เนื้อเพลง Where My Girls At คำอ่านไทย 702

He’s my property
( อีส มาย พรอพเออะทิ)
And any girl – that’s us
(แอ็นด เอนอิ เกิล แด๊ท อัซ)
I might call your bluff
(ไอ ไมท คอล ยุร บลัฟ)
Cuz I don’t give a oohhh
(คัซ ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ อู้)
Why’d you call my cell
(วาย ยู คอล มาย เซ็ล)
Oh I’ma wish you well
(โอ แอมอา วิฌ ยู เว็ล)
Cuz any girl that tried has fell
(คัซ เอนอิ เกิล แดท ทไร แฮ็ส เฟ็ล)

Hook:
(ฮุค :)
Where my girls at
(ฮแว มาย เกิล แอ็ท)
>From the front to back
(>ฟร็อม เดอะ ฟรันท ทู แบ็ค)
Well is you feelin’ that
(เว็ล อีส ยู ฟีลิน แดท)
Well put one hand up
(เว็ล พัท วัน แฮ็นด อัพ)
Can you repeat that
(แค็น ยู ริพีท แดท)
Tryin’ to take my man
(ทายอิน ทู เทค มาย แม็น)
See I don’t need that
(ซี ไอ ด้อนท์ นีด แดท)
So don’t play yourself
(โซ ด้อนท์ พเล ยุรเซลฟ)

Where my girls at
(ฮแว มาย เกิล แอ็ท)
>From the front to back
(>ฟร็อม เดอะ ฟรันท ทู แบ็ค)
Well is you feelin’ that
(เว็ล อีส ยู ฟีลิน แดท)
Well put one hand up
(เว็ล พัท วัน แฮ็นด อัพ)
Can you repeat that
(แค็น ยู ริพีท แดท)
Tryin’ to take my man
(ทายอิน ทู เทค มาย แม็น)
See I don’t need that
(ซี ไอ ด้อนท์ นีด แดท)

Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
Don’t you violate me
(ด้อนท์ ยู ไฝโอะเลท มี)
Cuz I’ma make ya hate me
(คัซ แอมอา เมค ยา เฮท มี)
If you decide to mess with mine
(อิฟ ยู ดิไซด ทู เมซ วิฑ ไมน)
Shrunk you down to size
(ฌรังค ยู เดาน ทู ไซส)
Make ya realized
(เมค ยา รีแอะไลส)
You done messed up this time
(ยู ดัน เม็ซ อัพ ดีซ ไทม)

Hook
(ฮุค)

You must learn the rules
(ยู มัซท เลิน เดอะ รูล)
Anything that belongs to me
(เอนอิธิง แดท บิลอง ทู มี)
He is my
(ฮี อีส มาย)
My property
(มาย พรอพเออะทิ)
Don’t you see
(ด้อนท์ ยู ซี)

Hook
(ฮุค)
[Repeat till end]
([ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where My Girls At คำอ่านไทย 702

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น