เนื้อเพลง Fell In Love With A Girl คำอ่านไทย The White Stripes

Fell in love with a girl
( เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ อะ เกิล)
fell in love once and almost completely
(เฟ็ล อิน ลัฝ วันซ แอ็นด ออลโมซท ค็อมพลีทลี)
she’s in love with the world
(ชี ซิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด)
but sometimes these feelings
(บัท ซัมไทม์ ฑิส ฟีลอิง)
can be so misleading
(แค็น บี โซ มิซลีดิง)
she turns and says ” are you alright? ”
(ชี เทิน แซน เซ ” อาร์ ยู ออลไร๊ท “)
I said ” I must be fine cause my heart’s still beating ”
(ไอ เซ็ด ” ไอ มัซท บี ไฟน คอส มาย ฮาท ซทิล บืดิงสฺ “)
She says ” come and kiss me by the riverside, bobby says it’s fine he don’t consider it cheating ”
(ชี เซ ” คัม แอ็นด คิซ มี ไบ เดอะ รีฝเวอร์ซาย , บอบบิ เซ อิทซ ไฟน ฮี ด้อนท์ ค็อนซีดเออะ อิท ชีดิง “)

Red hair with a curl
(เร็ด แฮ วิฑ อะ เคิล)
mellow roll for the flavor
(เมลโล โรล ฟอ เดอะ ฟเลเฝอะ)
and the eyes for peeping
(แอ็นด ดิ ไอ ฟอ พีปพิง)
can’t keep away from the girl
(แค็นท คีพ อะเว ฟร็อม เดอะ เกิล)
these two sides of my brain
(ฑิส ทู ไซด อ็อฝ มาย บเรน)
need to have a meeting
(นีด ทู แฮ็ฝ อะ มีทอิง)
can’t think of anything to do
(แค็นท ธิงค อ็อฝ เอนอิธิง ทู ดู)
my left brain knows that
(มาย เล็ฟท บเรน โน แดท)
all love is fleeting
(ออล ลัฝ อีส ฟรีทอิง)
she’s just looking for something new
(ชี จัซท ลุคอิง ฟอ ซัมติง นยู)
and I said it once before
(แอ็นด ดาย เซ็ด ดิท วันซ บิโฟ)
but it bears repeating
(บัท ดิธ แบ รีปพิธดิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fell In Love With A Girl คำอ่านไทย The White Stripes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น