เนื้อเพลง Dream Police คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen
( เวิด แซน มยูสิค ไบ ริค Nielsen)

The dream police, they live inside of my head.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
The dream police, they come to me in my bed.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด คัม ทู มี อิน มาย เบ็ด)
The dream police, they’re coming to arrest me, oh no.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เดรว คัมอิง ทู แอะเรซท มี , โอ โน)

You know that talk is cheap, and those rumors ain’t nice.
(ยู โน แดท ทอค อีส ชีพ , แอ็นด โฑส รูเมอะ เอน ไน๊ซ์)
And when I fall asleep I don’t think I’ll survive the night, the night.
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟอล อัซลีพ ไอ ด้อนท์ ธิงค แอล เซอะไฝฝ เดอะ ไนท , เดอะ ไนท)

‘Cause they’re waiting for me.
(คอส เดรว เวททิง ฟอ มี)
They’re looking for me.
(เดรว ลุคอิง ฟอ มี)
Ev’ry single night they’re driving me insane.
(เอวรี่ ซิ๊งเกิ้ล ไนท เดรว ดรายวิง มี อินเซน)
Those men inside my brain.
(โฑส เม็น อีนไซด มาย บเรน)

The dream police, they live inside of my head.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
[Live inside of my head.]
([ ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด ])
The dream police, they come to me in my bed.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด คัม ทู มี อิน มาย เบ็ด)
[Come to me in my bed.]
([ คัม ทู มี อิน มาย เบ็ด ])
The dream police, they’re coming to arrest me, oh no.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เดรว คัมอิง ทู แอะเรซท มี , โอ โน)

Well, I can’t tell lies, ’cause they’re listening to me.
(เว็ล , ไอ แค็นท เท็ล ไล , คอส เดรว ลิเซินนิง ทู มี)
And when I fall asleep, bet they’re spying on me tonight, tonight.
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟอล อัซลีพ , เบ็ท เดรว spyings ออน มี ทุไนท , ทุไนท)

‘Cause they’re waiting for me.
(คอส เดรว เวททิง ฟอ มี)
They’re looking for me.
(เดรว ลุคอิง ฟอ มี)
Ev’ry single night they’re driving me insane.
(เอวรี่ ซิ๊งเกิ้ล ไนท เดรว ดรายวิง มี อินเซน)
Those men inside my brain.
(โฑส เม็น อีนไซด มาย บเรน)

I try to sleep, they’re wide awake, they won’t leave me alone.
(ไอ ทไร ทู ซลีพ , เดรว ไวด อะเวค , เด ว็อนท ลีฝ มี อะโลน)
They don’t get paid to take vacations, or let me alone.
(เด ด้อนท์ เก็ท เพลด ทู เทค เฝเคฌัน , ออ เล็ท มี อะโลน)
They spy on me, I try to hide, they won’t let me alone.
(เด ซไพ ออน มี , ไอ ทไร ทู ไฮด , เด ว็อนท เล็ท มี อะโลน)
They persecute me, they’re the judge and jury all in one.
(เด เพอซิคยูท มี , เดรว เดอะ จัจ แอ็นด จูริ ออล อิน วัน)

‘Cause they’re waiting for me.
(คอส เดรว เวททิง ฟอ มี)
They’re looking for me.
(เดรว ลุคอิง ฟอ มี)
Ev’ry single night they’re driving me insane.
(เอวรี่ ซิ๊งเกิ้ล ไนท เดรว ดรายวิง มี อินเซน)
Those men inside my brain.
(โฑส เม็น อีนไซด มาย บเรน)

The dream police, they live inside of my head.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด ไลฝ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
The dream police, they come to me in my bed.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เด คัม ทู มี อิน มาย เบ็ด)
The dream police, they’re coming to arrest me.
(เดอะ ดรีม โพะลีซ , เดรว คัมอิง ทู แอะเรซท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream Police คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น