เนื้อเพลง Fade Away (I’m Fading) คำอ่านไทย Jewel

It’s K-Mart, the bathroom
( อิทซ เค มาท , เดอะ บาทรูม)
I’m staring in the mirror
(แอม ซแทริง อิน เดอะ มีเรอะ)
The green lights are bright
(เดอะ กรีน ไลท แซร์ ไบร๊ท)
It makes the lines clearer
(อิท เมค เดอะ ไลน เคียเลอ)
Heard the Angel go
(เฮิด ดิ เอนเจล โก)
Cigarette smoke’s all that’s left
(ซิกะเรท ซโมค ซอร์ แด๊ท เล็ฟท)
I’ve traded in my wings for a string of pearls
(แอฝ ทราด อิน มาย วิง ฟอ รา ซทริง อ็อฝ เพิล)
And now the string is all I’ve left
(แอ็นด เนา เดอะ ซทริง อีส ซอร์ แอฝ เล็ฟท)
The light bulbs burn
(เดอะ ไลท บัลบ เบิน)
Some ones in the stall
(ซัม วัน ซิน เดอะ ซทอล)
Big white
(บิก ฮไวท)
Brick wall
(บริค วอล)
Makes me feel small
(เมค มี ฟีล ซมอล)
And I take my shirt off
(แอ็นด ดาย เทค มาย เฌิท ออฟฟ)
looking for a glimpse of flesh
(ลุคอิง ฟอ รา กลิมซ อ็อฝ ฟเล็ฌ)
I peel back the concrete
(ไอ พีล แบ็ค เดอะ คอนครีท)
Hope there’s still some soil left
(โฮพ แดร์ ซทิล ซัม ซอยล เล็ฟท)

Cuz I am fading
(คัซ ไอ แอ็ม เฟดิง)
I am fading
(ไอ แอ็ม เฟดิง)
I am fading away
(ไอ แอ็ม เฟดิง อะเว)
I am fading
(ไอ แอ็ม เฟดิง)
Just like fairy tales
(จัซท ไลค แฟริ เทล)
Hero loses faith
(ฮีโร ลูส เฟธ)
I am fading
(ไอ แอ็ม เฟดิง)

The air smells like urine
(ดิ แอ ซเม็ล ไลค ยูริน)
Getting all
(เกดดดิ้ง ออล)
I could walk out that door
(ไอ เคิด วอค เอ้า แดท โด)
But no one really ever leaves
(บัท โน วัน ริแอ็ลลิ เอฝเออะ ลีฝ)
I take all my clothing off
(ไอ เทค ออล มาย คโลฑอิง ออฟฟ)
Trying not to forget
(ทไรอิง น็อท ทู เฟาะเกท)
Stupid things like
(ซทยูทิด ธิง ไลค)
The color of urine
(เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ยูริน)
And the smell of stone when it’s wet
(แอ็นด เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ซโทน ฮเว็น อิทซ เว็ท)
And I am naked in the mirror
(แอ็นด ดาย แอ็ม เนคิด อิน เดอะ มีเรอะ)
With a feather in my hand
(วิฑ อะ เฟฑเออะ อิน มาย แฮ็นด)
The lady comes out of the bathroom
(เดอะ เลดิ คัม เอ้า อ็อฝ เดอะ บาทรูม)
Screaming, ” Oh, Jesus! ”
(ซครีมอิง , ” โอ , จีสัซ ! “)
Like I was a man
(ไลค ไก วอส ซา แม็น)
And I ask her
(แอ็นด ดาย อาซค เฮอ)
” Hey, what happens to us
(” เฮ , ว็อท แฮพเพ็น ทู อัซ)
When we get old and in the way? ”
(ฮเว็น วี เก็ท โอลด แอ็นด อิน เดอะ เว “)
I guess she answered ???
(ไอ เก็ซ ชี อานเซอะ)
Took me away
(ทุค มี อะเว)

And I am fading
(แอ็นด ดาย แอ็ม เฟดิง)
I am fading
(ไอ แอ็ม เฟดิง)
I am fading away
(ไอ แอ็ม เฟดิง อะเว)
I am fading
(ไอ แอ็ม เฟดิง)
Just like fairy tales
(จัซท ไลค แฟริ เทล)
Hero’s loses faith
(ฮีโร ลูส เฟธ)
And I do not know
(แอ็นด ดาย ดู น็อท โน)
Why or when
(ฮไว ออ ฮเว็น)
I guess that Spring is just a leave me ??
(ไอ เก็ซ แดท ซพริง อีส จัซท ดา ลีฝ มี)
And I am fading
(แอ็นด ดาย แอ็ม เฟดิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fade Away (I’m Fading) คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น