เนื้อเพลง Head Club คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Well it’s getting colder and you’re getting distant
( เว็ล อิทซ เกดดดิ้ง โคลเดอ แอ็นด ยัวร์ เกดดดิ้ง ดีซแท็นท)
and I just keep thinkin
(แอ็นด ดาย จัซท คีพ ติ้งกิน)
that I never meant it to be like this[to be like this]
(แดท ไอ เนฝเวอะ เม็นท ดิธ ทู บี ไลค ดีซ [ ทู บี ไลค ดีซ ])
You know what comes next[so do I]
(ยู โน ว็อท คัม เน็คซท [ โซ ดู ไอ ])
You’re begging for a way to gracefully bow out
(ยัวร์ เบกกิง ฟอ รา เว ทู กเรซฟุลิ เบา เอ้า)
and say goodnight
(แอ็นด เซ กู๊ดไนท์)

It’s worse than you think
(อิทซ เวิซ แฑ็น ยู ธิงค)
On your way home you should have known
(ออน ยุร เว โฮม ยู เชิด แฮ็ฝ โนน)
you never listen to me
(ยู เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
I’m only complaining to keep myself busy, sweetie
(แอม โอ๊นลี่ ค็อมพเลนอิง ทู คีพ ไมเซลฟ บีสอิ , ซวิทอิ)
I’m only complaining to keep myself busy, sweetie
(แอม โอ๊นลี่ ค็อมพเลนอิง ทู คีพ ไมเซลฟ บีสอิ , ซวิทอิ)

I can’t say I blame you
(ไอ แค็นท เซ ไอ บเลม ยู)
but I wish that I could
(บัท ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด)
I’m sick of writing every song about you
(แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู)

Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
[I’m sick of writing every song about you]
([ แอม ซิค อ็อฝ ไรทอิง เอฝริ ซ็อง อะเบาท ยู ])
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)
Don’t call my name out your window, I’m leaving
(ด้อนท์ คอล มาย เนม เอ้า ยุร วีนโด , แอม ลีฝอิงส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Head Club คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น