เนื้อเพลง American Pyscho คำอ่านไทย D12

{Eminem}
( {เอมมีนเอม })
I’m the devil
(แอม เดอะ เด๊ฝิ้ล)
If ever there was such a thing
(อิฟ เอฝเออะ แดร์ วอส ซัช อะ ธิง)
The results of much too many drugs
(เดอะ ริสัลท อ็อฝ มัช ทู เมนอิ ดรัก)
What you’re seeing
(ว็อท ยัวร์ ซีอิง)
I’m a mind f*cked
(แอม มา ไมนด เอฟ *cked)
Completely disgusting
(ค็อมพลีทลี ดิซกัซทิง)
[im what?]
([ แอม ว็อท ])
I’m a human mutt
(แอม มา ฮยูแม็น มัท)
F*ck a being I’m a dog
(เอฟ *ck กา บีอิง แอม มา ด็อก)
F*ck lambs
(เอฟ *ck แล็ม)
I’m silencing them all
(แอม silencings เฑ็ม ออล)
I’m involved in murders
(แอม อินฝอลฝ อิน เมอเดอะ)
Forensic science couldn’t solve
(โฟะเรนซิค ไซเอ็นซ คูดซึ่น ซอลฝ)
Giants are the balls
(ไจแอ็นท แซร์ เดอะ บอล)
Too big to buy a set of drawers
(ทู บิก ทู ไบ อะ เซ็ท อ็อฝ ดรอเออะ)
Might as well unzip my fly and let ’em fall
(ไมท แอ็ส เว็ล อันสิพ มาย ฟไล แอ็นด เล็ท เอ็ม ฟอล)
To the floor
(ทู เดอะ ฟโล)
Each thought’s completely warped
(อีช ธอท ค็อมพลีทลี วอพ)
I’m like a walking…talking…Ouija Board
(แอม ไลค เก วอคกิง ทอคอิง Ouija โบด)
Speaking in tongues
(ซพีคอิง อิน ทัง)
I’ve never spoke this speech before
(แอฝ เนฝเวอะ ซโพค ดีซ ซพีช บิโฟ)
Khem dellelleh
(Khem dellelleh)
Enemech noomph meekh neesh meekh nohr
(Enemech noomph meekh neesh meekh nohr)
Have you ever experienced spirits and lyrics
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เอ็คซพีเรียนซ ซพีริท แซน ลีริค)
When you hear ’em you scared
(ฮเว็น ยู เฮีย เอ็ม ยู ซคา)
To stare into any mirrors when you near ’em
(ทู ซแท อีนทุ เอนอิ มีเรอะ ฮเว็น ยู เนีย เอ็ม)
Well if so
(เว็ล อิฟ โซ)
Get ready for some sh*t yo
(เก็ท เรดอิ ฟอ ซัม ฌะ *ที โย)
This some kinda sick joke?
(ดีซ ซัม กินดา ซิค โจค)
Sh*t no
(ฌะ *ที โน)
Motherf*cking schizo
(Motherf*คิง สกิจโซ)
So disturbed
(โซ ดิซเทิบ)
you just go
(ยู จัซท โก)
so berserk
(โซ เบอะเซิค)
You tip toes
(ยู ทิพ โท)
fist first
(ฟิซท เฟิซท)
with scissors
(วิฑ ซีเซอร์)
To slit throats
(ทู ซลิท ธโรท)
of just hoes
(อ็อฝ จัซท โฮ)
It just goes
(อิท จัซท โกซ)
to shizow
(ทู shizow)
You dizon’t
(ยู dizont)
fizuck with
(fizuck วิฑ)
Someone this disturbed
(ซัมวัน ดีซ ดิซเทิบ)
Sipping on syzerup
(ซิพปิง ออน syzerup)
So lock your doors
(โซ ล็อค ยุร โด)
Drop to the floor
(ดร็อพ ทู เดอะ ฟโล)
Get your shotguns drawn
(เก็ท ยุร ชอทกัน ดรอน)
Here comes another Clockwork Orange
(เฮียร คัม แอะนัธเออะ คอกเควิก ออเร็นจ)
Look at Bizarre
(ลุค แกท บิสา)
Do you really think he’s right in his mind?
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ธิงค อีส ไรท อิน ฮิส ไมนด)
What the f*ck you think’s going through it
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค โกอิ้ง ธรู อิท)
When he’s writing his rhyme?
(ฮเว็น อีส ไรทอิง ฮิส ไรม)

[Chorus] [x2]
([ โครัซ ] [ x2 ])
You bout to
(ยู เบาท ทู)
Journey into the mind of a psychopath killer
(เจอนิ อีนทุ เดอะ ไมนด อ็อฝ อะ psychopath คีลเลอะ)
Blood spiller
(บลัด spiller)
Mentality much iller
(เม็นแทลอิทิ มัช iller)
Than you could ever imagine
(แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ อิแมจอิน)
In your wildest dreams
(อิน ยุร วายเดรส ดรีม)
You feel his pain in his silent screams
(ยู ฟีล ฮิส เพน อิน ฮิส ไซเล็นท ซครีม)

{Bizarre}
({บิสา })
Its friday night, Im at a rave again
(อิทซ ฟไรดิ ไนท , แอม แอ็ท ดา เรฝ อะเกน)
picking up transvestites on my harley davidson
(พีคคิงส อัพ เทรนเวสไต ออน มาย harley davidson)
[man hop on]
([ แม็น ฮ็อพ ออน ])
My girlfriends a crack head whore
(มาย เกลิลเฟรน ซา คแร็ค เฮ็ด โฮ)
She’ll come to your door
(เฌ็ล คัม ทู ยุร โด)
S*ck your d*ck on the floor
(เอส *ck ยุร d*ck ออน เดอะ ฟโล)
and take your bottles to the store
(แอ็นด เทค ยุร บ๊อทเทิ่ล ทู เดอะ ซโท)
[n*gga im takin these]
([ เอ็น *gga แอม ทอคกิ่น ฑิส ])
Have you ever seen a b*tch beat b/c she wont cheat
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ซีน อะ บี *tch บีท บี /ซี ชี ว็อนท ชีท)
run the street and s*ck another n*ggas meat
(รัน เดอะ ซทรีท แอ็นด เอส *ck แอะนัธเออะ เอ็น *ggas มีท)
Im sons 16 years old with no where to stay
(แอม ซัน 16 เยีย โอลด วิฑ โน ฮแว ทู ซเท)
[dad its me]
([ แด็ด อิทซ มี ])
I told him he wasn’t mine and slammed the door on his face
(ไอ โทลด ฮิม ฮี วอสซึ้น ไมน แอ็นด สแลมทฺ เดอะ โด ออน ฮิส เฟซ)
I aint got no food, my job ive been cheated
(ไอ เอน ก็อท โน ฟูด , มาย โจบ แอฝ บีน ชีท)
My girlfriend had a misscarriage [im sorry I had to eat it]
(มาย เกลิลเฟรน แฮ็ด อะ misscarriage [ แอม ซอริ ไอ แฮ็ด ทู อีท ดิธ ])
My d*ck is burning [it isn’t b/c of disease]
(มาย d*ck อีส เบรินนิง [ อิท อีสซึ่น บี /ซี อ็อฝ ดิสีส ])
its b/c im jacking off with gasoline mixed anitfreeze
(อิทซ บี /ซี แอม แจคคิง ออฟฟ วิฑ แกซโอะลีน มิคซ anitfreeze)
Im living in waco texas, me and my girl
(แอม ลีฝอิง อิน waco เทกซัส , มี แอ็นด มาย เกิล)
f*ck david karish, im startin my own world
(เอฟ *ck เดหวิด karish , แอม สตาร์ดิน มาย โอน เวิลด)
Its called bizarres cemetary, its scary
(อิทซ คอล บิสา cemetary , อิทซ สเกลี่)
eatin the virgins cherry [im gonna laugh at your carrey]
(อีดิน เดอะ เฝอจิน เชริ [ แอม กอนนะ ลาฟ แอ็ท ยุร carrey ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

{Kon Artis}
({คอนเอมพลีดิง Artis})
I was born feet first, smoke 40’s and drink weed
(ไอ วอส บอน ฟีท เฟิซท , ซโมค 40s แซน ดริงค วี)
The lord rehearsed my birth, im the worst breed
(เดอะ ลอด ริเฮิซ มาย เบิธ , แอม เดอะ เวิซท บรีด)
a n*gga you never set sight on
(อะ เอ็น *gga ยู เนฝเวอะ เซ็ท ไซท ออน)
my right arms
(มาย ไรท อาม)
got more power then fiva ivon dragin a python
(ก็อท โม เพาเออะ เด็น fiva ivon dragin อะ ไพธัน)
[journey into the mind of pyschopath killa]
([ เจอนิ อีนทุ เดอะ ไมนด อ็อฝ pyschopath คิวลา ])
light your ass like a liquid nitro gas spilla
(ไลท ยุร อาซ ไลค เก ลีควิด nitro แก๊ซ spilla)
pyscho slash micheal myers, micheal jack’s thrilla
(pyscho ซแล็ฌ มายเคิว myers , มายเคิว แจ็ค thrilla)
riffle slash knife faggot dash cop killa
(riffle ซแล็ฌ ไนฟ แฟกกัท แด็ฌ ค็อพ คิวลา)
As a youngin I was beat for just livin
(แอ็ส ซา ยังงิน นาย วอส บีท ฟอ จัซท ลีฝอิน)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Pyscho คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น