เนื้อเพลง Don’t Worry คำอ่านไทย Chingy feat Janet Jackson

[Talking-Chingy]
( [ ทอคอิง Chingy ])
Heh What’s up? You ain’t been talking to me for a couple of days, but its all good. I just wanted to let you know that I
(เอฮ ว็อท อัพ ยู เอน บีน ทอคอิง ทู มี ฟอ รา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เด , บัท อิทซ ซอร์ เกิด ดาย จัซท ว็อนท ทู เล็ท ยู โน แดท ไอ)
know I do some things that’s wrong, you do some things that wrong, you know what I’m saying? We ain’t perfect, we all make
(โน ไอ ดู ซัม ธิง แด๊ท ร็อง , ยู ดู ซัม ธิง แดท ร็อง , ยู โน ว็อท แอม เซอิง วี เอน เพ๊อร์เฟ็คท , วี ออล เมค)
mistakes, na na hold on I’m talking to you don’t just be trying to leave and stuff like that I’m talking to you, I’m
(มิซเทค , นา นา โฮลด ออน แอม ทอคอิง ทู ยู ด้อนท์ จัซท บี ทไรอิง ทู ลีฝ แอ็นด ซทัฟ ไลค แดท แอม ทอคอิง ทู ยู , แอม)
trying to make things better for me and you
(ทไรอิง ทู เมค ธิง เบทเทอะ ฟอ มี แอ็นด ยู)

[Chorus-Janet Jackson]
([ โครัซ แจนเนท แจคสัน ])
Just me and you, oooo chingy, don’t matter what we go through
(จัซท มี แอ็นด ยู , อู้ chingy , ด้อนท์ แมทเทอะ ว็อท วี โก ธรู)
Just me and you, we don’t need no body else,
(จัซท มี แอ็นด ยู , วี ด้อนท์ นีด โน บอดอิ เอ็ลซ ,)
Just me and you, oooo chingy, I’ma always be down for you
(จัซท มี แอ็นด ยู , อู้ chingy , แอมอา ออลเว บี เดาน ฟอ ยู)
Just me and you, so don’t worry bout a damn thing
(จัซท มี แอ็นด ยู , โซ ด้อนท์ เวอริ เบาท ดา แด็ม ธิง)

[Verse 1-Chingy]
([ เฝิซ วัน Chingy ])
Now that we together girl the lights so bright, it took a lil time but now the feelings so right, remember when I snuck
(เนา แดท วี ทุเกฑเออะ เกิล เดอะ ไลท โซ ไบร๊ท , อิท ทุค กา ลิล ไทม บัท เนา เดอะ ฟีลอิง โซ ไรท , ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย สนักคฺ)
thru your window at night, bring you flowers and candy, me and you sipping on brandy, plus I appreciate the love on sight,
(ธรู ยุร วีนโด แอ็ท ไนท , บริง ยู ฟเลาเออะ แซน แคนดิ , มี แอ็นด ยู ซิพปิง ออน บแรนดิ , พลัซ ซาย แอ็พรีฌิเอท เดอะ ลัฝ ออน ไซท ,)
huggin’ me holdin’ me fixed dinner so polite, even when these trippin pigs weas tryin to sue me forget about friends and
(ฮัคกิน มี โฮดดิน มี ฟิคซ ดีนเนอะ โซ โพะไลท , อีเฝ็น ฮเว็น ฑิส ทริพพินพิก weas ทายอิน ทู ซยู มี เฟาะเกท อะเบาท ฟเร็นด แซน)
family you the one that knew me. The way you smile at me keep me feelin alright, this ain’t about fur, fancy cars or ice
(แฟมอิลิ ยู ดิ วัน แดท นยู มี เดอะ เว ยู ซไมล แอ็ท มี คีพ มี ฟีลิน ออลไร๊ท , ดีซ เอน อะเบาท เฟอ , แฟนซิ คา ออ ไอซ)
so I’m dedicating this to my female friend, sincerely yours words cant express my feelings within
(โซ แอม dedicatings ดีซ ทู มาย ฟีเมล ฟเร็นด , ซินเซียลิ ยุร เวิด แค็นท เอ็คซพเรซ มาย ฟีลอิง วิฑีน)

[Chorus Repeat]
([ โครัซ ริพีท ])

[Verse 2-Chingy]
([ เฝิซ ทู Chingy ])
We human so we gunna fight and fuss at each other, he told me you trippin’ but girl don’t worry bout my brother we have a
(วี ฮยูแม็น โซ วี กันนา ไฟท แอ็นด ฟัซ แอ็ท อีช อัฑเออะ , ฮี โทลด มี ยู ทริพพินบัท เกิล ด้อนท์ เวอริ เบาท มาย บรัฑเออะ วี แฮ็ฝ อะ)
argument it drive me to go out, you my flesh so me and another woman wont bout it, I’m thinking bout the times when you
(อากิวเม็นท ดิธ ดไรฝ มี ทู โก เอ้า , ยู มาย ฟเล็ฌ โซ มี แอ็นด แอะนัธเออะ วูมเอิน ว็อนท เบาท ดิธ , แอม ติ้งกิง เบาท เดอะ ไทม ฮเว็น ยู)
flew to my house, don’t I give you everything you want this man aint a mouse. Am I cheatin’ hell naw hope you got no
(ฟลู ทู มาย เฮาซ , ด้อนท์ ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู ว็อนท ดีซ แม็น เอน ดา เมาซ แอ็ม ไอ ชีทดินเฮ็ล นอว โฮพ ยู ก็อท โน)
doubts, rose peddles in the tub baby unb*tton that blouse better yet come on you hungry lets eat at Mr. Chows. know you
(เดาท , โรส peddles ซิน เดอะ ทับ เบบิ unb*tton แดท บเลาซ เบทเทอะ เย็ท คัมมอน ยู ฮังกริ เล็ท อีท แอ็ท มีซเทอะ เชา โน ยู)
love me when you mad, you don’t get loud, so I’m dedicating this to my female friend, sincerely yours words cant express
(ลัฝ มี ฮเว็น ยู แม็ด , ยู ด้อนท์ เก็ท เลาด , โซ แอม dedicatings ดีซ ทู มาย ฟีเมล ฟเร็นด , ซินเซียลิ ยุร เวิด แค็นท เอ็คซพเรซ)
my feelings within
(มาย ฟีลอิง วิฑีน)

[Chorus Repeat]
([ โครัซ ริพีท ])

[Verse-Chingy]
([ เฝิซ Chingy ])
I like you style, your grace, your beautiful face, your essences. Your size, your shape this beautiful place of blessin,
(ไอ ไลค ยู ซไทล , ยุร กเรซ , ยุร บยูทิฟุล เฟซ , ยุร เอซเซ็นซ ยุร ไซส , ยุร เฌพ ดีซ บยูทิฟุล พเลซ อ็อฝ เบสซิน ,)
your weight, your waist, your delicious taste perfection, your height, your sight, with my life as your protection. So
(ยุร เวท , ยุร เวซท , ยุร ดิลีฌอัซ เทซท เพอะเฟคฌัน , ยุร ไฮท , ยุร ไซท , วิฑ มาย ไลฟ แอ็ส ยุร พโระเทคฌัน โซ)
sweet like candy, lets raise a family in Miami where the beach so sandy toast to campaign glasses you ami, your scent like
(สวี้ท ไลค แคนดิ , เล็ท เรส อะ แฟมอิลิ อิน มายเอมอี ฮแว เดอะ บีช โซ แซนดิ โทซท ทู แค็มเพน กลาซซิส ยู ami , ยุร เซ็นท ไลค)
the smell fresh air of a leaf and for you I go over my budget no I ain’t cheep can stop grinding till I get er record to
(เดอะ ซเม็ล ฟเร็ฌ แอ อ็อฝ อะ ลีฟ แอ็นด ฟอ ยู ไอ โก โอเฝอะ มาย บัจเอ็ท โน ไอ เอน cheep แค็น ซท็อพ กรายดิง ทิล ไอ เก็ท er เรคออด ทู)
the top just know that your on my mind er second on the clock tick-tock, if you ever need help scream and I’ll come
(เดอะ ท็อพ จัซท โน แดท ยุร ออน มาย ไมนด er เซคอันด ออน เดอะ คล็อค ทิค ทอก , อิฟ ยู เอฝเออะ นีด เฮ็ลพ ซครีม แอ็นด แอล คัม)
running for my life to trade it in for your dreams
(รันนิง ฟอ มาย ไลฟ ทู เทรด อิท อิน ฟอ ยุร ดรีม)

[Chorus Repeat]
([ โครัซ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Worry คำอ่านไทย Chingy feat Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น