เนื้อเพลง Nail In The Coffin คำอ่านไทย Eminem

[Eminem]
( [ เอมมีนเอม ])
This motherf*cker man, just won’t shut up will you?
(ดีซ motherf*cker แม็น , จัซท ว็อนท ฌัท อัพ วิล ยู)
Talk about I owe you, b*tch you owe me
(ทอค อะเบาท ไอ โอ ยู , บี *tch ยู โอ มี)
I’m promoting you right now
(แอม promotings ยู ไรท เนา)
Man lets put the nail in his coffin
(แม็น เล็ท พัท เดอะ เนล อิน ฮิส คอฟฟิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I dont want to be like this
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ไลค ดีซ)
I dont really want to hurt no feelins
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู เฮิท โน ฟีลิน)
But Im only bein real when I say nobody wants to hear their grandfather rap
(บัท แอม โอ๊นลี่ บีนโพลริแอ็ล ฮเว็น นาย เซ โนบอดี้ ว็อนท ทู เฮีย แด grandfather แร็พ)
Old men have heart attacks
(โอลด เม็น แฮ็ฝ ฮาท แอ็ทแทค)
and I dont want to be responsible for that so
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บี รีสฺพอนสิเบิล ฟอ แดท โซ)
Put the mic down and walk away
(พัท เดอะ ไมคะ เดาน แอ็นด วอค อะเว)
You can still have a little bit of dignity
(ยู แค็น ซทิล แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ดีกนิทิ)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I would never claim to be no Ray Benzino
(ไอ เวิด เนฝเวอะ คเลม ทู บี โน เร เบนซีโน)
an 83 year old fake Pachino
(แอน 83 เยีย โอลด เฟค Pachino)
So how can he hold me over some balcony
(โซ เฮา แค็น ฮี โฮลด มี โอเฝอะ ซัม แบลโคะนิ)
without throwin his lower back out as soon as he goes to lift me
(วิเฑาท โตวอิน ฮิส โลเออะ แบ็ค เอ้า แอ็ส ซูน แอ็ส ฮี โกซ ทู ลิฟท มี)
Please dont, youl probably fall with me
(พลีส ด้อนท์ , youl พรอบอับลิ ฟอล วิฑ มี)
and our asses will both be history
(แอ็นด เอ๊า แอซเซซ วิล โบธ บี ฮีซโทะริ)
But then again youl finnally get your wish
(บัท เด็น อะเกน youl finnally เก็ท ยุร วิฌ)
cuz youl be all over the street like 50 Cent
(คัซ youl บี ออล โอเฝอะ เดอะ ซทรีท ไลค 50 เซ็นท)
F*ckin punk p*ssy f*ck you chump
(เอฟ *ckin พรัค พี *ssy เอฟ *ck ยู ชัมพ)
gimme a one-on-one see if I dont f*ck you up
(กีมมิ อะ วัน ออน วัน ซี อิฟ ฟาย ด้อนท์ เอฟ *ck ยู อัพ)
Tryin to jump the Ruff Ryders and they cut you up
(ทายอิน ทู จัมพ เดอะ รัฟ ไรเดอสฺ แซน เด คัท ยู อัพ)
And you put Jada on a track thats how much you s*ck
(แอ็นด ยู พัท Jada ออน อะ ทแรค แด๊ท เฮา มัช ยู เอส *ck)
d*ck in the industry, swear that you in the streets hustlin
(d*ck อิน ดิ อีนดัซทริ , ซแว แดท ยู อิน เดอะ ซทรีท ฮัสลิน)
You sit behind a f*ckin desk at The Source b*tt-kissin
(ยู ซิท บิไฮนด อะ เอฟ *ckin เด็ซค แกท เดอะ โซซ บี *tt คิซซิน)
and beggin motherf*ckers for guest appearences
(แอ็นด เบคกินmotherf*ckers ฟอ เก็ซท appearences)
and you can even get the clearances cuz real lyricists
(แอ็นด ยู แค็น อีเฝ็น เก็ท เดอะ คเลียแร็นซ คัซ ริแอ็ล ลีลิคเซซ)
dont even respect you or take you serious
(ด้อนท์ อีเฝ็น ริซเพคท ยู ออ เทค ยู ซีเรียซ)
Its not that we dont like you, we hate you – period
(อิทซ น็อท แดท วี ด้อนท์ ไลค ยู , วี เฮท ยู เพียเรียด)
Talk about a mid-life crisis damn
(ทอค อะเบาท ดา มิด ไลฟ คไรซิซ แด็ม)
last week you was shakin Obie Trice’s hand
(ลาซท วีค ยู วอส เชคกินโอบี ทไรซ แฮ็นด)
Now hes a busta? What the f*cks with that?
(เนา อีส ซา บัสตร้า ว็อท เดอะ เอฟ *cks วิฑ แดท)
Get on a track dissin us kissin 50’s ass
(เก็ท ออน อะ ทแรค ดิซซิน อัซ คิซซิน 50s อาซ)
and askin me what I know about inditements-bite me
(แอ็นด แอสกิน มี ว็อท ไอ โน อะเบาท inditements ไบท มี)
b*tch I got two cases, and probation – fight me!
(บี *tch ไอ ก็อท ทู เคซ , แอ็นด พโระเบฌัน ไฟท มี !)
What do I know about standin in front of a judge like a man
(ว็อท ดู ไอ โน อะเบาท แสตนดิน อิน ฟรันท อ็อฝ อะ จัจ ไลค เก แม็น)
ready to take whatever sentence he hands
(เรดอิ ทู เทค ฮว็อทเอฝเออะ เซนเท็นซ ฮี แฮ็นด)
What you know about your wife slicin her wrists
(ว็อท ยู โน อะเบาท ยุร ไวฟ slicin เฮอ ริซท)
right in front of the only thing you have in this world – a little girl?
(ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู แฮ็ฝ อิน ดีซ เวิลด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล)
And I put that on her, when this is all over
(แอ็นด ดาย พัท แดท ออน เฮอ , ฮเว็น ดีซ ซิส ซอร์ โอเฝอะ)
I would never try to make her a star and eat off her
(ไอ เวิด เนฝเวอะ ทไร ทู เมค เฮอ รา ซทา แอ็นด อีท ออฟฟ เฮอ)
I dont know sh*t about no shoppin rocks
(ไอ ด้อนท์ โน ฌะ *ที อะเบาท โน ชอพพิน ร็อค)
But what you know about hip-hop shops rockin spots?
(บัท ว็อท ยู โน อะเบาท ฮิพ ฮ็อพ ฌ็อพ รอคกิน สพอท)
When your the only white boy in that b*tch just rippin
(ฮเว็น ยุร ดิ โอ๊นลี่ ฮไวท บอย อิน แดท บี *tch จัซท ริพปิน)
pressin up your own flyers and your stickers stickin
(เพรซซิน อัพ ยุร โอน ฟไลเออะ แซน ยุร ซทีคเคอะ สตริคกิน)
them b*tches up after spendin six hours at Kinkos
(เฑ็ม บี *tches อัพ อาฟเทอะ สเปนดิน ซิคซ เอาร แอ็ท Kinkos)
Just makin copys of your covers of casette singles
(จัซท เมกิน คอพอิ อ็อฝ ยุร คัฝเออะ อ็อฝ casette ซิ๊งเกิ้ล)
and sell them out the trunk of your Tracer
(แอ็นด เซ็ล เฑ็ม เอ้า เดอะ ทรังค อ็อฝ ยุร Tracer)
Spendin your whole paycheck at Disc Makers
(สเปนดิน ยุร โฮล เพแชค แกท ดิซค เมคเออะ)
What you know about bein bullied over half your life?
(ว็อท ยู โน อะเบาท บีนโพลบุลลิ โอเฝอะ ฮาล์ฟ ยุร ไลฟ)
Oh thats right, you know what thats like, your half white
(โอ แด๊ท ไรท , ยู โน ว็อท แด๊ท ไลค , ยุร ฮาล์ฟ ฮไวท)
Vanilla Ice,spill the beans and rice, Im eaten you alive inside
(ฝะนีลละ ไอซ , ซพิล เดอะ บีน แซน ไรซ , แอม อี๊ดนึน ยู อะไลฝ อีนไซด)
Jesus Christ, if your that much of a gangster, put the mic down
(จีสัซ คไรซท , อิฟ ยุร แดท มัช อ็อฝ อะ แกะซเทอะ , พัท เดอะ ไมคะ เดาน)
You should be out killin motherf*ckers right now
(ยู เชิด บี เอ้า คิลลิน motherf*ckers ไรท เนา)
Kill a motherf*cker dead, kill’em dead b*tch
(คิล อะ motherf*cker เด็ด , killem เด็ด บี *tch)
Shoot’em in the f*ckin head, go ahead b*tch
(Shootem อิน เดอะ เอฟ *ckin เฮ็ด , โก อะเฮด บี *tch)
Slap my mom, slap the f*ck outa her!
(ซแล็พ มาย มัม , ซแล็พ เดอะ เอฟ *ck เอ้าดา เฮอ !)
She cant sue you, she wouldnt get a buck out of you
(ชี แค็นท ซยู ยู , ชี วูดดึ่น เก็ท ดา บัค เอ้า อ็อฝ ยู)
Cuz your broke as f*ck you s*ck your a f*ckin joke
(คัซ ยุร บโรค แอ็ส เอฟ *ck ยู เอส *ck ยุร รา เอฟ *ckin โจค)
If you was really sellin coke, well then what the f*ck
(อิฟ ยู วอส ริแอ็ลลิ เซลลิน โคค , เว็ล เด็น ว็อท เดอะ เอฟ *ck)
you stop for dummy? If you slew some crack
(ยู ซท็อพ ฟอ ดัมมิ อิฟ ยู ซลู ซัม คแร็ค)
you’d make alot more money than you do from rap
(ยูต เมค อล๊อต โม มันอิ แฑ็น ยู ดู ฟร็อม แร็พ)
You never had no security, you’ll never be famous
(ยู เนฝเวอะ แฮ็ด โน ซิคยูริทิ , โยว เนฝเวอะ บี เฟมัซ)
You’l never now what its like to be rich, lifes a b*tch aint it?
(Youl เนฝเวอะ เนา ว็อท อิทซ ไลค ทู บี ริช , ไลฟ ซา บี *tch เอน ดิธ)
Raymond, here, let me break this sh*t down in lamens
(เรมันทฺ , เฮียร , เล็ท มี บเรค ดีซ ฌะ *ที เดาน อิน lamens)
terms for you just to make sure that you can understand this
(เทิม ฟอ ยู จัซท ทู เมค ฌุร แดท ยู แค็น อันเดิซแทนด ดีซ)
and Canibus they usin too many complicated f*ckin words for you
(แอ็นด เคนีบัส เด ยูซิน ทู เมนอิ คอมพลิเคท เอฟ *ckin เวิด ฟอ ยู)
Here then let me slow it down for you
(เฮียร เด็น เล็ท มี ซโล อิท เดาน ฟอ ยู)
so you can understand if I say it slower:
(โซ ยู แค็น อันเดิซแทนด อิฟ ฟาย เซ อิท สโลเวอร์ :)
Let it go dawg it’s over
(เล็ท ดิธ โก ดาว อิทซ โอเฝอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Eminem talkin]
([ เอมมีนเอม ทอคกิ่น ])
Haha
(ฮาฮา)
Talkin bout I have motherf*ckers callin your crib
(ทอคกิ่น เบาท ไอ แฮ็ฝ motherf*ckers คอลลิน ยุร คริบ)
b*tch you aint even got a f*ckin crib
(บี *tch ยู เอน อีเฝ็น ก็อท ดา เอฟ *ckin คริบ)
You aint even got a f*ckin phone, f*ckin Bum
(ยู เอน อีเฝ็น ก็อท ดา เอฟ *ckin โฟน , เอฟ *ckin บัม)
Threatened to shut me down at your little f*ckin Source magazine
(เตร๊ดอึน ทู ฌัท มี เดาน แอ็ท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *ckin โซซ แมกอะสีน)
if I come back then you would attack me, b*tch you attacked me first
(อิฟ ฟาย คัม แบ็ค เด็น ยู เวิด แอ็ทแทค มี , บี *tch ยู แอ็ทแทค มี เฟิซท)
take it like a man and shut the f*ck up
(เทค อิท ไลค เก แม็น แอ็นด ฌัท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
and f*ck your little magazine too
(แอ็นด เอฟ *ck ยุร ลิ๊ทเทิ่ล แมกอะสีน ทู)
I dont need your f*ckin magazine, I got XXL number anywayz
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เอฟ *ckin แมกอะสีน , ไอ ก็อท XXL นัมเบอะ anywayz)
And yall cant stand it cuz there gettin bigger than yall
(แอ็นด ยอล แค็นท ซแท็นด ดิท คัซ แดร์ เกดดิน บี๊กเกอร์ แฑ็น ยอล)
oh, and by the way, howed I look on the VMAs?
(โอ , แอ็นด ไบ เดอะ เว , เฮา ดาย ลุค ออน เดอะ VMAs)
When you was watchin me from whatever f*ckin TV you was watchin me from in Boston
(ฮเว็น ยู วอส วันชิน มี ฟร็อม ฮว็อทเอฝเออะ เอฟ *ckin ทีวี ยู วอส วันชิน มี ฟร็อม อิน บอซตัน)
The mean streets of Boston, f*ckin sissy
(เดอะ มีน ซทรีท อ็อฝ บอซตัน , เอฟ *ckin ซีซซิ)
Like you got us scared in the motherf*cker, s*ck our motherf*ckin d*cks
(ไลค ยู ก็อท อัซ ซคา อิน เดอะ motherf*cker , เอส *ck เอ๊า motherf*ckin d*cks)
Oh, and for those thats dont know, dont get it twisted yo, the Source has a white owner
(โอ , แอ็นด ฟอ โฑส แด๊ท ด้อนท์ โน , ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิซท โย , เดอะ โซซ แฮ็ส ซา ฮไวท โอนเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nail In The Coffin คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น