stand so close to me
(ด้อนท์ ซแท็นด โซ คโลส ทู มี)

Her friends are so jealous
(เฮอ ฟเร็นด แซร์ โซ เจลอัซ)
You know how bad girls get
(ยู โน เฮา แบ็ด เกิล เก็ท)
Sometimes it’s not so easy
(ซัมไทม์ อิทซ น็อท โซ อีสอิ)
To be the teacher’s pet
(ทู บี เดอะ ทีชเออะ เพ็ท)
Temptation, frustration
(เทมเทฌัน , ฟรัซทเรฌัน)
So bad it makes him cry
(โซ แบ็ด ดิท เมค ฮิม คไร)
Wet bus stop, she’s waiting
(เว็ท บัซ ซท็อพ , ชี เวททิง)
His car is warm and dry
(ฮิส คา อีส วอม แอ็นด ดไร)

Don’t stand, don’t stand so
(ด้อนท์ ซแท็นด , ด้อนท์ ซแท็นด โซ)
Don’t stand so close to me
(ด้อนท์ ซแท็นด โซ คโลส ทู มี)

Loose talk in the classroom
(ลูซ ทอค อิน เดอะ คลาสรูม)
To hurt they try and try
(ทู เฮิท เด ทไร แอ็นด ทไร)
Strong words in the staffroom
(ซทร็อง เวิด ซิน เดอะ staffroom)
The accusations fly
(ดิ แอคยุเสฌัน ฟไล)
It’s no use, he sees her
(อิทซ โน ยูซ , ฮี ซี เฮอ)
He starts to shake and cough
(ฮี ซทาท ทู เฌค แอ็นด ค็อฟ)
Just like the old man in
(จัซท ไลค ดิ โอลด แม็น อิน)
That book by Nabakov
(แดท เบิค ไบ Nabakov)

Don’t stand, don’t stand so
(ด้อนท์ ซแท็นด , ด้อนท์ ซแท็นด โซ)
Don’t stand so close to me
(ด้อนท์ ซแท็นด โซ คโลส ทู มี)

Don’t stand, don’t stand so
(ด้อนท์ ซแท็นด , ด้อนท์ ซแท็นด โซ)
Don’t stand so close to me
(ด้อนท์ ซแท็นด โซ คโลส ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Stand So Close To Me คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น